DRAKO-REPTOIDNA BIĆAStvorila su ih nefizička bića, nezavisna od ovog univerzuma, da budu oličenje sile koja se suprotstavlja stvaralačkoj emanaciji, negacija koja se prirodno javlja u dualizmu trodimenzionalnog kosmosa gde svaka akcija ima svoju reakciju i svaka težnja silu protivljenja koju treba da savlada. Ta iskonska negacija bića je iskonsko zlo. Ona isto kao i emanacija života ima životne oblike koji se izražavaju i ti oblici su danas poznati kao đavoli ili demoni. Njihov pravi identitet je Drako-reptoidna bića. Oni postoje na granici fizičkog i nefizičkog, astralnog sveta. Da bi bili delotvorni i na fizičkom planu bila im je potrebna genetika fizičkih bića. Uzeta je od Lirana koji su preci svih ljudskih rasa u galaksiji i svemiru. Njihova genetika je pomešana sa genetikom jedne vrste običnih reptila koji su živeli na sazvežđu Alpha Draconis i stvorena je vrsta humanoidnih reptila koji hodaju uspravno na dve noge. Zato je Drako reptilima i danas potrebna energija arijevskog tipa ljudi da bi mogli da opstanu na fizičkom planu. Zato oni mogu da menjaju oblik, od ljudskog do reptilskog sa astrala. Da bi to mogli potrebna im je energija i frekvencija ljudi, posebno crvenokosih sa zelenim očima, ili plavokosih sa plavim očima, jer imaju najviše energetskog potencijala i moći, i predstavljaju najčistiju Liransku rasu. Imaju teokratsku vladavinu zasnovanu na ritualizmu i strogoj hijerarhiji. Nisu sposobni da evoluiraju i zato smatraju da su savršeni. Zato su i stvoreni od reptila koji nemaju evoluciju, i na postojećim reptilima vidimo da milionima godina ostaju isti. Smatraju sebe superiornim i zaduženim da dovedu u red fizički kosmos i da vladaju njime. U suštini su potpuno programirani. Njihovom imperijom vladaju dva vladara. Jedan je glavni, religijski vladar, kao što je bio Kagan kod Hazara (koji su bili njihovi hibridi, a u 9. veku su oni postali aškenazi Jevreji), a drugi je svetovni vladar koji je upravljao državom, vojskom i ekonomijom, kao Bek kod Hazara. Nad njima je astralni gospodar koji vlada celom Drako imperijom, a nad svima njima su Sirius A bića koja nadziru stvaranje i ljudskih i neljudskih vrsta i njihove odnose. Ispod njih su Zeta Reticuli I i II, poznati i kao Sivi, vanzemaljci koje Stiven Spilberg u filmovima populariše kao dobre. Oni su pod kontrolom i služe kao pomoćnici, ali se mogu i likvidirati jer su zapravo klonovi napravljeni prvobitno od nekih insektoida. Oni uglavnom otimaju ljude i vrše razne eksperimente na njima.

Cela društvena struktura Drako bića je čvrsta hijerarhija i kontrola. Kod njih nema individualnosti već preovladava mentalitet košnice, odnosno socijalnih insekata. Zato su kod njih jako zastupljeni rituali i ikonografija koji podstiču takvu mentalnu uslovljenost. Sav ritualizam za koji znamo u religijama i politici potiče od njih. Pomoću religija i rituala oni vladaju ljudima. Drako su mentalno programirani da osvajaju sve na šta naiđu, imaju um grabljivca i nemaju emocija. Oni su oličenje čiste prirode koja teži za golim opstankom i nema svest o Duhu koji sve daje. Oni samo osvajaju i apsorbuju u sebi sve rase i vrste na koje naiđu, a koje ne mogu da apsorbuju, uništavaju. Njihov cilj je da nađu najsavršeniji oblik u fizičkoj realnosti koji može da postoji u bilo kojoj okolini. To je, moglo bi se reći, emanacija koju nagon prirodnog opstanka vrši sam za sebe, što je u ljudskom iskustvu poznato kao čist egoizam. To je negativna emanacija koja potiče odozdo, od sebe same, za razliku od emanacije Duha koja potiče odozgo, od Onoga koji sve omogućava. Reptili su androgini, tj. bespolni. Takva su sva nefizička bića. Zato oni sebe smatraju kompletnim i superiornim prema polnim bićima.
___________________________________________________________________

ISTORIJA

* Tokom rata Drako vojske i Lirana, u davna vremena, reptoidi su kreirali crnu rupu i iskoristili je da unište Liru. Posledica toga je bila eksplozija toliko velika da je iskrivila prostor i vreme. Ceo Liranski solarni sistem bio je uništen. Razornost je bila tako jaka da se posledice i danas mogu videti u obliku velikog prstena u oblasti Lire i radioaktivnog talasa emitovanog iz područja u centralnoj regiji galaksije Mlečni Put. Nakon uništenja njihovog matičnog sistema, neki Lirani su pobegli u alternativni svemir, koji je delić sekunde van sinhroniciteta sa ovim. Liranske rase su otišle u nekoliko različitih solarnih sistema. Oni između ostalog uključuju Rigel i ostale zvezde u Orion području, Plejade, Arcturus, Procyon, Tau Ceti i Eradanus, Alpha i Proxima Centauri, Barnard zvezdu i naš solarni sistem. U našem Sunčevom sistemu neke izbeglice su naselile Mars koji je tada bio treća planeta (na mestu sadašnje Zemlje koja je tada bila na drugom mestu) i planetu Maldek koja je bila četvrta u solarnom sistemu. Zemlja je tada bila pretežno pod vodom i jedina inteligentna bića na njoj su bila amfibijska rasa koja uopšte nije imala tehnologiju. Uslovi za ljudski život nisu postojali. Gravitacija Maldeka bila je jača nego na Marsu, pa su i ljudi tamo bili krupniji i agresivniji. Mars je imao više rudnih i energetskih resursa, pa su tako stanovnici ove dve planete došli u sukob. Marsovci su zatražili od bića sa Sirius A na planeti Khoom odbrambenu tehnologiju s kojom bi se zaštitili od napada ne samo reptila nego i od suseda sa Maldeka. Sirius A su poznati u kosmosu kao prodavci tehnologije koju su razvili na najvišem mogućem nivou. Međutim oni su neutralni, tako da su svoju tehnologiju davali i reptilima. Sirius A su došli i napravili odbrambeni sistem u podzemlju Marsa koji i danas postoji. 

Mars je šuplja planeta kao i Zemlja i Mesec. Sve planete koje su nastale od zvezdanog materijala imaju šuplju unutrašnjost koju stvara centrifugalna sila rotacije. Tako planeta tokom hlađenja formira koru sa šupljim središtem. Lava nastaje u kori usled pritiska centrifugalne i centripetalne sile, gravitacije i rotacije. Mesto vulkana je na 19 paraleli svake šuplje planete. Tako je i na Marsu i na Zemlji. 

Reptili su odlučili da napadnu dve kolonije na Marsu i Maldeku, koje su bile u međusobnom sukobu. Smatrali su da će biti lako da ih poraze taktikom "zavadi, pa vladaj". Reptili upotrebljavaju komete i asteroide kao oružje i ponekad omanje planete kao letelice za međuzvezdana putovanja. U tom slučaju koriste njihovu šuplju unutrašnjost. Kao oružje ih koriste tako što prvo naprave malu crnu rupu za privlačenje velikog planetoida na odgovarajuće mesto, zatim upotrebe akcelerator čestica za izazivanje eksplozije koja odbaci planetoid ili kometu ka cilju. Ovu tehnologiju su dobili od Sirius A. Tako su  bacili ogromnu ledenu kometu na Mars i Maldek. Reptili nisu naročito tehnološki orijentisani i loše su proračunali putanju ka meti. Velika gravitacija Jupitera je promenila putanju. Ledena kometa je pošla direktno ka Maldeku. Njegovi stanovnici su zatražili pomoć od Marsovaca i ovi su im dozvolili da se dosele kod njih kako bi izbegli smrt od sudara, koji se i dogodio. Planeta Maldek se raspala od blizine gravitacije komete, Jupitera i Marsa. Od nje je danas ostao pojas asteroida između Marsa i Jupitera. Eksplozija Maldeka gurnula je kometu blizu Marsa, pa se i njegova putanja poremetila. Mars je izgubio atmosferu i udaljio se od Sunca na mesto gde je i danas. Jedna od posledica loše centrirane putanje ove komete je i obaranje ose rotacije Urana u pravcu Sunca, pa zato sada rotira po svojoj putanji kao da se kotrlja. Kometa je nastavila da se kreće ka Zemlji. Zbog blizine gravitacije komete i Marsa, kao i veće sunčeve toplote, došlo je do pomeranja vodene površine i pojave velikih delova kopna. Zemlja je tako dobila kopno i došla na treće mesto, odnosno mesto gde je bio Mars. Kometa je zauzela drugu orbitu oko Sunca i danas se zove Venera. Led se otopio zbog blizine Sunca i zato ima vrlo oblačnu površinu sa visokom temperaturom. 

I danas reptili imaju baze na Veneri. Prve ruske sonde su snimile 7 kupola na Veneri koje su veličine manjih gradova. To je skriveno od javnosti iako se vest pojavila jednom u štampi (Newsday u NY, sredinom 80-ih). Takođe su napravili baze na Mesecu koji je takođe šupalj, a verovatno je i veštački napravljen jer nema rotaciju. Tako je tamna strana uvek tamna i na njoj postoje veće građevine i tragovi nečijeg prisustva. To su fotografisali prvi astronauti tokom leta na Mesec. Sve osobine Meseca govore da on nije prirodna tvorevina.

Kolonizacija Zemlje mogla je da počne. Reptili su izabrali veliki kontinent za osnivanje svoje civilizacije. To je bila Lemurija (Mu). Prostirala se na sadašnjem Pacifiku, od Japana i Australije do Kalifornije i Perua. Havajska ostrva su bila na sredini ovog kontinenta kao najviše planine i vulkani. Doveli su i svoje domaće životinje kojima su se hranili, a to su dinosaurusi. U to vreme Marsovci su zajedno živeli sa izbeglim Maldekijancima i nisu se trpeli. Zatražili su od Galaktičke federacije da ih usele na Zemlju. U isto vreme je Galaktička federacija dobila zahtev da se Atlani isele sa Plejada. Odlučila je da Atlani budu protivteža reptilima na Zemlji. Ako Atlani opstanu onda će da prebace i Maldekijance. Kada su Atlani došli na Zemlju naselili su kontinent na drugoj strani planete koji je postojao na sadašnjem Atlantskom okeanu i prostirao se između Kariba, Afrike i Južne Amerike. Atlani su bili vredni i brzo su napredovali. Broj dinosaurusa je bio prevelik i predstavljao je opasnost za ljude, pa su počeli da ih ubijaju. To se nije dopalo reptilima. Uskoro su počele borbe između Drako sa Lemurije i Atlana. Tada su i Maldekijanci došli na Zemlju i nastanili Srednju Aziju i severnu Indiju. Centar njihove civilizacije je bio u dolini Inda, u gradu Mohenđo Daro. Maldekijanci su se uključili u sukob tako što su napali Drako. S njima su došli i Marsovci jer su tražili bolje uslove za život i napali Drako iz svemira. U ovom opštem ratu dinosaurusi su bili potpuno uništeni.


Bio je plan da se zbog stalnih sukoba stvori jedna kvalitetno nova rasa koja će u sebi sadržati sve kvalitete dotadašnjih rasa i sve ih objediniti u jedan viši i savršeniji oblik života koji će unaprediti sve ostale. Tako je nastao čovek: od genetskog materijala 12 vanzemaljskih rasa ljudi i jedne reptilske. Njegov DNK je prvobitno imao 12 spirala i životni vek mu je bio oko 800 godina. Nije bio samo biće ograničeno fizičkim telom, već je imao percepciju i delovanje na svim dimenzijama. Uslov Drakoa je bio da se za osnovu koristi njihova genetika jer je najsavršenija za opstanak u fizičkoj ravni. Zato ljudski fetus i danas u ranoj fazi razvoja prolazi kroz reptilski oblik.
Načinjen je čovek kao mikrokosmos, što znači da su u njega usađeni svi principi stvaranja kosmosa, a ima ih 7. Svaki proces stvaranja ima 7 faza. Stoga je i put povratka ka božanskom izvoru, čoveku dat kroz 7 energetskih centara koji vrše transformaciju kvaliteta svesti od nižih na više nivoe. Ti centri su smešteni u čovekovoj kičmi i poznati su kao čakre. To su zapravo svi nivoi egzistencije koji se u mikrokosmosu ispoljavaju kao svi nivoi svesti i bivstvovanja koji se mogu iskusiti. Čovek se vraća izvoru onoliko koliko uspe da aktuelizuje svoju svesnost i način bivanja na čakrama. Koliko je aktivan na nižim centrima, toliko je nesvestan, uslovljen i animalan.

Današnja istraživanja genetike su nedvosmisleno dokazala da DNK čoveka nije nastala evolucijom već je stvorena odjednom. Neko ju je spakovao sa toliko informacija da to jednostavno nije moglo samo vremenom da nastane.

Kada su Atlani saznali da Drako žele kontrolu nad novom rasom, počeli su žestoko da bombarduju Lemuriju sa elektromagnetnim oružjem. To je izazvalo potapanje kontinenata. Jedini delovi koji su ostali su Havajska ostrva, Australija, Novi Zeland, Japan, Filipini, Tajvan i južno-pacifička ostrva. Reptili koji su živeli na Lemuriji pobegli su na Veneru, u podzemne prostore Zemlje, naročito u Centralnoj i Južnoj Americi koju danas u potpunosti kontrolišu. Unutrašnjost Zemlje je postala stanište Drakoa, pa otuda legende o đavolima koji žive u podzemlju. Najvažniji ulazi u podzemlje su na Severnom i Južnom polu. Zato je avionima zabranjeno preletanje tih tačaka. Takođe i ljudske rase koriste podzemlje za svoje baze. Jedna od najvećih baza reptila danas nalazi se duboko ispod Vatikana.

Sve do tridesetih godina prošlog veka teorija o šupljoj Zemlji je bila prisutna u školskim udžbenicima SAD-a kao validna. Tada ju je Rockefeller zabranio i po njegovom nalogu je izbačena iz školskih knjiga.

Uvek kada bi Atlani primetili podzemne aktivnosti reptila oni su bombardovali unutrašnjost planete laserskim i elektromagnetnim oružjem. To je vremenom oslabilo Zemljinu koru. Posle nekoliko hiljada godina ovakvih napada, Atlantida je počela da se raspada jer su te napade najčešće vršili ispod svog tla. Podelila se najpre u nekoliko ostrva. Teritorijalna podela je zajedno sa strahom za opstanak dovela i do kulturne podele. Njihov um je oslabio. Proroci su predvideli potop koji je bio osnov za Sumersku priču o potopu (koja je prekopirana u Bibliju) i preživeli su se raselili na okolne kontinente: Egipat, Peru, Apalačke planine, Evropa i sever Španije (Baski su njihovi potomci danas).
Katastrofa Atlantide je bila prilika da ostale grupe, koje su dale DNK za stvaranje čoveka, počnu samostalno da rade sa ljudima. Sirius A su napravili staru Egipatsku civilizaciju i stare Hebreje. Lirani iz Tau Cetija su napravili Slovensku rasu i kulturu. Rigelijanci su preuzeli Kinu i Daleki Istok. Alderbaran, bića sa plavom kosom i očima, stvorila su Germane i Nordijska plemena. Bića sa Antaresa stvorila su Turke, Grke i Špance.
Za to vreme Reptoidi su napravili plan kako da polako preuzmu vlast na Zemlji. Odlučili su da pomešaju svoju reptilsku genetiku sa ljudskom u srazmeri 50/50%, da stvore hibridnu vrstu ljudi/reptoida koji bi izvršavali njihovu volju na Zemlji. Tako bi vladali ljudima preko njih. Izabrani su ljudi u Sumeru za početak ove operacije. Napravili su hibridnu vrstu ljudi-vladara, u Vavilonu oko 5 000 godina p.n.e. Ova hibridizacija je uništila Sumer, koji su osnovali ljudi sa Aldebarana, i stvorila Mesopotamiju. Vavilon je bio prvo carstvo hibrida. Zapisi iz Mesopotamije svedoče da su prvi vladari (Nimrod) imali zelenkastu kožu, nalik zmijskoj, da su bili visokog rasta, mitski junak Gilgameš takođe, a direktno se spominju i zmijoglavi vladari. Iz Sumera su se jednim delom širili ka Istoku, a drugim ka Zapadu, i ovladali Evropom, najpre kao Feničani. Infiltrirali su se u Egipat i satrli njegove stare tradicije koje potiču sa Atlantide. Stvorili su Rimsko carstvo koje je do danas ostalo glavno uporište hibrida.

Нема коментара:

Постави коментар