NLO POJMOVNIK

ADC: Skraćenica za Air Defense Center - Stožer vazdušne odbrane SAD-a.

ATIC: Skraćenica za Air Technical Intelligence Center - vazduhoplovni tehnički obaveštajni centar sa sedištem u Wright Fieldu kod Daytona, savezna država Ohio.

Bliski susreti: Odnose se na vizuelni kontakt očevidaca s NLO-om ili vanzemaljskim entitetom na udaljenosti manjoj od 150 metara. Prema američkom astronomu i uvaženom istraživaču NLO fenomena dr. sci. J. Allenu Hyneku oni mogu biti:

• "prve vrste" (CE-I) - viđenje NLO-a bez interakcije s okolišem; 
• "druge vrste" (CE-II) - viđenje prizemljenog NLO-a ili NLO-a u interakciji s okolišem; 
• "treće vrste" (CE-III) - viđenje vanzemaljaca u prizemljenom NLO-u ili pored njega; 
• "četvrte vrste" (CE-IV) - NLO otmice osoba i životinja radi istraživanja i/ili eksperimentisanja; 
• "pete vrste" (CE-V) - uspostavljanje kontakata s NLO-om ili vanzemaljcima. 

CIA: Skraćenica za Central Intelligence Agency (Centralna obaveštajna agencija). Veoma moćna savezna američka obaveštajna organizacija osnovana 1947. godine u cilju očuvanja nacionalne sigurnosti. Odgovorna je za obaveštajne i protivobaveštajne delatnosti izvan SAD-a. 

CUFOS: Skraćenica za Center for UFO Studies (Centar za NLO studije) koji je utemeljio američki astronom i istaknuti istraživač NLO fenomena dr. sci. J. Allen Hynek. 

Elien: Zajednički fonetski naziv za vanzemaljsko biće na više svetskih jezika. Potiče od engleske reči alien (stranac, tuđinac). 

ET: Jedna od najpoznatijih skraćenica za ekstraterestrički (vanzemaljski) inteligentni biološki entitet nezavisno od njegovog porekla, kao i morfoloških i drugih obeležja. 

ETH: Ekstraterestrička hipoteza - bilo koja od pretpostavki o postojanju vanzemaljskog života. 

Hessdalen: Retko nastanjena glacijalna dolina u centralnoj Norveškoj, jugoistočno od Trondheima, na čijem se noćnom nebu već dvadesetak godina učestalo pojavljuju neobične svetlosne pojave (polarna svetlost isključena), a koje se, između ostalog, pripisuju i NLO aktivnostima. 

ILO: Skraćenica za "identifikovani leteći objekat". 

LITS: Skraćenica za Light In The Sky (svetlost na nebu). 

MHD: Skraćenica za magnetohidrodinamiku - deo moderne fizike koji proučava strujanje jonizovanih vodljivih medija (plazma, rastaljeni metali) u magnetskom polju. Hipotetični pogonski princip nekih vanzemaljskih NLO-a temelji se verovatno na naprednoj magnetohidrodinamici. 

MJ-12: Skraćenica za Majesty Twelve (Veličanstvenih 12) - prvobitnu dvanaestoricu tajno imenovanih moćnika privredne, vojne i naučna scene SAD-a 50-ih godina XX. veka koji su, kao tajna komisija predsednika SAD-a, zaduženi za kontakte s vanzemaljcima i istraživanje svih aspekata susreta s njima. Oni su, čini se, kreirali za javnost sasvim netransparentan pravac moderne NLO ere. Danas ih u komisiji MJ-12, navodno, već ima 19, a nijedna odluka ne može biti doneta bez saglasnosti njih najmanje 12. Njihovo delovanje obavijeno je velom najstrože tajne i drži se da je od presudnog značaja za nacionalnu sigurnost SAD-a, a možda i same Zemlje. 

MUFON: Skraćenica za Mutual UFO Network, Austin, savezna država Texas - najveća američka privatna organizacija za istraživanje NLO pojava. Ima više od 6 000 aktivnih članova. 

NASA: Skraćenica za National Aeronautics and Space Administration - američku vladinu agenciju zaduženu za nevojne programe istraživanja svemira i naučne studije o svemiru. 

NICAP: Skraćenica za Američko nacionalno udruženje za istraživanje "vazdušnih fenomena". Pojavljuje se kao sekvenca NLO istraživačkog udruženja. Njen utemeljitelj je Donald E. Keyhoe. 

NLO: Skraćenica za "neidentifikovani leteći objekat" ili neidentifikovanu svetlosnu pojavu na nebu (NSNN), odnosno u nižoj atmosferi ("vazdušna anomalija") koji u osnovi nisu objašnjivi za posmatrača, a takođe nisu objašnjivi ni tehničkim specijalistima za atmosferu i/ili vazduhoplovstvo. Pod NLO-om u užem smislu podrazumeva se letelica vanzemaljskog porekla. 

NLO događaj: NLO pojava verodostojno dokumentovana radarskim odrazom ("blipom"), fotografijom, filmskim ili video zapisom i/ili ekspertnom proverom i/ili nezavisnim i međusobno udaljenim očevicima ili grupama očevidaca. 

NLO pojava: Za NLO istraživače svako zapažanje vezano uz pojavu jednog ili više NLO-a u nižoj atmosferi, na tlu i u/na vodi (okeanu, moru ili jezeru, NPO - nepoznati podvodni objekat). 

NLO prošlost: Hronologija i komentar NLO pojava iz (pred)istorijskog doba, drevnih anala, gravura na kamenu, pećinskih slikarija, kao i drevnih predanja i mitova. 

NLO religija: Smišljena namera vojno-obaveštajnih krugova sa severnoameričkog kontinenta da objektivno istraživanje i racionalan sud o NLO temi potisnu za javnost u sferu kvazi-konfesionalnog uverenja binarnog tipa "verujem" ili "ne verujem" u postojanje NLO-a. 

NPO: Skraćenica za "neidentifikovani podmorski (podvodni) objekat" ili neidentifikovanu svetlosnu pojavu ispod ili na površini mora (jezera) koji u osnovi nisu objašnjivi za posmatrača, a takođe nisu objašnjivi ni specijalistima za okeanografiju i/ili pomorstvo. 

NSA: Skraćenica za National Security Agency (Agencija za nacionalnu sigurnost), najmoćnija tajna služba u SAD-u čiji je prioritetni zadatak elektronsko osmatranje aktivnosti potencijalnih neprijateljskih država. Osnovao ju je u jesen 1952. godine tajnom direktivom predsednik Harry S. Truman. Ona je izuzeta iz svih zakona koje je izglasao Kongres. Pre pedesetak godina kada su na američkom nebu zabeležena brojna viđenja NLO-a, od kojih su, kako tvrde ufolozi, neki i pali, jedan od najtajnijih prioritetnih zadataka NSA navodno je bio odgonetanje jezika vanzemaljaca i nalaženje načina da se s njima uspostavi kontakt. 

NSNN: Skraćenica za "neidentifikovano svetlo na nebu". 

OVNI: Skraćenica za UFO, odnosno NLO na španskom jeziku. 

Paleokontakti: Hipoteza o poseti drevnih astronauta i njihovom kontaktiranju s (pra)ljudima. U prilog joj rečito govore brojni nematerijalni tragovi (mitovi, legende, verovanja i rituali), te neki materijalni tragovi iz mezolita i neolita (pećinske slikarije...). Tu tezu, koja je nikla još u srednjem veku, zastupaju i intenzivno razvijaju ruski naučnici krajem 50-ih i početkom 60-ih godina XX. veka. Danas su njeni najpoznatiji zagovornici Švajcarac Erich von Daniken i američki akademik Zecharia Sitchin. Ona još nije naučno dokazana, ali ni opovrgnuta. 

"Plava knjiga": Službena oznaka za preduzeto opsežno američko istraživanje NLO događaja i pojava u razdoblju od 1949. do 1969. godine pod okriljem Pentagona. 

Projekat "Colorado": Naučno istraživanje NLO pojava načinjeno tokom 1967./68. godine u okviru Colorado sveučilišta podržano novčanim iznosom od gotovo pola miliona dolara. 

Projekat "Razotkrivanje": Neprofitni američki istraživački projekat o vanzemaljskoj inteligenciji koji predvodi dr. med. Steven Greer. U njemu se istražuju sagledive gospodarske, društvene, kulturološko-religijske i političke posledice mogućeg susreta naše civilizacije s vanzemaljskom civilizacijom na temelju analiza i simulacija na pretpostavljenim modelima. 

RAAF: Skraćenica za Roswell Army Air Force - roswellsku vojnu vazduhoplovnu jedinicu. 

Roswell: Grad od četrdesetak hiljada stanovnika u jugoistočnom delu američke savezne države New Mexico u čijoj se okolini početkom jula 1947. godine, navodno, srušio najmanje jedan vanzemaljski diskoliki leteći objekat s vanzemaljskom posadom. 

Studija COMETA: Opsežni i kompetentni izveštaji vrhunskih francuskih vojnih stručnjaka o neupitnom prisustvu NLO-a na našem nebu i dezinformacijskoj ulozi službenih krugova SAD-a. To je za sada najbolja i najverodostojnija studija o aktuelnoj NLO problematici. Dovršena je 1999. godine. Njome su ugledni francuski generali i naučnici dostojno predstavili svoje stavove o NLO tematici i njenoj utemeljenosti. 

Udaljeni susreti: Viđenje NLO fenomena na udaljenosti većoj od 150 metara. Prema američkom astronomu i uvaženom istraživaču NLO fenomena dr. sci. J. Allenu Hyneku oni mogu biti: 

• noćna svetla - noćno viđenje pokretnih svetala nepoznatog porekla na nebu; 
• danja viđenja - viđenja NLO-a raznih oblika u visokom ili niskom letu ili na tlu; 
• radarski odrazi - opažanje NLO-a na radaru. 

UFO: Skraćenica za Unidentified Flying Object (neidentifikovani leteći objekat - NLO). 

UFO istraživač: Osoba koja se bavi kritičkim istraživanjem NLO fenomena na naučnoj osnovi. 

Ufolog: Osoba koja se bavi evidentiranjem NLO pojava i pokušajima njihovog tumačenja prema kriterijumima udruženja kojem ufolog pripada ili vlastitog modela. Ufolozi, stručnjaci raznih struka i poklonici NLO pojava udružuju se u regionalna i/ili nacionalna udruženja koja izdaju specijalne časopise i knjige. Priređuju predavanja na temu NLO-a i poseta vanzemaljaca, te povremeno održavaju medijski snažno poduprte konferencije i kongrese. Ufološka udruženja danas imaju već velik broj web-stranica i intenzivno razmenjuju informacije. Iz toga proizilazi da je ufologija samostalna disciplina, stara tek oko nekoliko decenija, koja se bavi evidentiranjem i tumačenjem ranijih i sadašnjih NLO pojava. 

USAF: Skraćenica za United State Air Force - vazduhoplovne snage SAD-a. 

USO: Skraćenica za Unidentified Submarine Object (neidentifikovani podmorski objekat - NPO). 

WPAFB: Skraćenica za Wright-Patterson Air Force Base - veliku vazduhoplovnu vojnu bazu Wright-Patterson kod Daytona u američkoj saveznoj državi Ohio. 
Нема коментара:

Постави коментар