DNKDeo pristalica zvanične nauke otvorenijeg uma sada moraju uzeti u obzir ono što je očigledno.

Grupa istraživača na projektu dešifrovanja ljudskog genoma kaže da je 97% DNK koje ne mogu da dešifruju, ono što se naziva "nekodirajućom DNK" (zato što naučnici ne znaju čemu ona služi), zapravo genetski kod vanzemaljskih oblika života. Profesor Sem Čang, predvodnik te grupe, smatra da je ogromna većina ljudske DNK "vanzemaljskog porekla" i da očigledno "vanzemaljski, nekorisni geni" samo koriste "priliku" za vredne, aktivne gene koji se prenose sa generacije na generaciju. Nakon opširne analize uz pomoć ostalih naučnika, profesor Čang je počeo da smatra da je "beskorisna ljudska DNK" stvorena od strane nekog "vanzemaljskog programera". 

Profesor Čang kaže:

"Vanzemaljski delovi unutar ljudske DNK imaju sopstvene vene, arterije i imunološki sistem koji uspešno odoleva svim našim lekovima protiv raka. Naša hipoteza je da je neki viši, vanzemaljski oblik života, bio zadužen za stvaranje novog života i rasejavanje istog na različitim planetama. Zemlja je samo jedna od njih. Možda su nas, nakon programiranja, naši stvaraoci uzgojili na isti način kao što su to uradili sa bakterijama u Petrijevim šoljama u laboratoriji. Ne možemo znati njihove motive - da li je u pitanju bio neki naučni eksperiment ili način pripreme novih planeta za kolonizaciju ili dugoročni projekat rasejavanja života po univerzumu."

Profesor Čang spekuliše da su "vanzemaljski programeri" očigledno radili na "jednom velikom kodu" koji se sastoji od "nekoliko projekata" koji su doveli do stvaranja oblika života na različitim planetama. On smatra da su možda napisali veliki kod, izvršili ga, promenili funkcije koje im se nisu svidele ili dodali neke nove, ponovo izvršili posao, još malo unapredili i to više puta ponovili. Profesor Čang je jedan od mnogih naučnika i istraživača koji smatra da čovečanstvo ima vanzemaljsko poreklo.

On dalje kaže:

"Ono što vidimo u našoj DNK je program koji se sastoji od dve verzije - velikog koda i osnovnog koda. Prva činjenica je da kompletan "program" sigurno nije pisan na Zemlji i to je sada verifikovano. Druga činjenica je da sami geni nisu sami po sebi dovoljni da objasne evoluciju i da mora postojati još nešto u "igri". Pre ili kasnije moramo shvatiti neverovatnu činjenicu da sav život na Zemlji nosi genetski kod svog vanzemaljskog rođaka i da evolucija nije ono što mislimo da jeste."


Нема коментара:

Постави коментар