VAKCINE I GENOCID





"Jedna prosta istina može se koristiti kao temelj za jedno brdo laži i ako kopamo dovoljno duboko u tom brdu od laži i iskopamo tu istinu, pa je onda postavimo na vrh tog brda od laži, celo to brdo počeće da se ruši pod teretom te jedine istine. A za jednu građevinu od laži ne postoji ništa razornije od istine na kojoj je ta građevina sazdana, zato što udarni talasi koji nastanu objavom te istine odjekuju i odjekuju, neprestano se šireći kroz zemlju za generacije koje dolaze, budeći čak i one ljude koji nemaju želju za buđenjem da ne bi bili u stanju da vide istinu."

* * *

Prosta istina koja je poslužila kao temelj za jedno brdo laži koje je poznato pod imenom vakcinacija, bila je opažanje da sisari koji se oporave od neke infekcije mikroorganizmima, stiču jednu prirodnu otpornost na ponovne infekcije istim uzročnikom. Kad god citotoksične T-ćelije (sićušne Pac-man ćelije koje razaraju i neutrališu viruse, bakterije i ćelije raka, predstavljajući tako ćelijski imunitet, a one su takođe odgovorne i za odbacivanje transplantiranog tkiva) i B-ćelije (ćelije koje proizvode antitela koja predstavljaju humoralni imunitet - "humoralni" se odnosi na telesne tečnosti, prvenstveno na limfu i krvni serum), budu aktivirane od strane raznih supstanci koje su strane telu i koje se nazivaju antigeni, neke od T i B ćelija sposobne su da zapamte te antigene, tako da kada se neka individua opet sretne s istim antigenom, njen imuni sistem se brzo aktivira i uništava ga. Taj proces je poznat kao prirodni imunitet

Na osnovu te istine rodilo se jedno verovanje da ukoliko se jedan strani antigen ubrizga u neku individuu, ta individua će onda postati otporna na buduće infekcije tim antigenom. Tom verovanju dato je ime "vakcinacija". Ono što zagovornici vakcinacije nisu uspeli da shvate je da sekretorni IgA (jedno antitelo koje je prvenstveno zastupljeno u pljuvački i izlučevinama mukoze probavnog i disajnog sistema) predstavlja prvu borbenu liniju, tj. jedan normalni početni odgovor organizma na sve patogene uzročnike koji su unešeni u organizam udisanjem vazduha ili gutanjem. IgA pomaže kod zaštite od virusnih infekcija, on aglutinira (zgrudvava) bakterije, neutrališe otrove koje luče mikrobi, a takođe i oslabljuje sposobnost patogenih mikroorganizama da se vežu za površinu mukoze. Ono što ovde treba shvatiti je to da zaobilaženje ovog mukoznog vida odbrambenog sistema ("prve linije odbrane") uz pomoć jednog direktnog ubrizgavanja organizama u telo, vodi do rušenja samog odbrambenog sistema tela, prilikom čega se IgA pretvara u IgE, dok se B-ćelije hiper-aktiviraju, te počinju da proizvode patološke količine "samonapadajućih" antitela, a to takođe dovodi i do suzbijanja delotvornosti citotoksičnih T-ćelija. Kao rezultat toga, patogeni virusi i bakterije ne mogu se eliminisati uz pomoć imunog sistema, te ostaju u telu gde onda prouzrokuju hronične bolesti, pa tako i rastu dalje i/ili tamo mutiraju kako se individua izlaže i mnogim drugim antigenima i toksinima iz svoje životne okoline. To se posebno odnosi na one patogene koji spadaju u grupu "tiho adaptiranih". Ovi se formiraju kad se virusi iz vakcina kombinuju ili ukrštaju s virusima iz tkiva koja su korišćena za njihovo nasađivanje (kultivisanje), ili kad bakterije ostanu bez svojih ćelijskih membrana nakon što čovek koristi antibiotike i transformišu se u "L forme", kojima nedostaju neki od kritičnih antigena koje normalno prepoznaje ćelijski (celularni) imuni sistem. Jedan od primera su i "tiho adaptirani" (mutirani) citomegalovirusi koji su potekli iz bubrežnih ćelija afričkih zelenih majmuna (simijanski majmuni) kada su one bile korišćene za kultivaciju polio virusa korišćenog za proizvodnju živih vakcina polio virusa. Tako, te vakcine nisu bile ubrizgavane u ljude samo sa polio virusom, nego takođe i sa citomegalovirusom. Mehanizam na kojeg je imuni sistem narušen može se najbolje shvatiti kad se razume to da ova dva pola imunog sistema (celularni i humoralni mehanizmi) imaju jednu recipročnu vezu na taj način što kad se aktivnost jednog pola poveća, aktivnost drugog pola se mora smanjiti. Tako, kad je jedan od njih stimulisan, drugi je inhibiran. S obzirom da vakcine aktiviraju B-ćelije na lučenje antitela, citotoksične T-ćelije ("ćelije ubice") se istovremeno smiruju. U stvari, generalizovana vakcinija (osip nakon vakcinacije protiv velikih boginja) javlja se kod prisustva povećanog titra cirkulirajućih antitela protiv virusa udruženih sa zagušenim citotoksičnim T-ćelijama, što dovodi do širenja lezija po celom telu. To prigušivanje ćelijama-posredovanog imunskog odgovora tako predstavlja jedan ključni faktor u razvoju raka i po život opasnih infekcija. U stvari, "preventiva" neke bolesti preko vakcinacije u stvarnosti predstavlja nesposobnost izbacivanja organizama zbog ometanja ćelijama-posredovanog imunskog odgovora. Tako, umesto da se bolest spreči, u stvari se sprečava njeno razrešavanje. Ti organizmi nastavljaju da cirkulišu kroz telo adaptirajući se u neprijateljskoj sredini uz pomoć transformacije u druge organizme u zavisnosti od kiselosti, toksičnosti i drugih promena u unutrašnjim telesnim prostorima, kao što je to davno demonstrirao u svojim radovima profesor Antoine Béchamp. On je to ustanovio još pre razvoja "teorije mikroorganizama" koji uzrokuju bolesti, od strane Louisa Pasteura. Pasteurova "terorija mikroorganizama" bila je jedan plagijaristički pokušaj preoblikovanja istine do koje je došao Béchamp kako bi se ona uklopila s Pasterovim "orginalnim" pretpostavkama da se bakterije nalaze u našoj okolini iz razloga da bi nas "napadale", te tako i uzrokovale bolesti. Odatle, tretman infekcija antibioticima kao i "preventiva" bolesti uz pomoć vakcina, predstavljaju samo izopačene pokušaje rezanja grana neke bolesti, dok njen uzročni koren predstavlja jedna toksična unutrašnja sredina, udružena sa nedostatkom hranljivih materija. Međutim, s obzirom da je Pasterova teorija mikroorganizama bila pogodna za stvaranje profita od strane rastućih farmaceutskih kartela koji se bave samo kontrolom bolesti/simptoma, saznanja do kojih je došao profesor Béchamp nisu postala dostupna na medicinskim fakultetima. 

Da stvar bude gora, od samog potiskivanja celularnog imuniteta do kojeg dolazi prilikom ubrizgavanja vakcine, ađuvansi (supstance koje se dodaju vakcinama kako bi se pojačao odgovor od strane antitela) mogu sami po sebi da dovedu do ozbiljnih poremećaja. U ađuvanse spadaju uljne emulzije, mineralni sastojci (koji mogu da sadrže toksični metal aluminijum), bakterijski produkti, lipozomi (koji mogu da odlažu otpuštanje nekih supstanci) i skvalen. U sporedne efekte samih ađuvansa spada hiperaktivnost B-ćelija što vodi do patološkog nivoa produkcije antitela, kao i do alergičnih reakcija na same ađuvanse (što je primećeno kod tzv. Golfskog sindroma koji se javljao kod američkih vojnika kojima su bile ubrizgane vakcine koje su sadržavale ađuvans skvalen i antitela). Imajte na umu to da patološki podignuta hiperaktivnost produkcije antitela koju izazivaju ađuvansi takođe rezultira odvlačenjem pažnje od drugih antigena s kojima se imuni sistem "prirodno" susreće i s kojima on takođe mora izaći na kraj kako bi se održavalo zdravlje organizma. 


Zahvaljujući istraživaču Patricku Jordanu koji je pronašao jednu knjigu iz serije NATO Life Sciences, pod imenom Immunological Adjuvants and Vaccines, pokazalo se da aluminijum koji se stavlja u vakcine kao ađuvans, prouzrokuje produkciju imunoglobulina E (IgE)...antitela alergija i anafilaktičkog šoka. Ovo šokantno priznanje se nalazi na šestoj strani te knjige i tu se navodi da je aluminijum počeo biti korišćen u vakcinama još pre 1926. godine, dakle pre nego što su zvanični autoriteti počeli da sprovode rigorozne kontrolne mere. Na strani 37 te NATO knjige, tvrdi se da naučna istraživanja pokazuju da "aluminijum stimuliše produkciju anafilaktičkih antitela (IgE) kod miševa", i kako se čini da "štetne posledice aluminijuma na odgovor od strane IgE kod ljudi - nisu bile proučavane". Međutim, ti eksperimenti se sprovode na deci svaki put kad im se injekcijom ubrizgaju uzročnici neke bolesti, a neverovatan porast pojave alergija, anafilaktičkih reakcija i raka, sam po sebi podrazumeva da injekcije stoje iza svega toga. Zahvaljujući ovoj knjizi, sada imamo dokaze za to da su vakcine te koje su odgovorne za porast proizvodnje IgE, kao i za to da oni ludi naučnici veoma jasno znaju šta rade. Ako ovo nisu dokazi za jedno počinjavanje kriminala protiv čovečanstva, šta onda jeste? 

Nadalje, sveukupna hiperaktivnost humoralnog (proizvodnja antitela) pola imunog sistema je glavni uzrok autoimunih bolesti, gde stvorena autoantitela aktiviraju T-ćelije tako da dođe do napada na sebe, a obe vrste aktiviranih ćelija, dakle, B i T ćelije, takođe proizvode i citokine (koji još više pojačavaju upalu i reakciju odbrambenog sistema). Jedina stvar koja određuje koja će se autoimuna bolest razviti kod vas je to koja će tkiva u vašem telu biti napadnuta od strane autoantitela.

MOLIMO DA IMATE NA UMU I TO DA JE OVAJ NALAZ SADA POTVRĐEN I OD STRANE DR. JEFFREY BROWNINGA, DIREKTORA ZAVODA ZA IMUNOBIOLOGIJU, BIOGEN-IDEC, U NJEGOVOM NAUČNOM RADU POD IMENOM "B CELLS MOVE TO CENTRE STAGE: NOVEL OPPORTUNITIES FOR AUTOIMMUNE DISEASE TREATMENT", OBJAVLJENOM U ČASOPISU NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY

Iako je cilj Dr. Browningovog naučnog rada bio da samo stimuliše farmaceutske kartele na proizvodnju sredstava za modulaciju funkcije B-ćelija kod autoimunih bolesti, na osnovu ovog dokumenta se samo po sebi vidi to da ukoliko želimo da zaustavimo razvoj bolesti autoimuniteta, onda na prvom mestu moramo prestati sa ubrizgavanjem bolesti u ljude i životinje, jer je to upravo ono što izaziva poremećaj imunog sistema i tako dovodi do pojave autoimunih bolesti! Dr. Browningov članak obrađuje mnoge autoimune bolesti; u stvari, on dokazuje da čak "neuropsihijatrijski poremećaji" mogu nastati delovanjem autoantitela na receptore N-methyl-D-aspartate (NMDA), što objašnjava razlog zašto pacijenti sa mentalnim poremećajima imaju dosta uspeha kod lečenja uz pomoć Hipokratovog protokola kojeg je razvila Dr. Carley s ciljem detoksifikacije virusa (i drugih toksina) iz vakcina uz pomoć homeopatskih nozoda! Tako, vrsta autoimune bolesti od koje ćete oboleti je direktno zavisna od toga koje tkivo vašeg organizma je napadnuto od strane autoantitela. 

Ukoliko je unutrašnji zid probavnog trakta (mukoza) napadnut od strane autoantitela, onda ćete oboleti od "leaky gut" sindroma (što vodi do alergije na hranu kad delomično probavljene čestice hrane dospeju u krvotok i tamo budu prepoznate kao atigeni koji su strani telu, pa se tako izazove reakcija antitela na te čestice hrane koja vremenom postaje sve jača kako čovek jede istu hranu čije delomično probavljene čestice nanovo dospevaju u krv). Kronova bolest i colitis (upala debelog creva) su takođe prouzrokovane napadom autoantitela na mukozu probavnog trakta. Ukoliko su ćelije-ostrvca (koje proizvode insulin) pankreasa napadnute od strane autoantitela, onda će doći do pojave juvenilnog dijabetesa. Ukoliko je mukoza respiratornog trakta napadnuta od strane autoantitela, onda će doći do pojave "leaky lung" sindroma, gde isto kao i kod "leaky gut" sindroma, antigeni bivaju prepoznati kao strani telu. Nakon što se udahnu oni će proći kroz unutrašnju stenku respiratornog trakta što će izazvati stvaranje antitela protiv tih antigena (obično prašina, buđ, polen, itd.). Kad se te supstance ponovo udahnu, IgE (patološki oblik imunoglobulina A (IgA) koji je nastao prilikom poremećaja imunog sistema inokulacijama/injekcijama uzročnika bolesti) počinje da podržava mastocitne i bazofilne ćelije, što izaziva lučenje njihovog histamina i spororeagujućih granularnih supstanci što kod kontakta sa alergenom vodi do sužavanja bronhiola i pojave astme. Taj proces je takođe odgovoran za nastanak nagle reakcije hipersenzitivnosti (preosetljivosti) koja je poznata kao anafilaksa, a koja predstavlja potencijalni rizik kod svake vakcinacije, kako je to naglašeno i u priručniku Physician's Desk Reference, isto kao i razni osipi na koži koji su poznati i kao koprivnjača. Ukoliko je struktura površine zglobova u zglobnim čašicama napadnuta autoantitelima, onda se razvija reumatoidni artritis. Ukoliko je koža izložena na jednoj hroničnoj bazi, onda se može javiti "leaky skin" sindrom, gde kontaktni antigeni koji normalno ne prolaze kroz kožu izazivaju alergije. Nadalje, zavisno od toga koji sloj kože je zahvaćen (epidermis ili dermis), mogu se razviti ekcemi, psorijaza i skleroderma. Ukoliko je tkivo bubrega napadnuto autoantitelima, onda se može razviti jedan od mnogih tipova nefritisa, zavisno od toga koja vrsta tkiva bubrega je zahvaćena. Ukoliko u organizmu čoveka dođe do napada autoantitela na tkivo tiroidne žlezde, onda će nastati Grejvova bolest. Ukoliko se u čovekovom organizmu stvore autoantitela protiv tkiva grudne žlezde (koja ima veliki značaj u proizvodnji T-ćelija i njihovom regulisanju), onda će se pojaviti myasthenia gravis. Ukoliko dođe do razvoja autoantitela protiv same DNA u jedrima ćelija, onda će se razviti generalizovani Lupus. Mozak i kičmena moždina mogu takođe biti napadnuti od strane autoantitela, što nadalje može voditi do celog jednog niza neuroloških poremećaja. Najozbiljniji od njih su sindrom nagle smrti novorođenčadi i većina slučajeva "sindroma potresenih beba". Ukoliko se komponente mijelinske ovojnice (koja prekriva nervna vlakna), ili sama nervna vlakna nađu izloženim napadu autoantitela, onda će krajnji ishod biti određen samom lokacijom na kojoj je došlo do oštećenja. Takva neurološka stanja uključuju, ali se istovremeno ne ograničavaju na sledeće poremećaje: poremećaj rada mozga, ADD/ADHD (poremećaj hiperaktivnosti i nedostatka pažnje), poremećaj kod učenja, mentalna retardacija, kriminalno ponašanje, spektar raznih razvojnih poremećaja (uključujući autizam), multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Lou Gehrig's bolest, Guillen Barre sindrom, grčevi u mišićima, itd. 

Napominjemo da su ovde ponekad uključeni i neki drugi faktori kao što su spirohete koje izazivaju bolest Lymes, aspartam (veštački šećer) i živa u slučajevima multiple skleroze, aspartam kod pojave grčeva ili pesticidi u slučaju Parkinsonove bolesti. Tako, kod detoksikacije organizma u vezi sa tretmanom tih bolesti, i sve ove druge supstance se moraju odstraniti da bi došlo do potpunog ozdravljenja. Međutim, narušenost imunog sistema koja je prouzrokovana injekcijama vakcina predstavlja ključnu komponentu kod tih bolesnih stanja što se očituje nepravilnim radom imunog sistema, što je nadalje osnovni razlog zašto autistična deca često pate i od "leaky gut" sindroma, ekcema itd. Bitno je napomenuti to da proizvodnja mijelina većim delom počinje tek nakon rođenja. Većina mijelina se stvara do pete godine starosti, a njegovo stvaranje se obično završava negde pre desete godine starosti, sudeći prema uspehu lečenja autizma i drugih neuroloških VIB simptoma uz pomoć detoksikacije virusa homeopatskim nodozama, koji je postignut kod raznih starosnih grupa. Ponovno uspostavljanje pravilnog rada imunog sistema postizano je simultanim dozama kravljeg kolostruma. Ukratko rečeno, hiperaktivnost humoralne strane imunog sistema kod autoimunih bolesti je izazvana od strane ađuvansa koji su dodani u vakcine upravo iz tog razloga. Međutim, do oštećenja koja nastaju od samog autoimuniteta (tj. antitela koja dejstvuju protiv sebe) dolazi na nekoliko načina, uključujući sledeće: Antigeni koji se nalaze u samoj medijumskoj kulturi u kojoj se virusi odgajaju ne mogu se potpuno isfiltrirati i tako izdvojiti od organizama koji su nasađeni na toj kulturi. Odatle, bilo koja antitela koja se formiraju protiv antigena od ćelija iz same nasadne kulture (npr. protiv bazične mijelinske belančevine iz pilećih embriona ili ćelija abortiranih ljudskih fetusa koje danas 13 vakcina sadrži u sebi) mogu stupiti u međusobne reakcije i pokrenuti jednu autoimunu reakciju protiv bazične belančevine koja se nalazi u mijelinskim ovojnicama vaših nerava. Ukoliko pogledate uputstvo za upotrebu koje se nalazi u Pfizerovoj vakcini protiv besnila, tamo ćete videti da je jasno naznačeno da "vakcine koje potiču od tkiva sadrže strane proteine zajedno sa antigenom (besnila) koji mogu da izazovu autoimune bolesti." OVO VAŽI ZA SVE VAKCINE, ALI JE OVO PRVI PUT DA JE NEKI PROIZVOĐAČ VAKCINA TO I PRIZNAO. 

Prema hipotezi ovog autora, do epidemije vitiliga kod ljudi tamne kože (depigmentacija kože uzrokovana napadom autoantitela na melanocite) dolazi usled namernog ubacivanja melanina u vakcine. Nadalje, eksperimenti koji su sprovedeni na Filipinima, a verovatno i na drugim lokacijama, na ženama koje su bile u plodnom dobu gde je hormon HCG (human chorionic gonadotropin) bio stavljen u vakcine rezultirao je stvaranjem antitela protiv HCG hormona što je dovodilo do spontanih abortusa kod onih žena koje su bile gravidne. U NATO knjizi Immunological Adjuvants and Vaccines takođe se pominje, u poglavlju pod nazivom "The Development and Preliminary Clinical Evaluation of an Antifertility vaccine", da su razvijene vakcine protiv plodnosti koje sadrže u sebi hormon HCG, dok zvanično služe kao sredstvo za preventivu difterije i da će se one uskoro naći u "široj kliničkoj upotrebi". Ta "radna grupa", koja u sebe uključuje i mnoge agencije iz Svetske Zdravstvene Organizacije, kako je to navedeno u tom poglavlju, "trenutno razvija i druge vakcine za 'regulisanje' plodnosti". Da li razlog za ovaj rastući problem neplodnosti može biti to da se ženama daju takve vakcine bez njihovog znanja i pristanka? Još jedan od podmuklih (i očigledno genocidnih) proizvoda ovih anti-hipokrata su DNA vakcine koje se sada proizvode. Te vakcine sadrže u sebi plazmide što su u stvari zatvoreni prstenovi rekombinantne DNA koji prodiru u jedra ćelija gde im daju instrukciju da sintetišu inkodirane antigenske proteine. Tako će orginalni genetski sklop jedne individue, biljke ili životinje biti promenjen i neprestano će proizvoditi antigene koji će zbunjivati imuni sistem. Te genetske promene će ostajati kako se odvijaju deobe ćelija i tako će biti prenosive na potomstvo. To je ISTINSKI "žig zveri" (u biblijskom smislu), i to može da dovede do izumiranja i/ili modifikacije (uključujući i promene ponašanja) bilo koje grupe koja je tretirana time. 


Pored ovog navedenog fenomena koji vodi do simultanog slabljenja funkcije celularnog imuniteta i hiperaktivnosti humoralnog imunog sistema, vakcine takođe sadrže i druge toksične supstance koje same po sebi mogu prouzrokovati i neke druge štetne posledice koje mogu da budu veoma ozbiljne. Neki od dodatnih sastojaka vakcina uključuju antibiotike (na koje možete biti i alergični), želatin aluminuma (koji kad je udružen sa mrtvim nervnim ćelijama koje su ubijene živom iz vakcina, dovodi do neurofibrilarnih poremećaja karakterističnih za Alchajmerovu bolest), formaldehid (toksična kancerogena supstanca koja se koristi za prezervaciju leševa)natrijum glutamat (jak ekscitoksin koji, kao aspartam, može dovesti do epileptičnih napada, tumora na mozgu, itd.), belančevine jaja (zbog kojih se mogu razviti po život opasne anafilaktičke reakcije) i sulfite (još jedan toksin za kojeg nas savetuju da ga ne konzumiramo mnogo oralnim putem, dok se on vakcinama ubrizgava direktno u telo).

Živa (koja je takođe prisutna u plombama za zube) je jedan veoma toksičan teški metal za kojeg je dokazano da izaziva rak, a može biti apsorbovana preko probavnog trakta, kože i respiratornog trakta. Živa je 1000 puta otrovnija od olova, a po svojoj toksičnosti nalazi se odmah do uranijuma koji se smatra najotrovnijim metalom. Ukoliko deca prime sve vakcine koje im se preporučuju, onda će ona u prve dve godine svog života primiti nekoliko puta veću količinu žive od one koja je "dozvoljena" (kao da postoji takva stvar kao što je "dozvoljena" količina nekog otrova). Međutim, iako je nakon kongresne rasprave koju je podstakao kongresmen Dan Burton (čiji su unuci postali autistični nakon što su bili vakcinisani), FDA (Američki Zavod za Zaštitu Zdravlja) je zatražila (nije im naredila) od proizvođača vakcina da odstrane toksične teške metale iz svojih proizvoda, živa je još uvek prisutna u mnogim vakcinama. Iako su opisani simptomi trovanja živom isti kao i oni koji su karakteristični za autizam, moramo napomenuti to da većina dece koja završe u paklu autizma, dospeju u njega nakon primanja MMR vakcine (trovalentna vakcina protiv zauški, vodenih ospica i rubele). Ta MMR vakcina je jedna od nekoliko vakcina koje ne sadrže živu, u stvari, ta vakcina NIKAD nije ni sadržavala živu. Tako, ovde je samo po sebi evidentno da odstranjivanjem žive iz vakcina, one neće postati "bezbedne". To je upravo i razlog zašto je živa jedina stvar iz vakcina kojoj su mediji poklonili pažnju, jer nakon što ljudi čitanjem ovakvih materijala upoznaju mehanizam na koji vakcine narušavaju čovekov imuni sistem, shvatiće i to da NIJEDNA vakcina nije sigurna i efikasna. Tada će doći i do jedne evolucije svesti, nakon koje će se srušiti cela ova građevina od laži, koja zagovara sigurnost i efikasnost vakcina.


Dr. James R. Shannon, bivši direktor Nacionalnog instituta za zdravlje izjavio je u decembru, 2003. godine da je "jedina bezbedna vakcina ona vakcina koja nikad nije bila upotrebljena". Međutim, ona istina koja će odjeknuti kao jedan pucanj širom ovog sveta i koja će dovesti do ostvarivanja onog stepena svesti koji je potreban da bi se zaustavio ovaj holokaust protiv čovečanstva poznat kao vakcinacija, biće ta da vakcine ne samo da nisu sigurne i efikasne, nego su one u stvari jedno oružje za masovno uništavanje koje se nameće čovečanstvu u ime zdravlja, dok se u suštini radi o počinjavanju jednog genocida i uspostavljanju Novog Svetskog Poretka.

Ljudi, probudite se dok nije kasno. Sada je vreme za rušenje ovog brda laži! Molim vas proširite ove informacije svima koje poznajete. Mi ćemo učiniti da se to dogodi! Sada je vreme da se prestane sa rezanjem grana i da se posveti pažnja samom korenu ovog zla!

(…)

Ukoliko narod vodi, "lideri" će ga slediti. ĆUTANJE JE ODOBRAVANJE. Ukoliko vi ništa ne poduzmete, neće proći dugo pre nego što vam komandosi za specijalne operacije pokucaju na vrata. Oni će biti korišćeni za sprovođenje mera navedenih u zakonu Model State Health Emergency Powers Act koji je odobren u svim američkim državama što podrazumeva prisilnu vakcinaciju i zatvaranje u koncentracione logore (karantine) onih koji je odbiju. Oni koji budu vakcinisani istovremeno će biti i mikročipovani. Svi drugi će biti smatrani opasnim, te kao takvim, i jednom pretnjom društvu. Na njih će se organizovati lov i biće zatvarani u koncentracione logore koji su već izgrađeni za te svrhe, ukoliko prethodno ne budu likvidirani. Ako ne verujete da takvi logori postoje, samo ukucajte u pretraživač "FEMA LOGORI". Mnogi ljudi će odobravati ovakva rešenja i potkazivati svoje prijatelje i susede, ne bi li obezbedili sebi egzistenciju. Ukoliko ne budete deo rešenja, onda ćete biti deo problema. Molim vas, ne dozvolite da se ovo dogodi. Sve je sada u vašim rukama.







Нема коментара:

Постави коментар