VREME I NLO-I

Vreme je jedan od najvažnijih aspekata u vezi ove tematike. Ono u svemu tome, igra jednu čudnu ali značajnu ulogu. Deo odgovora možda ne leži u zvezdama, nego u satu koji kuca pored vas.

Planeta Zemlja postoji u 3 dimenzije, a mi se možemo kretati u mnogim pravcima koji su u okviru te 3 dimenzije. Prostor ne postoji, osim u slučaju kada ga mi učinimo da postoji. Za nas je prostor između atoma u materiji toliko mali da ga možemo izračunavati samo hipotetičkim merama, ali u slučaju kada bi mi živeli na jednom atomu i kada bi naša veličina bila u srazmeri sa njim, onda bi nam se udaljenost do sledećeg atoma činila strahovito velikom.

Postoji jedna druga zemaljska mera koju je čovek stvorio i koja se zove vreme. Za razliku od ostale 3 dimenzije, čini se da nas je vreme zarobilo. Vreme je postalo za nas nešto što je realno i kako se čini, bez njega ne bi bili u stanju ni da živimo. Međutim, vreme u stvarnosti ne postoji. Ovaj momenat za nas postoji, ali da li to znači da neko drugi, u nekoj drugoj galaksiji, deli isti ovaj momenat sa nama? Odgovor je - ne.

Fenomen NLO-a je kontrolisan, što znači da se ponaša prateći inteligentne načine ponašanja. Ako su ti objekti sami po sebi manifestacija energija viših frekvencija, onda nešto mora da manipuliše tim energijama, na neki način, i svodi ih na vidljive frekvencije, sa stanovišta ljudske percepcije. Oni uzimaju formu koja se za nas čini da je fizičke prirode i izvode aktivnosti koje su inteligentne prirode. Tako, dolazimo i do izvora, a taj izvor je oblik inteligentne energije koji operiše na jednoj višoj tački Vibracionog Spektra. Vibracije različitih frekvencija inače prožimaju ceo univerzum i održavaju jednaku kontrolu nad svakim njegovim delom. Zbog svoje veoma visoke frekvencije taj izvor nema potrebu da obnavlja samog sebe na način koji bi bio prihvatljiv i razumljiv za naše prirodoslovne nauke. On može stvarati i rastvarati materiju manipulušući energijama nižih frekvencija. Takav jedan proces bi bio neprekidan, jer ne sadrži u sebi vremensku komponentu, on egzistira izvan svih vremenskih polja. On je večan jer se nalazi zatvoren u trodimenzionalnom prostoru. Verovatno, ukoliko bi mi sebe zamislili u jednom obliku čiste nergije, svaki delić te energije bi služio sam po sebi kao jedna sinapsa, a informacije bi se skladištile uz pomoć laganih izmena u frekvencijama. Cela memorija, npr. jedne ruže, bila bi zapisana na nekoj frekvenciji, a celo energetsko biće može da dosegne tu memoriju podešavanjem frekvencija, kao što podešavamo talasne dužine na radio prijemniku nameštajući ga na neku stanicu. Drugim rečima, u ovom slučaju neka kompleksna elekrična šema ne bi bila potrebna, isto kao ni fizičko telo. Tim energetskim uzorcima materijalna forma nije ni potrebna, oni ionako prožimaju ceo univerzum (koji je samo jedna tačkica u multiverzumu). Ta enegija vas verovatno sada kompletno okružuje i svesna je svih procesa koji se dešavaju prilikom prolaska niskih energetskih impulsa kroz vaš mozak. Ako bi htela, ona bi mogla da kontroliše te impulse, te tako i vaše misli. Čovek je oduvek bio svestan te inteligentne energije ili sile. Ona mu je bila i predmet obožavanja, kao npr. Bog, Isus, Univerzalno Biće, itd.


Prvi zaključak je da NLO-i potiču iz jedne oblasti koja se nalazi izvan naše vremenske oblasti, odnosno ciklusa. Drugi zaključak je da oni koji obitavaju na toj ravni postojanja imaju kompletno znanje o svemu što se dešava sa nama, čak i pojedinačno gledajući, jer vreme i prostor nisu apsolutni. Radi se o tome da, gledano sa tačke gledišta jedne više inteligencije, ljudski događaji se odigravaju simultano. Ukoliko jedna viša inteligencija pokuša da komunicira sa nekim nižim životnim oblikom, sve vrste problema istovremeno iskrsavaju. Komunikacija se mora odvijati na način koji je prihvatljiv i razumljiv za niža živa bića.

Fenomen NLO-a je u mnogim slučajevima reflektivne prirode, tj. pojedinac doživljava manifestacije koje su skrojene po njegovoj ličnoj meri, odnosno meri njegovih individualnih verovanja i stavova. Oni koji su kontaktirani od strane vanzemaljaca, dobijaju od njih one informacije koje su u većini slučajeva u skladu sa njihovim dotadašnjim verovanjima.

Naučnici koji se bave proučavanjem NLO-a, i koji već imaju neke svoje određene teorije u vezi sa tim, nađu se zatrpani sa, na prvi pogled, pouzdanim izveštajima i činjenicama koje bi trebale da podržavaju te njihove teorije?! Ruski naučnici su već imali toliko iskustva sa tim reflektivnim faktorom da ih je to nagnalo da počnu da sprovode ceo niz eksperimenata koji su potvrdili da je najveći deo tih podataka namerno izmišljen, tj. da se radi o lažnim podacima. Svedoci nisu ti koji to smišljaju, nego su i oni takođe obične žrtve manipulacije. Očigledna svrha svih tih lažnih podataka je da se stvori opšta konfuzija ili da se naučnici odvedu na stranputicu. Dosta toga imalo je ulogu da podržava određena verovanja koja su trebala da igraju ulogu kamena temeljca sa kojeg bi se kasnije zakoračilo prema nekoj višoj, kompleksnijoj istini. Cele generacije ljudi su došle i prošle, sretno verujući u laži koje su im servirane, nesvesni da služe samo kao jedna karika u lancu. Kada bi se sve to prebrzo saznalo, mi bi svi zajedno posrnuli pod teretom istine.

Planeta Zemlja je pokrivena koridorima (prozorima, tunelima, kapijama) koji vode u neke druge, za nas nevidljive svetove. Mi imamo instrumente za njihovu detekciju, koji mogu pouzdano da odrede gde se ti koridori nalaze. Kad se odlučimo da ih koristimo, videćemo da ti prozori predstavljaju žiže ili fokusne tačke talasa supervisokih frekvencija. To su zraci jednog praiskonskog znanja. Ti zraci mogu dolaziti iz pravca Oriona ili sazveđa Plejada, kako neki naši naučnici tvrde, ili one mogu da budu deo jedne velike sile koja se prostire celim univerzumom, ili možda potiču sa zvezdanog sistema Antaresa.
Нема коментара:

Постави коментар