ORION TEHNOLOGIJA - INTERVJU
Valdamar Valerian je istraživao fenomen vanzemaljaca i njihove kontakte sa ljudskim bićima još od 1969. godine. Proveo je 18 meseci u Jugoistočnoj Aziji od 1970. do 1971. godine kao ratni fotograf, gde je video mnogo NLO aktivnosti. Posle 4 godine provedene u Engleskoj od 1980. do 1984. on je sakupio sva vrhunska istraživanja i objavio ih pod imenom "Krill Papers", prethodnicu knjige "Matrix" koja je izdana 1987. godine. Počeo je da sarađuje sa raznim istraživačima na tom polju, i ubrzo je osnovao organizaciju pod imenom "Nevada Vazdušna Istraživanja" (NAR). Između 1988. i 1989. godine postao je direktor za MUFON. Godine 1990. je pozvan za direktora NLO centra za istraživanje kontakata. U 1988. NAR počinju da objavljuju manje novine u kojima su sadržani rezultati istraživanja. Do 1990. godine ove novine postaju poznate kao Vodeća oštrica, i izrasta u mesečni časopis od 100 stranica. Najveće izdanje je izašlo 1990. godine poznato kao Matrix II. U aprilu 1991. godine NAR se seli u Vašington i preimenovan je u Vodeća Oštrica Istraživačka Grupa. Valerian ima diplome iz psihologije i inžinjerstva. Ima veliki doprinos u Nipon Televiziji koja istražuje vanzemaljske aktivnosti. Ta istraživanja su podstakla stvaranje programa za nagrađivanje najboljih NLO istraživanja.
___________________________________________________________________

ORION TEHNOLOGIJA
Valdamar Valerian - 1992.

Ovaj izveštaj je sastavljen od 9 sati snimljenog video materijala, ličnih intervjua i pojedinačnih komentara. Napravljen je u formi pitanja i odgovora, bez navođenja poimenično ko postavlja pitanja. Izveštaj sadrži sledeće informacije:

• Filadelfija projekat ili Projekat Duga;
• Projekat Feniks 1-3;
• Radio sonde i povezanost sa radovima Wilheim Reich;
• Vladin projekat vremenske kontrole i skrivena značenja;
• Montauk projekat;
• Smišljena ubistva dece u Americi u projektima kontrole uma i istraživanje vremenskih putovanja;
• Vladin vremenski tunel i procedure korišćenja;
• Kako su Nikola Tesla i Von Neuman doprinosili ovim projektima;
• Tehnički načini pravljenja holograma i Matrijev efekat;
• Projekat Hvatač Misli;
• Vanzemaljska grupa poznata kao Kondraškin i njihova veza sa vladom SAD-a i programom kontrole uma;
• Negativni Sirijanci;
• Manipulacije Orionske grupe;
• Telepatsko korišćenje droga i njeno suzbijanje;
• FAA i nulti vremenski generatori;
• Međunarodni Vazdušni savez;
• Psiho timovi;
• Vanzemaljska trgovina dušama;
• Montauk i vanzemaljci sa Antares sistema;
• Maglev vozovi i SAD podzemna mreža;
• Zakopani svemirski brod ispod Giza piramide;
• SAD vojska i crni helikopteri;
• Sirijanska kontrola uma.
___________________________________________________________________

INTERVJU

Od čega želite da počnemo?

Počećemo sa Feniks projektom. To je projekat koji je nastao od Filadelfijskog projekta. Osmišljen je u mornarici između 1930. i 1940. godine, u pokušaju da se brodovi učine nevidljivim. Pritisnuli su prekidač jednog dana i brod su poslali u hiper svemir. Imali su razne vrste problema sa ljudima na brodu. To je bio jednako veliki uspeh kao i veliki promašaj. Oko 1947. godine je odlučeno da se projekat obnovi i preseljen je u Brukhaven nacionalnu laboratoriju na čelu sa Dr Džon Von Neumanom i njegovim saradnicima. Iz projekta Feniks nastala je stelt tehnologija, o kojoj ne mogu da govorim zbog svog posla. Takođe je stvoreno mnogo tipova energetskih naprava kao što je radio sonda.

Šta je radio sonda?

To je u osnovi mala kutija koju zakače na Balon, i pošalju gore u atmosferu. Vlada je rekla ljudima da je to vezano uz istraživanje o vremenu. Sam uređaj je radio na principu neobičnih pulsirajućih signala. U većini slučajeva koristili su usmeravajući oscilator i slanje signala. Ispalo je da je ovo veoma značajna izmena električne energije u eteričnu energiju. Ja sam počeo da sakupljam te radio prijemnike, ali nikad nisam video prijemnik za radio sondu. Saznao sam da su napravljene u Brukhaven nacionalnoj laboratoriji. Počeo sam da pričam ljudima o Brukhavenu i naleteo sam na stariju osobu koja je nekad radila tamo. Rekao mi je da je dizajn originalno urađen od strane Wilhelm Reicha. To me je zaintrigiralo i navelo da počnem aktivnije da istražujem. Priča ide ovako: 1947. godine Wilhelm Reich je pod okriljem SAD vlade napravio uređaj za kontrolu vremena. Uređaj je emitovao određenu jačinu talasa. Reich je mislio ako može da podesi jačinu tih talasa na pravu meru, da će postići kontrolisanje jačine oluja i njenih razarajućih efekata. Ti talasi su zasnovani na delovanju orgonske energije koja se usmerava na radioaktivni element. Ovo proizvodi smrtonosnu orgonsku energiju koja ima razarajuće delovanje na živa bića. Takođe ima i druge efekte na atmosferu. Vlada je poslala uređaj u središte jedne oluje i postignut je željeni efekat. To se svidelo vladi pa su započeli novi projekat Feniks u kojem su napravili veći broj tih radio sondi i u većem broju ih slali u atmosferu. Možda oko 200 do 500 po danu. Radio domet u ovim napravama je bio oko 100 milja. Ako su ih koristili ovoliko mnogo, normalno je pomisliti da su prijemnici za njih bili neko normalno mesto. Ja sam bio sakupljač radio prijemnika i imam ih preko 100 komada u svojoj privatnoj kolekciji, ali nikad nisam video prijemnik za radio sondu.

Na kojoj su frekvenciji radili?

Frekvencije koje su koristili su 403 MHZ i 1680 MHZ. Koristili su dve različite frekvencije.

Obe u isto vreme?

Ne. Korišćene su u različitim vremenskim razmacima. One ranije prozvodnje su koristile 403 MHZ, plus minus 2 MHZ. Kasnija verzija je koristila 1680 MHZ, plus minus 6 MHZ. Poluprovodnik u njima je bio napravljen od zlata, srebra, platine i iridijuma. Reich je koristio senzore koji su imali zlato i srebro u sebi. Jedan od elemenata je bila plastična ploča sa srebrom oko oboda i provodničke linije preko ploče. Postavili su veoma neobičnu strukturu hemikalija na ovu ploču. Ono što mi pretpostavljamo je da je termistor (uređaj za registrovanje temperature) delovao kao antena koja je imala kontra dejstvo. Dok je ova plastična ploča imala funkcije antene za orgonsku energiju; senzor za pritisak je ono što oni zovu merač za količinu, što je u stvari osetljivi prekidač. Naprava je razarala DOR (smrtonosnu orgonsku energiju) i pravila samo orgonsku energiju. Transmiter je napravljen od 2 oscilatora, jedan od njih je radio na osnovnoj frekvenciji (403 ili 1680), a drugi je 7 MHZ oscilator, postavljen u sam centar glavnog oscilatora. Rezultat je taj da je ovaj od 7 MHZ radio na principu uključi-isključi.

Kako je ovo sve povezano sa onim što se dešavalo na drugim projektima?

Vlada nije mogla reći javno da su ovo naprave za kontrolu vremena. Ono što vidimo je u stvari početak onoga što nazivamo Montauk projekat, što je proizvod kombinacija Wilhelma Reicha i Filadelfijskog eksperimenta. Postojala su dva odvojena projekta vezana za ovaj jedan. Imaš projekat za nevidljivost i projekat za kontrolu vremena. Na kraju ovih eksperimenata utvrđeno je da kombinacijom oba dolazi do rešenja za kontrolu uma. Vlada bi to nazvala izmenom ponašanja, ali je kontrola uma u stvari to što oni rade.

To je ono što je u stvari ovaj projekat i bio (Montauk)?

Ne, to je bio Feniks. Ljudi koji su bili na čelu ovog programa su ubedili vojsku da bi taj program mogao omogućiti uticaj na umove neprijatelja. Vojska je odmah videla svoj interes u tome i dozvolila im je da koriste njihovu staru Montauk vazdušnu bazu. Jedna od stvari koje su potraživane kao deo opreme bio je radar tipa SAGE, koji je već bio u bazi. Kasnije je baza zatvorena i sve je premešteno u Brukhavenove laboratorije. Tada počinje ono što nazivamo projekat Feniks 2. Proveli su 10 godina, od 1969. do otprilike 1979., istražujući mogućnost čiste kontrole uma. Započeli su korišćenjem SAGA radara, kroz koji su emitovali određena zračenja na osnovu iskustva dobijenog od Reicha i njegove kontrole vremena kombinujući to sa nečim iz Filadelfijskog eksperimenta. Proizveli su oko 406 MHZ. Koristili su amplidin koncept u kojem je sadržano mnogo različitih načina pulsiranja. BRF je sadržavao od 10 ciklusa do 750 ciklusa. Puls je mogao biti promenjen bilo gde od 10 do 75 ms. Centralna frekvencija je bila stvarana iz nisko frekventnog tipa koji je korišćen od nultog vremenskog odredišta.

Znači Feniks 2 je započet 1969. godine?

Da, u periodu od 1969. do 1971. godine. Feniks 1 je trajao od 1948. do 1968. godine. Prvi deo projekta kontrole uma je bio zasnovan na tome da se pojedinac ili pojedinci dovedu u blizinu antene oko 250 stopa, a zatim bi se kroz antenu odašiljao signalni impuls jačine 30 db. To znači da je ukupna sila radijacije bila najmanje gigavat. Možete li zamisliti šta bi to učinilo ljudima? Nezamislivo mi je da su ti ljudi još ovde jer je proizvodilo efekte kao što su prženje moždanih funkcija, stvaranje nervnih poremećaja, ožiljaka kao posledice zračenja, itd. Probali su ovo sa mnogo ljudi i mali je broj preživelih.

Gde su pronalazili dobrovoljce za sve te eksperimente?

Jednostavno bi zgrabili ljude sa ulice i postavili pred radar. To je jedna od stvari koje vlada i čini.

Ko je bio glavni za vođenje projekta u to vreme?

Dr John Von Neumann i Jack Pruett.

Neka određena agencija?

Nisam siguran koja je služba bila u pitanju. Neko je došao na ideju da postavlja ljude direktno ispred antene. Ovaj put su dobijali rezultate bez spaljivanja ljudi. Različitim izmenama frekvencija su došli do uticaja na ljudski um.

Koliko je ljudi radilo na ovim uređajima?

Oko 30.

Ko im je dozvolio da budu prisutni?

Vazdušna služba i Mornarica. To je bio zajednički projekat i osoblje je bilo njihovo. Imali smo kopije naredbi za osoblje vazduhoplovne odbrane.

Pod kojom maskom je ta baza radila?

Nije bilo maske, to je bila napuštena baza. Vraćena je u posed GSA kada je došlo do prestanka upotrebe ovih radara SAGA. To je bila nepostojeća operacija. Zar treba bolja maska?

Kako su obezbeđivali sredstva?

To je bilo na privatnoj osnovi.

Korporacije?

Nije bilo tako u početku. To je kasnije postao slučaj. U početku je taj novac dolazio od nacističke vlade.

Ovo je Feniks 1?

Ne, ovo je Feniks 2 i 3. Godine 1944. je postojao voz američke vojske koji je prevezao 10 biliona u zlatu koje su našli. To je bilo zlato u vrednosti 20$ po unci. Voz je uništen u tunelu. Tom prilikom je ubijen 51 američki vojnik. Zlato se kasnije pojavilo u Montauku. Ovo je potvrđena informacija. Taj novac je korišćen tokom godina za finansiranje ovog projekta. Potrošili su novac i tada su prešli na finansiranje preko korporacija. Ta korporacija je bila ITT, a bila je u vlasništvu poslovne grupe u Nemačkoj. U smislu osoblja to su sve bili civilni naučnici, bivši nacisti koji su došli u toku i posle Drugog svetskog rata. Projekat je bio pod nadzorom američke vlade. Obaveštajne službe su znale šta se tu dešava. Krug onih koji su delovali tu u bazi je bio mali, između 30 i 50 osoba. Finansiranje i sve ostalo je bilo potpuno privatno. Posle 1983., Senator Goldwater je saznao za to i započeo je istragu. Nije mogao pronaći nikakav trag koji bi ukazivao na podršku vlade. Pruet je bio duhovni vođa ovog projekta. On je bio iz vazduhoplovnog sektora. Posle njega je došao Dr Herman C. Unterman. Imali su stručnjaka za elektroniku, Dr Mathew E. Zerrett, koji je došao iz Nemačke 1946. godine sa Werhner Von Braunom. Verovatno je razlog toga što su potrošili novac bio taj što su imali oko 25 baza širom Amerike, a sve je to trebalo finansirati. Poslednja baza je ugašena 12.08.1983. 

Šta je bilo sa tim uticajima na um?

S onim šta ja znam o tom programu, dok sam bio deo toga, je da sam bio određen za taj program zbog svojih osećajnih sposobnosti, ali na kraju su odabrali mlađe regrute. Prvi eksperimenti su bili katastrofa. Tada sam im rekao da ne želim da imam ništa sa tim programom. Onda su me postavili ispred tog zračenja, i došlo je do određenog oštećenja. Konačno je neko rekao: "Isključite to, on neće nikome ništa reći." Drugi koji su bili pod uticajem tog zračenja su gore prošli. Efekti su bili veoma loši. Moglo je lako doći do spaljivanja moždanih funkcija. Odlazili su i kupili decu uzrasta između 12 i 16 godina...

Znači tu su se zadesila izgubljena američka deca?

Po našoj proceni oteli su oko 10 000 mladih sa ulica i doveli u Montauk, Nju Džersi. Ukupan broj ljudi koje su dovukli sa ulica je 250 000. Ono što je čudno je da su ta deca još uvek misterija. Još uvek ne znamo sve odgovore. Znamo samo da su u potpunosti programirani za nešto. Postali su izloženi programiranju koje je bilo malo humanije zbog tehnologije. Izvorni program je bio više telesni. Kasnije su više poradili na tehnologiji, tako da nije bilo telesnih oštećenja.

Šta je sa Von Neumanom?

Bio je još živ 1989. godine. Uleteo je u probleme sa vladom, kao i neke druge probleme poput nervnog rastrojstva 1977. godine kada je razrešen funkcije direktora programa pa je postao samo konsultant.

Da li je nekim subjektima u toku istraživanja davana droga?

Ne, ne verujem... Dobijali su jednu vrstu sedativa koji je uticao na prijemčivost. Ne sećam se imena. Efekat te droge je bio velika nadraženost.

Da li su dobijali te stolice za proizvodnju misaonih formi od strane vanzemaljaca?

Prototip je došao od strane vanzemaljaca. Ova stolica je bila umni pojačivač. Vlada je imala posebno trenirane osobe koje su sedale u stolicu i stvarale misaone forme. Oni su mogli da prime signal i utiču na ljude da postanu više osetljivi na programiranje. Radilo se veoma dobro i pronašli su još neke mogućnosti. Mogli su da operišu u vremenu. Specijalno trenirane osobe su kreirale oblike misaonih vrtloga koji su povezivali 1947. i 1981. godinu. To je ono što su radili - vremenski tunel kroz koji su se mogli kretati. Postojala je jedna tv-serija koja je pokazivala mogućnost takvog dešavanja. Ovo su bili neki raniji kapaciteti. Počeli su sa putovanjima kroz vreme. To je bila zadnja faza projekta Feniks.

Kad je proradila vremenska mašina?

Između 1979. i 1980. godine kada je bila potpuno upotrebljiva. Ovaj transmiter je imao dovoljno energije da pokrene vreme i prostor. Osobe koje su bile u stolicama su i dalje učestvovale u tome jer nije bilo tehnologije koja bi ih zamenila. Tek sad je postignuto rešenje za to. Rađene su takođe i neke druge stvari kao što je materijalizovanje. Osoba u stolici je jednostavno zamišljala nešto i to bi se stvorilo. Skoro su imali moć da stvore živo biće, ali je taj produkt misli bio u životu samo dok je taj pojačivač misli bio uključen. Snaga te energije je bila između Teravata i Gigavata. Velika snaga. Misaoni vrtlog je imao prečnik oko 5 milja uokolo.

Možete li nam opisati kako je to izgledalo?

Izgledalo je kao jedinstvena spirala koja je svetlela čitavom dužinom. Ako bi krenuo šetati njom iznenada bi bio povučen u to. Ta šetnja nije bila obična, morao si da imaš te mogućnosti, a to je podrazumevalo da si mogao ići bilo gde u vremenu.

Da li ste mogli doneti stvari iz tog vremena?

Da.

Da li ste ikada išta doneli?

Da.

Da li možete nastaviti sa opisom tunela?

Zidovi su bili solidni ali tečni. Tunel je imao oblik i putanju kao šaraf. 

Ako bi neko isključio struju, da li bi ostali zaglavljeni u dimenziji vremenu i prostoru?

Da, ostali bi zaglavljeni.

Da li su poslali dosta dece kroz ovaj tunel?

Da, ali ne znamo gde su završila. Mnogo ih je izgubljeno.

S obzirom da postoji sad taj tunel i mogućnost putovanja kroz vreme, da li je sve što je trebalo da se ispravi učinjeno?

Da. Jedna od prvih stvari je bilo slanje regruta na tačku 6030 i to je uvek bila ista pozicija. Negde u napuštenom gradu gde je bila statua od zlata. Kada su se vratili, pitali su ih šta su videli. Da li su dobijali iste ili različite odgovore od osobe do osobe to ne znam. Znam da su proveravali "otvor", da li podržava životnu formu, pre nego što pošalju ljude. Uzimali su uzorke.

Da li je postojalo više mesta gde su slali ljude?

Ne, kad se uspostavi konekcija sa jednom tačkom, samo tu možete da ih šaljete.

Da li možete da promenite sadašnjost šaljući nekoga u prošlost?

Da, takođe možete promeniti sadašnjost, šaljući nekoga u budućnost. Vlada koristi ovu mašinu da bi išla unapred sa istraživanjima iz Montauka.

Da li želite da kažete da sadašnjost može biti izmenjena, zato što smo uspostavili vezu sa budućnošću i prošlošću?

Da, to znači da šta god neko radio između ovih vremenskih razmaka, to će činiti večno.

Koja je najveća udaljenost u koju je neko otišao putem vremeplova?

10 000 godina od sad.

Znači sve je osigurano do te godine?

Da, to je sanjiva realnost. Niko nije prešao tu tačku iza 2012. godine. Postoji zid iza kojeg nema ništa.

Proročanstva govore o promenama na Zemlji u tom periodu?

Zanimljivo zar ne?

Da li možete projektovati sebe 2 sata u budućnost, i onda se sresti?

Da, ali je veoma opasno. Osoba koja putuje kroz vreme je drugačijeg polariteta od one koju sretne. Desi se da ta osoba jednostavno sagori.

Da li su vam ikada dali oružje za slučaj da naletite na nešto zlo?

Nisu morali to da rade. Prolaz može biti naštiman da prati osobu tako da je možete vratiti ako nešto pođe naopako. Desilo se jednom prilikom da se pojavilo čudovište koje je došlo kroz prolaz. Pojelo je dosta opreme i nekoliko ljudi. Morali smo da odemo skroz u prošlost da zaustavimo projekat Filadelfija da bi zaustavili ovo biće u 1983. godini. To je bila sabotaža, neko je stvorio to biće putem misli i pokušao da uništi projekat. Mnogi ljudi su mislili da je projekat predaleko otišao. Reći ću još nešto. Postojala je tačka, otprilike trećina puta gde je osoba prolazila kroz nekakvo odvajanje od tela. Tada je mogla da sagleda stvari sa šire perspektive. Siguran sam da je neko bio tamo, nekakva inteligencija. Nisam siguran da bih mogao to tačno da odredim. Ono što su oni pokušavali je da stabilizuju proces percepcije koji je omogućavao postojanje bez tela. Iz nekog razloga su to radili. Nije mi poznata prava svrha.

Koja je bila uloga vanzemaljaca u svemu tome?

To bi bio drugi deo ovoga, a tu još nismo stigli. Pogledajmo šta se dešavalo na Filadelfija eksperimentu u tehničkom smislu. To je ono što je započelo sva ova dešavanja. Počelo je 1930. godine u Čikagu sa troje ljudi. Dr John Hutchinson koji je bio dekan na Univerzitetu Čikago, Nikola Tesla i Dr Kurtenaur koji je bio austrijski fizičar i šef jedne sekcije na univerzitetu. Odlučili su da urade nešto u vezi sa tim konceptom nevidljivosti. O ovome je raspravljano nekoliko godina. Sastali su se i zajedno istraživali na Univerzitetu Čikago između 1931. i 1932. godine. 1933. godine, Institut za Napredna Istraživanja je formirao projekt koji je prebačen tamo 1934. godine. Jedan od ljudi na tom projektu je bio Dr John Eric Von Neumann, koji je došao iz Mađarske. Dobio je svoju diplomu hemije 1925. godine, a iz matematike 1926. godine. Bio je u Evropi nekoliko godina dok nije prebačen u Ameriku. Poučavao je na završnoj godini oko 3 godine i tada je pozvan da se pridruži institutu. Tu su i drugi ljudi, uključujući Alberta Ajnaštajna koji je napustio Nemačku 1930. godine. On je pohađao Kalifornijski institut Tehnologije tokom 3 godine, na kojem je i predavao 3 godine, a onda je prešao u institut kad je pozvan sa njihove strane. Mnogi drugi ljudi su se pojavili tamo kako je vreme prolazilo. Projekat je proširen 1936. godine. U međuvremenu je Tesla postavljen za direktora projekta. On je bio prijatelj predsednika Franklina Roosevelta, sa kojim se Tesla upoznao 1917. godine kada je FDR bio sekretar u mornarici. Tesli je tada ponuđeno da radi za vladu na ratnom programu, što je on i učinio. Prihvatio je da radi projekat za nevidljivost sve dok nije dao ostavku 1942. godine. 1936. godine, posle intenzivnih proučavanja, odlučili su da naprave pokus na osnovu svojih istraživanja. Uspeli su da ostvare delimičnu nevidljivost, što je ohrabrilo mornaricu da nastavi sa istraživanjem. Naučnici su stizali iz Nemačke do 1939. godine kad je rat sa Nemačkom započeo. 1940. godine, posle istraživanja, koristeći Teslin pristup, bili su spremni za potpun test na području Bruklinske mornaričke teritorije. Imali su mali brod i po jedan izviđački sa svake strane. Jedan brod je isporučivao struju, a drugi pogon za kolutove žice. Bili su povezani sa brodom putem kablova. Ideja je bila da ako nešto pođe naopako, mogu da preseku kablove ili potope brod. Sve je radilo i projekat je proglašen uspešnim. Važna stavka u tom testu 1940. godine je da nije bilo ljudskog osoblja na brodu. Brod je bio prazan. Ovo je važno zbog onog što se desilo kasnije. Došlo je još nekoliko ljudi koji su se pridružili projektu. Tomas T. Brown se pridružio projektu zbog njegovog poznavanja elektro gravitacijskih efekata. On je rešavao probleme koje su imali sa nemačkim vodenim minama koje su se lepile za brodove saveznika. Ovo je dovelo do uporednog projekta sa upotrebom kablova i razmagnetisanih kablova koji su osiguravali da mina eksplodira na sigurnoj udaljenosti od broda. Mornarica je postavila nekoliko ljudi da pazi na projekte. To je razlog kako sam ja umešan. Uzdržavajući se od komentara, pogledajmo malo Nikolu Teslu. 1879. godine njegov otac je umro, i on je završio prvu godinu na univerzitetu. Došao je u Ameriku 1884. godine. Imao je neverovatnu intuiciju i savršeno pamćenje. Pre dolaska u SAD, poznavao je Roberta Oppenheimera, sa kojim će kasnije sarađivati na razvoju atomske bombe. I Dr David Hilbert, matematičar koji je razvio ujednačenost za multi svemir, je veoma važan deo u projektu. Dr Von Neumann je sreo Hilberta 1972. godine i zadržao je dosta toga što je naučio. Sa tim Von Neumann je razvio nove sisteme matematike. Von Neumann je smatran jednim od najvećih matematičara 20. veka. Neki misle da je bio bolji od Ajnštajna. Drugi matematičar koji je bio učesnik je Dr John Levison. Izdao je 3 knjige o matematici. Nema drugih podataka o njemu koji su dostupni. Levinson je razvio vremensku ujednačenost. Sa svim ovim u pozadini, grupa je imala više nego što je bilo potrebno za projekat. Posle uspešnog testa 1940. godine, Mornarica odlučuje da obezbedi neograničena sredstva za projekat. 5.12.1941. godine ja sam bio u San Francisku i vlada je došla i rekla mi je da će rat sa Japanom početi za 72 sata i da sam im potreban kao asistent. U januaru 1942. godine, završio sam na Institutu Naprednih Istraživanja. Tesla je dobio novi brod za potpuni test. Nije se u svemu slagao sa Von Neumanom. Tesla je govorio da će imati ozbiljnih problema sa posadom. Tražio je više vremena, ali je Mornarica to odbila. On je bio u kontaktu sa nekim spolja ko se složio da test neće uspeti. Tada je odlučio da sabotira projekat. Test je propao. On je napustio projekat, a za novog vođu je izabran Von Neumann. Von je otišao u Mornaricu i tražio je da mu daju vremena da reši problem koji se pojavio. On je odlučio da napravi izmene na brodu. Rekao je da će mu trebati potpuno novi brod. Izabran je Eldridž. Oprema je ugrađena na brod. Izabrali su 33 dobrovoljca za posadu. Oni su stigli posle završetka škole u decembru 1942. godine. Još uvek imamo sliku razreda. Rad je napokon počeo. U maju 1943. godine, Von je instalirao i treći generator koji se nikad neće sinhronizovati sa druga dva. Jednog dana je ispao iz kontrole i zakačio jednog čoveka. Von je izbacio taj treći generator jer ga je Tesla uspeo ubediti u problem sa ljudima. U junu je brod došao na tesnu poziciju. Bili su blizu uspeha, ali je primećeno da je posada bila dezorijentisana. Ovaj put je Von ponovo zatražio još vremena kako bi rešio taj problem. Mornarica je posle razgovora sa vrhom dala kao zadnji rok 12.08.1943. Von Neumann je izrazio svoju zabrinutost da to nije dovoljno vremena. Tada je mornarica rekla da im ne treba optička nevidljivost, već samo radarska. Oprema je ponovo modifikovana od strane Von Neumanna. Avgust 12. je stigao. Znali smo da neke stvari nisu u redu. Test je započet i prve 4 minute je sve bilo u redu. U jednom trenutku se pojavio plavi bljesak i brod je u potpunosti nestao. Nije bilo nikakve mogućnosti kontakta radio vezom. Sve je nestalo. U roku od 3 sata se sve vratilo. Jedan od stubova za antenu je bio slomljen. Neki od osoblja su bili utisnuti u palubu. Neki su bili unutra, neki van, dok neke nikad nismo pronašli. Mnogi su poludeli u potpunosti. Mornarica se pobrinula za posadu, i otvorila zasedanje šta da rade u vezi sa ovim problemom. Odlučili su da će ponoviti testiranje, ovaj put bez posade. Koristili su suvo pokretanje koristeći kabl oko 1 000 metara koji je bio zakačen za drugi brod. Krajem oktobra test je izveden. Brod je u potpunosti nestao na 20 minuta. Kada su ga vratili, otkrili su da je oprema nestala. Dva kabineta sa transmiterima i jedan generator su nestali. Kabinet sa nulta vremenskom referencom je bio netaknut. U osnovi mornarica je zaustavila projekat. Eldridž je poslat u ratnu zonu oko Grčke gde je kao ratni brod bio do kraja rata. Važna stvar je da su 2 testa bila u potpunosti rasparčana u vremenu od 40 godina. To je 40 godina odvojenosti u hiper svemiru. Brod je bio na neki način povučen u hiper svemir. Mi smo bili unutra i znali smo da nešto nije u redu. Pokušali smo da ga ugasimo, ali bezuspešno. Potrčali smo na palubu i iskočili, ali smo tim skokom završili na kraju tunela u Montauku. Bila je noć. Pronašli su nas brzo i odveli niz stepenice, gde je stajao Von Neumann i čestitao nam. On nas je očekivao. To je za nas bio šok. Bili smo u 1943. godini, a sad smo u 1983. gledajući u starca koji je bio Von Neuman. On je rekao da je došlo do nekakvog zatvaranja u hiper svemiru i da se moramo vratiti i ugasiti generatore, inače će hiper svemir nastaviti da usisava prostor, i možda celu planetu. On je čekao 40 godina da stignemo. Montauk nas je vratio i mi smo uništili opremu. Od 1943. godine Von Neumann nije znao šta se desilo. On je modifikovao raniju opremu 1943. godine, i time je dobio potpunu mašinu za putovanje kroz vreme. Nemci su takođe radili na projektu vremeplova malo pre nego što je rat završen. Kada je mornarica odlučila da ugasi projekat 1943. godine, Von Neumann je poslat na projekat za atomsku bombu, u Los Alamosu, sve dok nije završena. 1947. godine desile su se velike izmene u ministarstvu za odbranu. Neko u novoj strukturi je odlučio da iskopa projekat Filadelfija, da se vidi da li je moguće otkriti gde je pošlo naopako. Pitali su Von Neumana da li je u mogućnosti da ponovo pogleda šta se desilo i on je odmah pristao. Postoji još jedna stvar. Počevši od 6.08.1943., NLO se pojavljivao iznad Eldrdža oko 6 dana. Oni su bili tamo i tokom testa. Jedan od NLO brodova je bio prosto usisan u hiper svemir zajedno sa Eldridžom, i završio je u podzemnoj bazi u Montauku 1983. godine. Završilo je sa saradnjom sa vanzemaljcima, koji su nam dali neke naprave koje su nam omogućile da ih izvučemo. Sumnjali smo da se radi o invaziji. Takođe je Von Neuman pozvan da se pridruži pregledu srušenog vanzemaljskog broda 1947. godine, u Azteku. Još jedan pad se desio iznad Azteka oko godinu dana kasnije. Pri prvom padu su pronašli u olupinama Sive, i nijedan nije preživeo pad. U drugom padu je barem jedan preživeo. Radarski sistemi su uticali na pad letelice. Pripadnik vanzemaljske rase u drugom srušenom brodu nije bio Sivi, i Von Neumanu je dozvoljeno da razgovara sa njim. Tada ga je Von zapitao o mogućnosti rešenja problema u vezi sa nevidljivošću. On je tada shvatio da treba da se vrati kući i ponovo prouči sisteme metafizike. Osnovni problem je bio taj da ljudi na brodu nisu bili u poziciji nulte reference u odnosu na brod jer se ljudi obično nalaze u drugoj tački koncepcije kao vremenske reference, a ne u nultoj referenci. Kad se brod vratio kroz vreme, ljudi nisu bili u istoj vremenskoj referenci. Von je shvatio da će mu trebati kompjuter i znanje metafizike koje će mu omogućiti da obezbedi isto vremensko kretanje i za ljude i za brod. Namenski je napravio kompjuter 1950. godine. Bio je spreman za upotrebu 1952. godine, i testovi koji su urađeni na njemu 1953. godine su prošli bez problema. Nisu više samo plutali kroz vreme. Sa ove tačke, Mornarica je odlučila da projekat "Duga" otkaže i da promeni ime projektu u "Feniks". Mnogo toga negativnog je proizašlo iz projekta "Duga". Jedna od tih stvari je projekat kontrole uma.

Neki poseban komentar o elektromagnetnoj sili?

Pa postoji mnogo interesantnih aspekata koji su objašnjeni u većini teorija. Ako razumete ove osnovne pojmove, neće vam biti teško da shvatite kako deluje antigravitacioni sistem. Činjenica je da su prihvatili teoriju koju je razvio Ajnštajn, i koju je dao američkoj vladi. Oni su to imali i nisu bili voljni da to poseduje još neko. To nikad nije objavljeno u knjigama. Ovo su informacije koje su korišćene kao metode kontrole između vlada.

Izgleda da je više običnih ljudi umešano u tajne, nego što su to naučnici. Ko su ti ljudi?

To su vladini agenti i službe koje su svugde i čiji je zadatak čuvanje tajni. Ovih dana je tajna više tretirana kao pristup, nego kao objekat tajne.

Kakav je kapacitet gravitacione flote u SAD-u?

Ne znam. Znam da su ih napravili više.

Koje su mogućnosti ovih letelica?

Kada su astronauti prvi put sleteli na Mesec, bili su dočekani od strane više letelica koje su bile smeštene u krugu oko kratera. Astronauti su pitali svoje pretpostavljene da li znaju išta o ovome. Oni su rekli da znaju. To su bili američki diskovi.

Da li ste nailazili na otpor dok ste izlazili u javnost sa ovim?

Ne, mornarica je ćutala, ali sam čuo glasine da nisu baš sretni što sve ovo iznosim u javnost. Oni znaju da ja znam, zato mi ne mogu ništa. A ako to ipak učine, onda će doći do određenih problema vezanih za vreme i prostor. Postoje nas dvojica koji držimo određene faktore u stabilnosti. Ako bi se nešto poremetilo, od strane nas ili nekog drugog, došlo bi do promena u hiper svemiru. Čitav sistem realnosti bi bio promenjen. Ako hoćete da nagađate daću vam jednu informaciju. Nemačka tehnologija je bila daleko ispred naše, ali smo mi ipak pobedili. Oni su imali moćno oružje u proizvodnji koje je skoro bilo spremno za upotrebu. Bili su tako blizu pobede da su Čerčil i FDR bili svesni toga.

Zbog toga se vlada ne usuđuje da ubije bilo koga od vas?

Tačno. Zbog toga što smo i mi umešani u sve to.

Da li mi možete dati neke svežije podatke o kontroli uma u današnjem vremenu?

Eksperimenti kontrole uma su se preselili na Montauk oko 1969. godine. Realna faza eksperimenata je počela oko 1975. godine. Oprema za modifikovanje SAGE je naručena 1973. godine. ITT je bio glavni ugovarač.

Šta su mogli raditi sa tim uređajima?

Ono što su dokazali je da mogu da kontrolišu osobu koja da svoj pristanak za to. Sistem je delovao tako da je putem kompjutera emitovano određeno zračenje koje je uticalo na razmišljanje osobe. Mogli su da joj narede bilo šta da uradi. Jednom su putem tog uređaja poslali poruku da oni koji su toga svesni nazovu određen broj. Preko 600 telefonskih poziva je bilo upućeno na dati broj telefona. To je značilo da uređaj radi.

Da li to radi na način na koji mi dobijamo misli?

Da.

Da li postoji odbrana od toga?

Da i ne. Teoretski ne. Ovo je ono od čega vlada zavisi. Praktično govoreći, ne mogu da utiču na sve jer su neki ljudi prirodno otporni. To opet zavisi od njihovog mentalnog nivoa razvoja. Možda oko 5% ljudi na planeti ne bi odgovorilo na te signale. Ali opet, ako pokriju ostalih 95% onda i ne brinu za ove ostale.

Znači oni emituju signale misli?

Ne baš. Ako ste bili na EEG, osetili ste određen elektronski uticaj tokom tog zračenja. Ovo je moguće snimiti i pohraniti u računar. Ako uspeju replicirati tvoj način razmišljanja, ušli su ti u život.

Znači mogu da nas kontrolišu do te granice da sami uzmemo oružje?

To je ono čemu se nadaju. A to opet zavisi od opreme.

Šta je sa bitkom između moralne svesnosti i onoga što ti je mentalno rečeno?

Nemate opciju da izbegnete reagovanje kada ste pod tim uticajem. To vam ne negira izbor, već samo pojačava impuls ili komandu. Oni ljudi koji su se javili na telefon pojma nemaju šta im je prošlo kroz glavu.

Da li oni ovo mogu da rade putem medija, TV-a, radio stanice?

Naravno.

Koja je trenutna situacija sa vanzemaljcima?

Pomešana i zbunjena. Postoji mnogo toga što se dešava na planeti. U septembru i oktobru 1990. godine, postojala je neka grupa vanzemaljaca iz druge dimenzije koja je pokušala da izvrši invaziju na planetu. Isključili su sve vremenske generatore širom države. FAA je bila posebno zakačena time. Ova grupa je zaustavljena od strane druge vrste. Tokom mnogo godina, neke strukture Orionske grupe su zavisile od sklopa vanzemaljskih satelita koji su sadržavali sisteme za održavanje života. Oni su uništeni od strane ove iste vrste koja je zaustavila invaziju.

Znači postoje pozitivne sile koje nastoje da balansiraju negativne aktivnosti Orionske grupe?

Da, ali nisam u mogućnosti da vam otkrivam njihov identitet.

Da li je to ona ista grupa koja nadleće nuklearne pogone i vojna skladišta?

Ne znam da li su oni umešani u to, ali ću pitati. Nuklearna postrojenja su druga stvar na kulturnom nivou. Ideja o nuklearnom ratu je davno eliminisana od strane glavnih sila na planeti. Uticaji nuklearne zime i posledica aktiviranja više tih naprava je previše opasna da bi se upotrebila.

Šta je sa tehnologijom koja je dobijena putem Filadelfija eksperimenta?

Pa postoje mnoge od tih stvari koje su u upotrebi u CIA i NSA, kao i nekih drugih vladinih agencija. To su prenosivi uređaji koji mogu da obezbede pojedinačnu nevidljivost. Tu su takođe i produkti iz NLO istraživanja za koje verujem da ih imaju.

I šta bi to moglo biti?

Pa to su neke super tajne organizacije koje su podržane od strane svih vladajućih sila, a baziraju se na pručavanju i istraživanju vanzemaljske tehnologije.

Kako se to uklapa u hijerarhiju i kontrolu?

Povezano je sa MJ-12 koji je, verujem, predvođen od strane Kisingera u današnje vreme. Takođe je povezan sa predsedništvom.

Šta se krije iza priče o Wilhelmu Reichu?

Većina ljudi je upoznata sa njegovim radovima na bionima, meteorološkim modifikatorima i drugim napravama, ali je takođe za njegov rad bila zainteresovana i vlada. On je radio za njih na tajnim projektima neko vreme. Bio je umešan u projekte kada je osoba vraćana u smislu neuronskog stanja na prethodne godine i tada se moglo lako uticati na nju. To je bio njegov najtajniji rad kao i detalji tog rada. Reich je kontaktirao sa vanzemaljcima, otkrio je mnogo toga o životnoj energiji i raku, a kontrola uma je jedan od razloga zbog kojih je ubijen. Ova znanja su bila u kombinaciji sa vanzemaljskim. Svi projekti su bili pod uticajem grupe sa Oriona i njihovim pokušajem da ovladaju planetom.

Šta je Filadelfijski eksperiment imao sa vanzemaljcima?

Filadelfijski eksperiment kao takav nije bio vanzemaljski, ali je rupa koju su stvorili, a koja je se pružala tokom tih 40 godina, bila tu zbog toga da bi se veliki broj vanzemaljskih letelica mogao neopaženo uvući u naš sistem. Na sreću, taj prolaz nije trajao onoliko koliko su hteli da bi u potpunosti ostvarili svoj plan.

Šta je sa drugim grupama vanzemaljaca koji su bili umešani?

Većina onih koji su bili tu u blizini su bili samo posmatrači onoga što se dešava, uključujući i one koji su bili usisani u hiper svemir. Nije nam poznato da li su ta posmatranja vršena za njih ili za nekog drugog.

Šta je sa vanzemaljskim brodom koji je zaustavljen u podzemlju Montauka?

Postojala je grupa koja ga je osposobila. Da bi shvatio šta se dešava moraš da naučiš kako stvari funkcionišu. Morali bi da čitamo njihova uputstva. Bilo je nekoliko njih na tom brodu. Četvoro nije htelo uopšte da razgovara. Ostali jesu i tada smo učili njihov jezik i uputstva za korišćenje njihovog broda.

Oni nisu bili Sivi?

Ne, bili su oko 6 stopa visoki. U osnovi slični ljudima. Imali su tamnu kožu i nisu imali kosu. Čak nismo ni znali zašto su ovde. Kad se njihov brod pojavio, mislili smo da se radi o invaziji.

Kakvo su oružje imali na tom brodu?

Ne znam pouzdano. Brod je imao puno čudnih uređaja na sebi. Mnoge od njih smo rastavili na delove. To su bili uređaji sa kontrolne table i komunikacijski uređaji. Nismo dirali sistem napajanja jer smo mislili da bi mogao eksplodirati. Mnogi delovi su skinuti u potpunosti.

Zašto ste posumnjali na invaziju?

Nisam siguran, sem što je bilo toliko mnogo grupa širom planete pokušavajući da okupiraju Zemlju. Neki su se pitali zašto se oni uopšte žele petljati sa nama i našom zaostalom tehnologijom.

John Lear je sugerisao da je to zbog genetskog porekla.

To je dobra pretpostavka. Iz jednog izvora, koji ne mogu da navedem, čuo sam da oni traže određene minerale koji postoje samo ovde.

Robert Lazar je pomenuo u svojoj knjizi da smo mi svojevrstan kontejner za duše i da bi se te duše mogle prodavati. Šta mislite o takvom pristupu čoveku?

Pa postoje neke vrste koje čoveka gledaju na sličan način. Uzmimo u obzir da su mogućnosti ljudskog uma neograničene. A to fascinira neke vrste.

Šta je bilo sa tim vanzemaljcima koji su bili na brodu?

Od njih 7, troje je pričalo sa nama. Ispalo je da je jedno od ono četvoro u stvari kapetan broda. Verovatno su ubili ove koji su razgovarali sa nama. Ostali vanzemaljci su bili zaleđeni od strane ljudi koji su bili tu u Montauku. Ne znam šta su uradili sa ostala 3 tela.

Šta se desilo sa letelicom?

Još uvek je tamo, koliko ja znam.

U jednoj od knjiga Linde Moulton postoji slika rukopisa nekog vanzemaljskog bića. Da li bi bili sposobni da otkrijete kome to pismo pripada?

Jezik koji su koristili je verovatno pripadao Sivima. Simboli koje Sivi koriste su isti oni koje koristi Trilateralna komisija.

Koliko je velika baza u Montauku?

Veoma je velika. Duga je miljama, sastoji se od 6 nivoa. Sve to je napravljeno u kasnim 1920-im ili ranim 1930-im. Razgovarali smo sa jednim čovekom koji je bio na tom projektu. Gradnja je naređena od strane vlade i izgrađena je na 6 nivoa. Vrh su pokrili zemljom. Možda je još uvek u upotrebi. Veći deo toga je bio van funkcije. Lift je koristio trofaznu struju.

Za koliko vanzemaljskih vrsta znate?

Pa Sivi naravno nisu deo Montauka. Sporazumno nikad nisu došli tamo. Postojale su grupe koje su bile deo toga, kao što je bila grupa koja je sebe zvala Leverons. Oni su bili sa Antaresa i bili su samo posmatrači. Izgledali su kao ljudi. Oni su bili deo grupe sa Oriona verovatno. Tu je bila i K-grupa, mada ja nikad nisam video nikog od njih.

Orionska grupa je bila u ratu sa grupom zvanom Elohim?

Da, to se dešava jer je Elohim (Sirius A) veoma stara rasa, možda i najstarija u univerzumu. Bar mi imamo takva saznanja.

Da li je vremenski nulti generator vanzemaljskog porekla?

Ne. Tesla ga je napravio 1920. godine. On je pružao određenu vremensku referencu koja je bila sadržana u centru naše galaksije jer samo ta oprema može da vam omogući rad tih specijalnih generatora.

Vanzemaljci koriste kristale?

Da, kristali mogu da pohrane veliku količinu energije. Postojao je kristal u vanzemaljskom brodu u Montauku i bio je dug 18 inča. Druga grupa vanzemaljaca se pojavila kroz prolaz i uhvatila nas nekoliko. Nije nas htela pustiti dok im nismo dali taj kristal. Jedan od ljudi koji je bio predugo u tunelu je naglo počeo da stari i umro je u roku od 3 dana jer je vremenska referenca izazvala određena odstupanja.

Koji su načini koje vlada koristi u tim vremenskim putovanjima?

Vlada koristi ta putovanja od 1970. godine, a razvila je pun kapacitet tih putovanja 1973. godine. Nisu eksperimentisali sa tim da ubiju oca čoveka koji bi trebao da bude na čelu Novog svetskog poretka. Možda bi ga i ubili, ali to ne bi ništa promenilo jer ono što se desilo u prošlosti ima takav koncept da ne može biti izmenjeno.

Da li je Mornarica u rukama tajnih grupa?

Možda jedan mali deo.

Da li imate neki predosećaj o mogućem sporazumu vlade sa određenim bićima?

Pa postoji panična potreba da se reše Sivih. Ne znam da li je to i dalje slučaj. Znam da su u osnovi Orionci otišli odavde. Osnovni sistemi podržavanja života su uništeni, a znamo da oni bez toga ne mogu da budu ovde. Ti sistemi su na bazi elektro podrške koja je instalirana u orbiti ko zna kad, ali je to uništeno od strane druge vrste.

Na čemu se temelji ta elektro podrška?

Oni ne mogu da podnesu vibracije naše planete. Sivima se sviđa ova planeta jer je slična njihovoj.

Kako je sve ovo povezano sa idejom da se približava planetoid? Da li oni nose sa sobom taj sistem podrške?

Da, oni mogu da zamene satelite. Mogli bi ipak da se vrate.

Kako vi vidite scenario o mogućem dolasku Drako Reptila na tom planetoidu?

Pa mi smo otkrili signale koji dolaze sa tog planetoida, a koji su bili oko 250 MHZ sa 12 različitih signala po 50 MHZ po delu. Orionska grupa ima 12 čakri, možda to ima nekakve veze sa tim. Možda je to signal koji predstavlja njihovu životnu matricu.

Kakva je Orionska genetika?

Veoma je slična ljudskoj. Veoma dugo vremena su se nadali ukrštanju, ali se to nije desilo. Nikad nisu uspeli da reše problem.

Kako je to uticalo na vladin plan sad kad su Orionci otišli?

Promenio se kontekst sistema koji je bio zasnovan na jednoj vladi. Oni su se povukli i očekuju podršku od Orionaca. Bez njih ovi su sada nemoćni.

Šta je sa Sivima?

Oni trče okolo u krugovima. Verovatno su nastavili sa genetičkim ispitivanjima i otmicama, ali ne mogu da odu dalje od onog što su već otkrili.

Da li postoje vrste vanzemaljskog porekla koje bi imale korist od toga da Zemlja postane pustinja?

Da, Reptili bi mogli da budu pravi kandidati za to.

Odakle dolaze Sivi?

Izvan našeg vremenskog kontinuiteta. Vlada ne razume u potpunosti gde je to, s obzirom da ne veruju svim informacijama koje su im ovi dali.

Da li Plejađani koriste gravitacione prenosnike da utiču na vreme i prostor?

Ne. Oni imaju hiper svemirski saobraćaj. I ne rade to na isti način.

Da li su oni naklonjeni ljudskom napretku?

Oni se ne mešaju dok nisu pozvani. Čak i da to urade imaju određene granice do kojih idu.

Kakve su vaše prognoze u vezi sa budućnošću?

Preživećemo.

Zašto je spomenuto da je 2011. zadnja godina do koje se može prognozirati?

Spomenuto je u Majanskom kalendaru da su 2011-2013 nekakva barijera.

Da li to znači da iza nema ništa?

Ne. To je samo sačuvano od pogleda. Čak i vremenskim mašinama. Postoji mnogo ljudi koji se pitaju ko će imati kontrolu nad ljudima posle 2013. godine.

Izgleda da svest postaje brža kako ulazimo u četvrti denzitet.

Da, čak se čini da postoje i neki dokazi o tome.

Koja je osnovna uloga Orionske rase?

Njihova uloga je da osvaja i vlada. Oni traže individue koje imaju istu frekvenciju vibracija i onda manipulišu sa njima. Oni znaju za zakon Svemogućeg, i u neku ruku ga se pridržavaju. Osobe kojima oni manipulišu obično postaju elita društva i onda preko njih ovi imaju uticaj na šira područja.

Još nešto o četvrtom denzitetu?

Većina Orionske grupe je sa četvrtog denziteta. Neki su pozitvno orijentisani u službi pomaganja drugima, ali većina njih je u trenutnoj situaciji negativno polarisana i igraju ulogu dominiranja. Svi na Zemlji, uključujući one koji praktikuju neku religiju ili ne, svi će biti prebačeni na četvrti denzitet ako budu posedovali tu vibraciju. Vibracija može da sadrži pozitivan ili negativan polaritet. Oni koji ne budu imali ništa od toga će ostati u trećoj dimenziji ili će ih preseliti na druge lokacije. (Orionska grupa je pod kontrolom Drako Reptila i sačinjavaju je Sivi i Rigeli, i svi su oni negativno orijentisani prema ljudima.)

Kakva su kulturna zastupanja umnog jedinstva? Kako oni doživljavaju potrebe Orionske grupe i Bratstva?

Počnimo od faktora telesne identifikacije. Društvo nas uči da smo mi naše telo, a to proizvodi strah. Pogotovo strah od smrti, što je veoma ujedinjena ideja na ovom nivou. Kombinujući različite religijske doktrine, dešava se da tu postoji veoma velik prostor za manipulaciju. U osnovi, pojedincima je oduzeto svako pravo i oni su zaslepljeni. Struktura ega postaje rasparčana na više delova, što čini ovaj problem još gorim. Ideja transformisanja je u stvari samouzdizanje i veličanje samog sebe u pravom smeru. Ono što će nam pomoći da sve to prevaziđemo je ubrzanje svesnosti koje nam omogućava da sagledamo skoro stvarno stanje. To znači da ćemo i brže otići na četvrti denzitet.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Нема коментара:

Постави коментар