SKRIVENA RUKA - INTERVJU SA ILUMINATSKIM INSAJDEROM

Dotični samoproklamovani insajder Iluminata se pojavio na Above Top Secret forumu krajem oktobra 2008. godine sa svrhom da pruži informaciju o nameri, tj. ciljevima Iluminata. Razlog za to je, kako kaže, što je nastupilo pravo vreme da saznamo šta se dešava iza zavese. Pritom, čini se ubedljivim, zašto to zaista radi. U tekstu je sažeto prepisan dijalog Above Top Secret forumaša (ATS) i "Skrivene Ruke" (Hidden Hand), ali bez svih pitanja forumaša i citata naravno. Ko to želi da pogleda neka ode na ATS forum i čita. Neke od naznaka koje ga čine ubedljivim su da na nasumična pitanja odgovara inteligentno, precizno i bez odlaganja koje bi bilo neophodno svakom u nameri da prezentuje prevaru. Ovo su primetili i sami forumaši. Druga stvar: dosledan je! Mnoga pitanja su jako dobra, duboka, do određene mere i filozofska, a ovaj tip (ili žena, ne znamo - tvrdi da nije sa Zemlje) uspeva da odgovara na veoma dubokom nivou, te mu odgovori nisu oprečni. U kvalitetnom i inteligentnom dijalogu poput ovoga, bilo bi svakome teško da se u jednom trenutku ne oda. Primetićete da je on/ona iskren. Da li ste se ikada zapitali ko je "na vrhu piramide?". On daje ključ. Krvna linija čiji je on deo je daleko iznad Rotšildovih po moći i u hijerarhiji te je vanzemaljskog porekla. 13 krvnih linija sa Rotšildovima zajedno sa Merovinškim plemstvom na vrhu, su na poprilično nižem stepeniku u Strukturi Velike Piramide i igraju igru moći na Zemlji, te su svesni samo delova Velike Igre (znaju samo osnove). Krvna linija "Skrivene Ruke" je mnogo naprednija i na višem položaju. Čini se da ovaj entitet zaista veruje u to što govori i bez obzira što se možda zavarava, predstavljeno je najverovatnije ono što pokreće Iluminate. Ovo su njihovi ciljevi! Ostaće vam prilično čudan osećaj iznutra nakon čitanja i duboko u vama će odzvanjati da bi to moglo da bude istina. Njegove odgovore bi bilo dobro pročitati više puta da bi se shvatili različiti nivoi o kojima nam govori. Naknadno, kada počnete da slažete mozaik, primetićete da se nedostajući delovi mozaika odjednom odlično uklapaju. Bilo je teško pojmiti šta ZAISTA pokreće Iluminate. Pohlepa? Da. Moć? Naravno. Kontrola? Jasno. Ali uvek ostaje osećaj prisustva dublje misterije iza njihovog "Velikog Dela u Vremenu". Ovo bi mogao biti odgovor!
___________________________________________________________________

Prvi deo:

HH: Ja sam nasledni (generacioni) član Familije Vladajuće Krvne linije. Povremeno, po uputstvu Zakona našeg Kreatora, na kratko se otvori prozor mogućnosti, gde se od nekolicine izabranih iz naše Familije zahteva da ostvare komunikaciju sa našim subjektima i ponudimo vam mogućnost da nas priupitate bilo koje pitanje na koje želite da dobijete odgovor. Ja sam u dvostrukoj obavezi u ovoj dužnosti. U obavezi sam shodno Zakonu našeg Kreatora da vam ponudim ovu mogućnost u ovo vreme, ali sam i ograničen Zakonom Slobodne Volje (planetarnim) i Porodičnim Zakletvama, gde mi je samo ograničeno dozvoljeno reći. Pravila određuju učešće u svakoj igri. Ukoliko želite da učestvujete, evo pravila:

1) Obraćaću vam se sa ljubaznošću i poštovanjem te očekujem isto od vas zauzvrat.

2) Ja ću da odlučim da li sam voljan ili mi je dozvoljeno da odgovorim na vaše pitanje. Ukoliko vam ne odgovorim na pitanje, to je zbog toga što mi nije dozvoljeno da na njega odgovorim ili zato što smatram da vašem pitanju nedostaje: poštovanje, ljubaznost, inteligencija, pristojnost ili da nije vredno udostojiti se i na njega dati odgovor.

3) Pristajete da gledate na ovaj potencijalni dijalog sa aspekta dobre namere. U suštini, ovo znači da umesto da predstojeći tok informacija ispratite sa tupavim komentarima koji sadrže nevericu ili prozivke, moje učešće u ovome zahteva od vas da razgovarate sa mnom oslobođeni od predrasuda. Drugim rečima, sačekajte da se proces završi pre no što sami odlučite ima li istine i znanja u ovome.

4) Da formulišete svoja pitanja inteligentno. Moje vreme je ograničeno. Ne želim da ga izgubim vukući se kroz besmislena, neplodna, sirova ili neučtiva pitanja, stoga ću odgovoriti na pitanja za koja smatram da najviše zaslužuju moj odgovor u vremenu koje mi je na raspolaganju. Koristite vreme mudro.

Ukoliko bilo koji od gore navedenih uslova bude narušen, zadržavam pravo da od sada nadalje okončam ovaj razgovor ukoliko tako odlučim. Na kraju, pokušaću da odgovorim na vaša pitanja što mi je iskrenije i otvorenije moguće. Odgovaraću kako mi vreme bude dozvoljavalo.

ATS: Do koliko generacija unazad seže tvoja krvna linija, ili, možda bolje, koga tvoja familija drži za najranijeg pretka na poziciji moći?

HH: Naš Rodoslov seže do starina pa i pre toga. Od najranijeg doba vaše zabeležene "istorije" a i pre, naša Familija je "upravljala" "igrom" iza zavese na ovaj ili onaj način. Pre uspona i pada Atlantide (da, to se i te kako desilo). Mi smo "rođeni da vodimo". To je deo plana ove trenutne paradigme.

ATS: Do koje mere je korišćeno selektivno razmnožavanje kako bi se sačuvala čistoća linije i šta biva sa decom neodobrenih spajanja? (Pretpostavljam da bi bili odgojeni sa privilegijama, ali ne bi baš dobili "ključeve od zamka", takoreći.)

HH: Odgoj je uglavnom specifičan, u zavisnosti od uloge koju član Familije treba da preuzme. Više ću reći u odgovoru na sledeće postavljeno pitanje koje ste drugačije formulisali. Ne postoje neodobrena spajanja (veze). Naša familija će se uvek spajati sa linijama, ili sa onim za šta mi koristimo izraz "Kuće". Brakovi su dogovoreni. Nijednom, za mog života, nisam čuo da je član Familije prekršio ovo pravilo još otkako postoji brak. Radiš ono što ti se kaže. Ne može neko da se "pripoji" Familiji. Može samo da se "rodi", odnosno inkarnira u njoj. Retko se desi da se rodi dete na koje se gleda kao donosioca "nevolja", tačna je vaša pretpostavka da bi bilo podignuto kao deo Familije, ali ne bi odraslo u kući ili zajednici nijednog od svojih roditelja.

ATS: Ako zamislimo skalu, recimo kao trougao sa Političkoj, Religijskoj i Poslovnoj moći u trima tačkama, gde biste postavili moć kojom vaša porodica raspolaže? (Ujednačena? Više naginje ka jednoj u odnosu na druge dve? Jedna je izražena?) I kako se ta pozicija menjala tokom vremena?

HH: Prvo morate da razumete strukturu Familije. U velikom nacrtu stvari, Linija nije važna koliko Kuća jeste, Kuća, opet, nije važna koliko Familija. Familija je sve. Bez obzira na Kuću ili Liniju, mi smo Jedna (zaista međunarodna) Familija. Zamislite telo. Kuća bi tada predstavljala vitalan organ ili deo tela u okviru samog tela. Svaki deo igra važnu ulogu u funkcionisanju celine, te od svakog od nas "celina" uživa našu potpunu lojalnost. Kažem, mnogo je linija, (mnogo više nego što ste ih svesni), Jedna Familija. Naš domen uticaja se ne uklapa tako lako u tri kutije vašeg trougla koji ste zamislili. Postoje šest disciplina učenja unutar Familije, i svaki član familije se dugo podučava svakoj od njih i to od ranog detinjstva. Svi imamo područje specijalizacije mada imamo iskustvo iz svih oblasti. Šest oblasti ili "škole" učenja su Vojska, Vlada, Duhovnost, Učenost, Vođstvo i Nauka. U praksi, na "pozornici" javnog života, držimo ključne pozicije u svakoj od ovih oblasti od značaja. Sa dodatkom saglasne Medijske mašine i vlasništva nad vašim Finansijskim institucijama, sve osnove su obuhvaćene.

ATS: Koja od Vladajućih Krvnih linija Familija jesu Rokfelerovi? Ovo je možda previše direktno za našeg ispitanika. Dao bih sledeću zamenu: Koliko paralelnih krvnih linija procenjujete da ima na sličnom položaju vašoj liniji i do koje mere ih vaša linija vidi kao saradnike odnosno konkurenciju?

HH: Da, kao što rekoh, znanje o linijama nema praktično nikakav značaj po vas. Pripadnost Familiji je ono što je bitno. Postoje 13 osnovnih ili suštinskih originalnih krvnih linija. Mada, postoje mnoge druge linije koje se prožimaju iz ovih kao reke iz okeana. Ako zamislite 13 originalnih linija kao Primarne boje, koje se mogu mešati da bi se dobio širok spektar drugih boja, onda ćete dobiti neki pojam. Ponovo kažem, nema takmičenja, postoji samo Familija. Bez takmičenja tipa Kuća protiv Kuće, mada, u pitanju je "gledaj svoje dupe" svet. Postoji osobno takmičenje. Svi žele da se popnu stepenik više. Čitavo društvo Familije radi po tom principu, u cilju napredovanja na gore.

ATS: Šta izraz "nasledni član" znači? Koje nasleđe je u pitanju?

HH: Znači da je neko rođen u Familiji. Red i njegov plan se prenosi nadole, sa generacije na generaciju. Samo su u retkim situacijama, došljaci uvođeni u Familiju, a čak i tada, dolazili su od drugih "ezoteričnih" spojivih linija.

ATS: Možete li navesti dva ili više prethodnih primera da je ovakvo uputstvo (da se pruži informacija) bilo dato?

HH: Jednom 1999-e, na onome što biste vi nazvali "alternativnom" medijskom izvoru. Jednom 2003-e, na drugom internet forumu o "zaverama". Mada puštena informacija nije bila sasvim "čista". Ne u cilju obmane već više zbog nesavršenog i nepotpunog znanja glasnika. Ukoliko ne dolazi iz mainstream kontrolisanih medija, mase neće u to poverovati. Ova informacija je namenjena onima koji znaju da smo i te kako stvarni i da vršimo snažan ali fin uticaj na vaše živote. Ukoliko želiš da porobiš čoveka pusti ga da veruje da je slobodan.

ATS: Na osnovu čega se bira vreme za takva otkrovenja?

HH: Na osnovu ukaza Vrhovnog Veća Sveta, prema volji Kreatora.

ATS: Da li smo zaista posmatrani kao roba i kao takvi prodani od strane vlade?

HH: Od vlade, generalno, da. Na ljude se gleda kao na "zalog"; pešake koji se pomeraju po šahovskoj tabli prema planu igre. Od strane Familije, suprotno uobičajenom verovanju, mnogi od nas vam ne žele nikakvo zlo direktno. Postoji samo pitanje božanske sudbine koju treba podržati i otkriti te moramo da odigramo naše uloge u igri, kao što su nam podeljene od strane Kreatora. Na mnoge načine je u stvari u našem sopstvenom interesu da ste spremni za predstojeću žetvu. Samo možda ne spremni baš na način na koji biste vi želeli. Mada, čak i tako, birate Negativan Polaritet na osnovu odluka Sopstvene Volje, sa malom "pomoći" i usmeravanjem od strane nas. Duše su zrele za Žetvu u oba "ekstrema" Polariteta može se reći.

ATS: Ako je tako, kako da postanemo slobodni?

HH: Nikada nećete biti "slobodni", sve dok se inkarnirate na ovoj planeti. Sama priroda toga da ste ovde je pokazatelj da je tako. Postoji razlog zašto ste ovde, a "ovde" veoma verovatno nije tamo gde mislite da se "ovde" nalazi. Kako da postanete slobodni? Shvatanjem gde ste i razumevanjem zašto ste ovde. Vreme vam brzo ističe da to uradite, pre nego što Žetva nastupi. Oni koji ne uspeju moraće da ponove ciklus.

ATS: Da li je Mesija živ u ovom vremenu?

HH: "Mesija" ne postoji. Prestanite da tražite spasenje van samih sebe. Ako pitate da li postoji Hristova Svest, onda da, postoji, u određenom smislu. Ali ne u vašoj treće denzitetskoj (trodimenzionalnoj) svesti.

ATS: Da li je došao kraj sveta kao što je opisano u Otkrovenju?

HH: Da. Ne samo kako je opisano u Otkrovenju, već u proročanstvima bukvalno svake religije, duhovne filosofije i tradicije misterije kroz istoriju. To vreme je tu. Međutim, evo vam ga vaš jednostavan primer:

Otkrovenje (Jovanovo) 14:14-16:

14 I vidjeh, i gle, oblak bijel, i na oblaku sjeđaše kao sin čovječij, i imaše na glavi svoju krunu zlatnu, i u ruci svoj srp oštar
15 I drugi anđeo iziđe iz crkve, vičući velikijem glasom onome što sjedi na oblaku: "Zamahni srpom svojijem i žnji, jer dođe vrijeme da se žnje, jer se osuši žito zemaljsko."
16 I onaj što sjeđaše na oblaku baci srp svoj na zemlju, i požnjevena bi zemlja.

Zemlja je zaista spremna za žetvu. Pitanje je samo: Ko će biti spreman? I da li će žetva biti Pozitivna ili Negativna?

ATS: A kako gledaš na to da je britanska kraljevska familija istinska krvna linija, ali Ismael nije istinski primaoc Abrahamovog dara? Ukoliko potičeš iz istinske krvne linije, znaćeš na šta mislim.

HH: Ko kaže da je "istinska" krvna linija? Postojale su Vladajuće Krvne linije mnogo pre vašeg "Jehove" i pre nego što je njegovo "Hrišćanstvo" stiglo na ovu planetu. Jehova je jedan od Kreatora, a ne Jedan Beskonačni Kreator. Postoje i Viši "bogovi" od njega. Na kraju, Svi su delovi Jednog koji, bilo svesno ili nesvesno, koriste svoju Slobodnu Volju da bi Stvarali (Kreirali). Počnite da proučavate "van okvira" da bi spoznali Istinu o Kreaciji. Britanska kraljevska porodica nije najmoćnija linija. Imena koja su vama poznata ne drže pravu drevnu moć. Postoje druge iznad ovih linija u Hijerarhiji. Nećete spoznati imena tih linija.

ATS: Kakav dokaz imaš da "vladajuće elitne familije" postoje i da si ti član jedne od njih? Mislim da je to nešto što si smatrao da se ne može falsifikovati, zbog čega si izabrao taj identitet za priču koje se držiš - mada, mislim da postoji način da dokažeš.

HH: Nema potrebe da ti ja bilo šta dokazujem. Ja samo radim ono što mi je rečeno. Veruj mi, ili nemoj, meni je savršeno svejedno. U obavezi sam da obavim svoj zadatak ovde. Krajnji rezultat neće imati posledice po mene. Odradiću svoju dužnost predajući informacije koje je neophodno predati u ovom trenutku. Ne postoji obaveza gde ću to uraditi, već samo da uradim. Izabrao sam Above Top Secret, jer je generalni nivo inteligencije, razumevanja i rasuđivanja viši nego na mnogim drugim takvim forumima. Razumite, usled zakona Slobodne Volje, ne mogu samo da dam informaciju, bar ne bez posledice po moju ličnost što bih želeo da izbegnem. To je prekršaj nad vašom Slobodnom Voljom, vašim pravom da ne znate. Morate da me pitate za informaciju koja vam treba pa tek onda vam je mogu i dati. Tako da, iako postoje važne stvari koje želim da podelim, ukoliko nisam priupitan, ne mogu vam pružiti informaciju. Nadam se da će sinhronicitet izvući iz vas najvažnija i najdublja pitanja. Moja dužnost je da ponudim. Vaša je da tražite. Moja dužnost je ispunjena bez obzira da li je i vaša.

ATS: Ako vladajuće elitne familije postoje i ti si član jedne od njih, onda mora da kontrolišeš globalne događaje kroz vlade sveta - reci nam jednu veliku vladinu akciju bilo koje zemlje koja će se dogoditi narednih 5 dana. Ne bi me čudilo da odbiješ tako nešto.

HH: Nemam slobodu da raspravljam o tako bitnim trenutnim detaljima, a i u mnogim slučajevima, i tako nisam dovoljno visoko u Hijerarhiji da bih znao. Obično, primio bih poziv dan pre izvedbe velikog događaja, da bi mi se reklo nešto poput: "Ovaj deo takvog i takvog plana će se desiti sutra, nemoj da te uznemiri." Takođe, treba uzeti u obzir određene oblasti ekspertize koje sam prethodno pomenuo. Moja oblast je Duhovnost tako da moja pažnja nije toliko usmerena na geo-političke događaje. Svestan sam globalnog nacrta ali njegovi finiji delovi često nisu u mojoj oblasti ekspertize. Spreman sam da dam uvid u neke stvari koje će se desiti a na koje ćete moći da se vratite i u retrospektivi verifikujete moja predviđanja. Berza nekretnina će uskoro da završi svoj kontrolisani krah. Nakon prvobitne naznake da su "zajmovi" i "spasonosni paketi" primirili brod, doći će novi rekordni minusi do kraja meseca. Kasnije će naše finansijske institucije opozvati sve zajmove. Nastupiće mnogi bankroti i zatvaranja. Jedini način da John McCain postane sledeći US predsednik jeste da se nešto "desi" Baraku Obami pre izbora. Ukoliko uopšte i bude izbora. Ako određena struja prevagne, neće ih biti. Zapamtite, iza scene, postoji samo Jedna Partija. Naša Partija. "Demokratija" je iluzija stvorena da bi podržala vaše ropstvo. Koja god strana da "pobedi"; Familija pobedi. Postoje mnoge varijante i alternativna "scenarija". Svi do jednoga vode ka konačnoj primeni nacrta našeg Kreatora. Ukoliko nepredviđene smetnje odlože objavu, pojaviće se nova valuta krajem 2008., početkom 2009. godine, zajedno sa novom Unijom nacija. Januar se spominje u nekim krugovima kao krajnji rok, mada postoje planovi koje bi ovo mogli da izrode mnogo ranije nego što se prvobitno očekivalo. Kako će se to odigrati zavisi od rezultata drugih predstojećih događaja. Ja nisam dovoljno visoko u Hijerarhiji da bih znao bitne detalje vezane za datume i vremena toliko unapred. Postoji "drvo sistem" po kojem se takvo znanje prenosi, kako i kada postane potrebno znati. Na mene se gleda kao na "Regionalnog" lidera. Iznad mene su Nacionalni i Internacionalni. San Francisko i Damask će biti nenastanjivi do kraja 2010. godine, a možda čak i ranije. Opet kažem, to zavisi od uticaja određenih "sila", kao i koje vremenske linije se aktiviraju. Čovečanstvo, iako potpuno nesvesno toga, igra značajnu ulogu u ovome. Vi (kao kolektivna svest planete), kvalitetom svojih misli i dela birate Negativnu Polarizaciju po defaultu (automatski). Misao je kreativna energija, ako je fokusirana - dobijate ono što ste iznedrili. Šta mislite zašto su nam Mediji toliko bitni? Vi ste (kao društvo), u svom hipnotisano-komatizovanom stanju, Slobodnom Voljom saglasni sa stanjem u kojem je vaša planeta danas. Punite vaše umove prljavštinom koja vam se servira putem vaših TV ekrana a od koje ste zavisni, nasilje, pornografija, pohlepa, mržnja, sebičluk, neprestane "crne vesti", strah i "teror". Kada ste poslednji put zastali i pomislili na nešto lepo i čisto? Planeta je takva kakva jeste zahvaljujući vašoj kolektivnoj svesti o njoj. Saglasni ste u svom nedelanju svaki put kada vidite nepravdu i okrenete glavu "na drugu stranu". Vaša "misao" na podsvesnom nivou kreacije prema Kreatoru je vaš pristanak da se ove stvari dogode. Čineći tako, služite našem cilju. Veoma nam je važno da Polaritet ove planete u vreme Velike Žetve bude Negativan. To znači Služba okrenuta Sebi, nasuprot Pozitivne, Službe ka Drugima. Nama je potrebna Negativna Žetva i vi činite jako dobar posao i pomažete nam da ostvarimo naš cilj. Veoma smo vam zahvalni. Desiće se dramatične promene u vašim klimatskim i vremenskim uslovima tokom narednih nekoliko godina. Čućete za vetrove čija brzina prelazi 450 km/h. Desiće se cunamiji i druga rasprostranjena razaranja; sunčevo zračenje krajem 2009. i početkom 2010. godine će izazvati veliko topljenje polarnog leda i time drastičan porast nivoa mora što će ostaviti mnoge (internacionalne) metropole ispod vode. Ovo je sve što imam da kažem za sada. Moram da prisustvujem Žrtvovanju. Ne baš, šalim se. Videćemo da li možemo da povećamo "dubinu" upita u sledećoj sesiji. Kopajte ispod površine. Dođite do "Suštine" stvari.

[Kraj prve sesije]
___________________________________________________________________

Drugi Deo:

ATS: Kako znaš da tvoja krvna linija zaslužuje vođstvo, a da ostale zaslužuju da prate? Bogatstvo i moć se samo-gomilaju stoga kažem da se tvoja krvna linija sastoji isključivo od "ekstremne elite" sveta jer su tvoji preci slučajno došli do moći na početku, a ne zato što je tvoja vrsta posebna. U stvari, nema ničeg posebnog, pametnog ili časnog u porobljavanju drugih.

HH: Nema to nikakve veze sa "zaslugom". Da li neko "zaslužuje" da bude rođen kao Englez, Amerikanac, Italijan, Francuz, Nemac, itd.? Mi nismo došli do moći "slučajno", već, (znam da ovo može biti teško za progutati) inteligentnim nacrtom. Ovaj naš put nije bio izabran od strane nas, već nam je bio dodeljen, i prihvaćen.

ATS: Ko je tvoj kreator i da li je tvoj kreator isti kao naš kreator?

HH: Ovo je odlično pitanje koje mogu da iskoristim da približim našu komunikaciju Suštini. Da i ne. Prvo morate da razumete Kreaciju. U početku, postoji Beskonačno Jedno. Ovo je Izvor Svega. Inteligentna Beskonačnost. Ona je neispoljeni Apsolut. U njoj je neograničen potencijal, čekajući da "postane". Mislite o tome kao o neobrađenom kamenu vaših taoističkih tradicija. Inteligentna Beskonačnost, postaje "svesna" sebe, zatim teži da se iskusi, te je Jedan Beskonačni Kreator "rođen" ili "ostvaren" (u vašem trećedenzitetskom shvatanju ovo je "prostor"). U stvari, Kreator, je tačka fokusirane Beskonačne Svesti, ili svesnosti, u Beskonačnu Inteligentnu Energiju. Jedan Beskonačni Kreator takođe postavši svestan sebe, želi da se iskusi kao Stvaralac, i na taj način, počinje sledeći korak na dole u spirali Kreacije. Jedan Beskonačni Kreator, u fokusiranju Svoje Inteligentne Beskonačnosti, postaje Inteligentna Energija (koju biste vi mogli nazvati Veliko Centralno Sunce) i deli se na manje delove Sebe, koja onda opet sebe mogu doživeti kao Kreatore (ili Centralna Sunca). Drugim rečima, svako Centralno Sunce (ili Kreator) je korak dole u svesti (ili distorziji) iz Originalne Misli Kreacije. Dakle, "U početku" nije bila "Reč", nego Misao. Reč je misao izražena i ostvarena kao Kreator. Postoji Jedinstvo. Jedinstvo je Sve što postoji. Inteligentna Beskonačnost i Beskonačna Energija. Dvoje su Jedno i u njima je potencijal za čitavu Kreaciju. Ovo stanje svesti bi se moglo nazvati "Bivstvo". Inteligentna Beskonačnost ne prepoznaje svoj "potencijal". To je neostvareni Apsolut. Ali Beskonačna Energija prepoznaje potencijal postajanja svih stvari, kako bi se privuklo bilo koje željeno iskustvo u "bivstvo". Beskonačna Inteligencija se može posmatrati kao centralni "Puls" Života, a Inteligentna Energija kao Duhovna "krv" (ili potencijal) koja "pumpa" da bi Kreator stvorio Kreaciju. Kreacija je zasnovana na "Tri primarne Distorzije Zakona Jednog":

1) Slobodnoj Volji:
U prvom Zakonu (ili distorziji) Kreacije, Kreator dobija Slobodnu Volju da se spozna i iskusi kao individualan iako je (paradoksalno) jedinstveni aspekt Jednog.

2) Ljubavi:
U drugom Zakonu Kreacije, početna distorzija Slobodne Volje, postaje tačka fokusa svesti poznate kao Logos, ili Ljubav (ili Reč u terminu Biblije). Ljubav ili Logos, koristeći Svoju Beskonačnu Inteligentnu Energiju, onda preuzima ulogu ko-stvaranja širokog niza fizičkih iluzija (misaonih formi) ili Denziteta (što neki zovu dimenzije) u kojima prema Svom Inteligentnom naumu, najbolje nudi paletu "potencijalnih" iskustava u kojima Se može spoznati. U suštini, Jedan Beskonačni Kreator, koji Se deli u Logose, mogao bi se nazvati u vašem trećedenzitetskom shvatanju kao "Univerzalni Kreator". Drugim rečima, i Logos stvara na Univerzalnom nivou Bivstva. Logos stvara fizičke Univerzume, u kojima To i Kreator mogu da iskuse sebe ("Neka bude svetlost").

3) Svetlosti:
Da bi se izrazila ova Beskonačna duhovna ili "Životna" Energija u vidu fižičke misaone forme ili Denziteta, Logos stvara treću distorziju, ili Svetlost. Od tri originalne Primarne distorzije Jednog u donošenju Kreacije, postoji mnoštvo drugih pod-distorzija, sa svojim specifičnim paradoksima. Cilj Igre je ući u ove u daljim deljenjima Kreacije, a zatim pokušati da usklade polaritete, da bi se ponovo spoznala Jednost kao njihov Kreator. Priroda svih ovih fizički izraza Energije je svetlost. Tako da gde god da postoji bilo koji oblik fizičke materije, postoji Svetlost, ili Božanska Inteligentna Energija u svojoj suštini ili centru.

Nešto što je beskonačno ne može biti "posebno" ili "mnoštvo", Beskonačni Kreator zna samo Jedinstvo. Tako, crtajući preko Inteligentne Beskonačnosti, jedan Beskonačni Kreator je dizajnirao nacrt na osnovu konačnih principa Slobodne Volje Svesti i pod-nivoa Kreacije, koje zauzvrat, mogu da postanu svesne sebe, i tražiti da se iskuse kao Kreatori. I tako u stilu "ruskih babuški" eksperiment je "prenesen" na dole sve niže i niže, kao Nivoi Kreacije u okviru nivoa Kreacije. Jedan Beskonačni Kreator (ili Veliko Centralno Sunce) prenosi Svoju Beskonačnu Energiju da postane Logos. Logos zauzvrat dizajnira ogromne Univerzume prostora (još uvek nematerijalizovane), prenoseći dole i deli Se opet u Logose (množina), drugim rečima, u niz Centralnih Sunaca koja će svaki postati Logos (ili "ko-kreator") Svog sopstvenog Univerzuma, gde svaki individualizovani deo Jednog Beskonačnog Kreatora, sadrži u Sebi kao Svoju samu suštinu, Inteligentnu Beskonačnost. Koristeći Zakon Slobodne Volje, svaki Univerzalni Logos (Centralno Sunce) dizajnira i stvara sopstvenu verziju ili perspektivu "fizičke stvarnosti" u kojoj Se iskušava kao Kreator. Prenoseći dole opet, fokusira Svoju Inteligentnu Energiju i stvara nemanifestovan oblik Galaksija unutar Sebe, i deli Se još dalje u "ko-kreator" delove (Sub-Logose ili Sunca) koji će onda dizajnirati i izraziti svoje ideje fizičke stvarnosti u obliku tačaka Svesti koje nazivamo Sunčevim Zvezdama i Planetama. "Planetarni entitet" (ili "Duša") započinje prvi Denzitet iskustava, u kojem se drugi individualizovani deo Jednog može inkarnirati. Baš kao i sa svim Logosima i Pod Logosima Kreacije, svaka duša je još jedan manji jedinstven deo Jednog Beskonačnog. Na početku, Inteligentna Energija planete je u stanju koji biste vi mogli nazvati haos, što znači da je Energija nedefinisana. Onda proces započinje ponovo. Planetarna Energija počinje da postaje svesna Sebe (prvi denzitet spoznaje je "Svest") i Planetarni Logos (pod-pod-Logos u suštini) počinje da kreira druge silazne korake unutar Sebe, i unutrašnja građa planete počinje da se formira; kao što se sirovi elementi vazduha i vatre kombinuju da bi radili na Vodama i Zemlji, tako povećavajući svesnost njihovog bivstva, te proces evolucije počinje formiranjem drugog Denziteta. Drugodenzitetska bića počinju da postaju svesna sebe, kao "odvojene", a time i počinju da evoluiraju prema trećem denzitetu samosvesti, (najniži denzitet u koji se "ljudska duša" može inkarnirati). Ljudi opet (ili Duše inkarnirane u njima), traže da se vrate Svetlu i Ljubavi, iz kojih su došle, te počinju putovanje napredovanja, od 3. Denziteta do 8. Denziteta, te povratak u Beskonačnu Jednost. Objašnjenje Denziteta iznad "normalne" ljudske svesti je drugo pitanje ipak, pa ako želite da saznate nešto više o njima, neko će morati da postavi inteligentno pitanje na koje mogu da odgovorim, tako da ne ometam vašu Slobodnu Volju da ne znate. Tako da, uzimajući u obzir gorenavedeno, mogu da se vratim i razjasnim originalno pitanje. Kao što sam rekao, i da i ne. Na kraju krajeva, sve živo (a sve stvari su žive) je stvorila početna Univerzalna Kreacija Jednog Beskonačnog Kreatora. Tako da, gledano iz te perspektive, Jedan Beskonačni Kreator fokusira svoju Inteligentnu Beskonačnost u tačku svesti Beskonačne Energije, i donosi čitavu Kreaciju u Bivstvo (Biće), međutim, nismo direktno stvoreni od Jednog Beskonačnog Kreatora, nego našeg sopstvenog Logosa, Sub-Logosa, i sub-sub-Logosa i tako dalje. Dakle, iz te perspektive, iako smo svi u suštini "napravljeni" od iste "stvari" Kreacije, koju je inicirao Jedan Beskonačni Kreator, naš stvarni lični Kreatori su različiti delovi ili sub-Logosi Jednog. Drugim rečima, da, naš Kreator, iako potiče iz istog Izvora, nije isti entitet kao vaš Kreator, što me dovodi na pitanje od drugog forumaša (nastaviću sa tvojim drugim pitanjima kasnije), ali to mi omogućava da indirektno odgovorim na prvi aspekt tvog pitanja bez potrebe da te zamolim da ga preformulišeš, jer moram pažljivo da plešem oko pitanja Slobodne Volje.

ATS: Kažeš da potičeš od 13 originalnih krvnih linija. Ipak projekat mapiranja DNK jasno pokazuje da čitavo čovečanstvo potiče od samo 3. Da li to znači da ti nisi čovek?

HH: Odlično pitanje, hvala. Da, to je tačno, u neku ruku. Ako biste me sreli gde hodam niz ulicu, doimao bih vam se kao čovek poput vas. Mi se ovde sa vama inkarniramo generacijama, no ipak, naša krvna linija ne potiče sa ove planete.

ATS: Tvoj odgovor na 6 disciplina učenja je prilično sličan knjizi o Atlantidi koja je navodno kanalisana. Da li je to takođe bilo vreme za tvoje krvne linije da pošaljete odgovore?

HH: Da, to je tačno, opet, u neku ruku. Drugi, takoreći "vanzemaljski entiteti" su posetili planetu u to vreme, i preneli svoje razumevanje Kreacije, kao i njihove tehnologije, od onoga što bismo najbolje mogli opisati kao "budući aspekt vas". Greška Čovečanstva u rukovanju ovom informacijom je na kraju dovela do uništenja Atlantide. Pošto je sada odgovoreno na pitanje da li je naša linija ljudskog porekla, mogu da se vratim i povežem taj odgovor sa obrazloženjem na "Ko je naš Kreator". Igram blizu linije Slobodne Volje u odgovaranju, ali zapis mora da bude ispravljen, a ja bih trebao da se izvučem bez da izazovem nezadovoljstvo mojih nadređenih. Da odemo u suštinu stvari. Vaš Kreator, onaj koga zovete "Jahve", nije "Bog", pošto ga vaša Biblija prikazuje kao "Jednog Istinitog Boga". On je jedan od Kreatora (ili Sub-Sub-Logos), a ne Jedan Beskonačni Kreator. On čak nije ni Logos na Galaktičkom nivou, nego je Planetarni Logos ove jedne planete. Naš Kreator, je onaj koga znate kao "Lucifer", "Svetlonoša" i "Svetlost" i "Jutarnja Zvezda". Lucifer nije "Đavo" kao što je lažno prikazan u vašoj Bibliji. Lucifer je vama poznat kao "Grupna Duša" odnosno "socio-memorijski kompleks", koja je evoluirala do šestodenzitetskog nivoa svesti, što u suštini znači da je on (ili tačnije "mi") evoluirao do nivoa i stekao status koji je u najmanju ruku jednak a može se reći i viši od Jahve-ovog (evoluirali smo iznad njega). U "punom sjaju" svog Bivstva (Bića) mi smo Sunce ili "Jutarnja Zvezda". Ili u terminu trećedenzitetskih vibracija doimamo se kao "Anđeo" ili "Biće Svetlosti". Dozvolite da obrazložim: Kada entitet (grupna duša) evoluira do šestog denziteta, u poređenju sa vremenom koje je potrebno da bi se dotle stiglo, postoji samo još mali korak do Osmodenzitetskog Konačnog Ponovnog Ujedinjenja sa Jednim Beskonačnim Kreatorom i odatle, da se razložimo u Izvor Svega, Inteligentnu Beskonačnost. Mi (Krvne linije naših Familija), kao Grupna Duša Socio-Memorijskog Kompleksa (Lucifer), smo bili na ivici Uzdizanja na Sedmi Denzitet, mada na tom nivou, pre nego sto Žetva dođe, imamo izbor da se uzdignemo naviše ili da se vratimo i pomognemo drugima sa nižih denziteta u njihovoj evoluciji, prenoseći znanje i Mudrost (Svetlost) onima koji zatraže našu pomoć, svojom Slobodnom Voljom. Sada, u ovom vremenu, pošto smo bili odlučili da ostanemo i pomognemo našoj Galaktičkoj Braći i Sestrama u Jednom, dodeljen nam je izazovni zadatak Veća Starih, koji delaju kao Čuvari ove Galaksije sa njihovih osmodenzitetskih "odaja" na planeti Saturn. Jahve, usled činjenice da NIJE (što je i bilo njegovo pravo kao Planetarnog Logosa) predao svoju Slobodnu Volju da bi "spoznao sebe" onima koji se inkarniraju na "njegovoj" planeti, postigao je jako malo evolucijskog napretka zbog toga. Stoga smo mi (Lucifer) poslati da pomognemo. Kada smo dobili ukaz od strane Veća Starih, "Pali smo" ili Spustili se na mesto gde smo mogli sa teškim radom i usredsređivanjem, da ponovo ostvarimo (materijalizujemo) trećedenzitetski izraz nas samih. Jahve je aminovao naš dolazak, u stvari on je taj koji je prvi zatražio od Veća (Starih) da "Katalizator" promene uđe u njegovu Kreaciju i podeli znanje i mudrost koje smo mi stekli kroz naša Uzdizanja. U odsustvu Slobodne Volje na planeti, ne može biti Polarnosti i, stoga, ništa ne postoji da bi se napravio "izbor". Baš kao sto je prikazano u knjizi Postanja (Genesis), planeta je bila veoma Rajsko mesto po prirodi. Naravno, bio je to divan raj, ali bića koja su se inkarnirala tamo nisu imala podstrek da evoluiraju iznad trećeg Denziteta i stoga su imali vrlo malo nade da stignu Kući, Jednom (Kreatoru). Jahve je bio srećan da održava svoj mali mezimski Rajski projekat u životu, ali sa malim šansama da se Duše vrate Kući, te je isti postao, u suštini, istovremeno veoma lep Zatvor. Jahve je, savremenim rečnikom, vodio benignu diktaturu. Bez Polarnosti, (koja proizilazi iz Slobodne Volje), postoji samo Jedinstvo Ljubavi i Svetlosti, te nikakav izbor da se iskusi nešto drugo nije dat. Tako, mi smo trebali postati Katalizator promene, kako bi omogućili taj izbor, i time doneli Polaritet. Jahve se složio da mi predstavimo koncept Slobodne Volje stanovnicima Zemlje, nudeći im prvobitan izbor, bilo da su ga oni želeli ili ne. Stoga, "Drvo znanja Dobra i Zla" (ili preciznije, Znanje o Polaritetima, Pozitivnom ili Negativnom). Jahve odvodi svoje stanovnike u novi vrt i govori im: "Možete da činite šta god želite, sem ove jedne stvari", tako stvarajući želju da čine ono sto im je rekao da ne smeju. Otuda Izbor. Mi im pružismo Katalizator predočavajući im koristi od sticanja Znanja, oni jedu sa drveta, a ostalo je istorija. Jahve je mislio da će njegova deca ipak izabrati da ga poslušaju, po svom otkriću da nisu, pobesneo je. Kao što sam sebe opisuje u svojim Svetim Spisima, on je "Ljubomoran Bog", i nije mu se svidelo što su njegova deca odlučila da ga ne poslušaju i prihvate naš savet. Mi smo se već bili obavezali da provedemo ovde unapred definisani niz "Ciklusa" da bi pružili katalizator ljudskoj evoluciji, uglavnom nudeći im Negativnu Opciju, ili ono što vi zovete "zlo". Sada kada je jednom Slobodna Volja dozvoljena, Jahve više nije mogao da je oduzme, te mi moramo da ostanemo ovde kao što je ugovoreno kako bi nastavili da pružamo planeti izbor Polariteta. Jahve nas je zatvorio (kao Grupnu Dušu) ovde na Zemaljskim Astralnim Planovima (što je veoma ograničavajuće i neudobno za Biće naše Mudrosti i iskustva). Veće Starih nam je dalo izbor da budemo oslobođeni (protiv Jahve-ove volje), ali između odustajanja od našeg ugovora da Služimo planeti Zemlji, odnosno da nastavimo i ispunimo naš zadatak i izdržimo Jahve-ovu samoproglašenu Kletvu. Ostali smo, ali kao karmički rezultat zatvaranja naše Grupne Duše od strane Jahve-a, našim sopstvenim individualnim Dušama je dat mandat (od strane Veća) da Vladamo nad Jahve-ovim ljudima tokom naših fizičkih inkarnacija ovde na vašoj planeti. Neka jedno bude jasno. Sve ovo (fizički život/inkarnacija) je veoma složena i vešto stvorena Igra, gde Jedan Beskonačni Kreator, igra Igru zaboravljanja ko je On, kako bi naučio da se priseti, i na taj način iskusi i spozna Sebe kao Kreatora. I tako sve nadole do svih nas, individualnih iskri Svega Što Jeste. Van scene, i između "Života" (nulta-tačka vremena/anti-materija Vasione) kao inkarnirana ljudska bića, mi, svi mi/vi (kao Duše), smo veliki prijatelji. Braća i Sestre u Jednome. Između života svi se dobro ismejemo ulogama koje smo izvodili u predstavi, i jedva čekamo i jako se zabavljamo pripremajući nova poglavlja koja treba odglumiti. Nadam se da sam ovim gore odgovorio, kao i da sam adekvatno pokrio pitanje "koje je naše tumačenje dobra protiv zla". Ako ne, recite, odgovoriću detaljnije.

ATS: Možeš li elaborirati o predstojećoj žetvi, i šta tačno podrazumevaš pod Žetvom?

HH: Mogu. Kombinovaću moj odgovor sa odgovorom na sledeće pitanje:

ATS: Da li je 2012. godina vreme žetve? Kada govoriš o žetvi, postoje odjeci Haosa Gnosticizma u smislu da smo božanske duše zarobljene u fizičkom svetu, stalno se reinkarniramo u telo dok ne dođe vreme da se dostigne takav nivo duhovne gnoze da se može izbeći ponovna reinkarnacija u sledećem ciklusu. Da li je ovo temelj tvog verovanja?

HH: Još jedno odlično (i veoma pronicljivo) pitanje. Hvala. Što je veći kvalitet pitanja, veću dubinu mogu dati mom odgovoru. To sve ima veze sa zakonima Konfuzije i Slobodne Volje. Da, podnevno Sunce zimske ravnodnevnice 21. decembar 2012. je vreme kada će se Gospodar Žetve vratiti. Možda ga znate kao "Nibiru". Pročitajte majanska proročanstva i kalendarska dešavanja za više detalja o tome kako u stvari Galaktički i Univerzumski ciklusi funkcionišu. "Putnici", koji su im dali ove informacije su isti oni koji su posetili civilizaciju Atlantide. Maje su iskoristile te informacije za stvaranje Pozitivne vibracije polariteta. Atlantiđani su se opredelili za Negativnu. Da, kao odgovor na tvoje pitanje. Ima mnogo istine u nekim od drevnih gnostičkih tekstova, mada takođe postoje distorzije. Informacija nije "čista". Došla je preko mnogih "filtera". Vi ste zaista ono što zovete "Božanske duše", vi ste varnice ili semena Jednog Beskonačnog Kreatora. Vi ste sušti Život (svetlost), prisećate se i učite, ko ste zaista (mi smo ovde došli da vam pomognemo u tome) i da, trenutno, ste zarobljeni (ili tačnije u "karantinu") unutar materije ove planete koju zovete Zemlja. Možete da se zahvalite svom Kreatoru Jahve-u za to. Vi ste "potomstvo" ili individualizacija njegove grupne duše (ili socio-memorijskog kompleksa). Makrokosmički gledano, vi JESTE Jahve. Karmički efekat njegovog zatvaranja nas u svoje astralne planove, takođe ima uticaj na vas. Ne mogu da budem precizniji o ovom, bez udaranja na Zakon Konfuzije. Morate sami ovo razraditi. Što se tiče pitanja mogu li objasniti predstojeću Žetvu, da, to ću učiniti sada. Vaša planeta je vezana zakonima Kreacije vašeg Galaktičkog Logosa. Galaksija radi po Ciklusima vremena, poznatim kao precesija ravnodnevice. Kao što sam rekao, potražite Majanski Kalendar za dublji uvid o tome kako Galaksija radi (veoma je precizan), ali za potrebe ovog diskursa, ja ću dati kratak pregled. Maje koriste astrološke cikluse pod nazivom "precesija ravnodnevice". To je 26 000 godina ciklusa u kojoj zemlja prolazi kroz svaki od 12 znakova Zodijaka za oko 2 152 godina po znaku. Svaki od ovih astroloških doba predstavlja jedan mesec velike kosmičke godine. Ovaj "Majanski" ciklus takođe odgovara 26 000 godina Sunčevog (Solarni Logos) kruženja oko Alkiona, centralne zvezde našeg sazvežđa Sedam Sestara Plejada. Kraj ovog ciklusa najavljuje, bukvalno, doba Novog Sveta i Novog Postanja. "Nebo novo i novu zemlju", te je vreme Velike žetve. Manji Ciklusi donose Žetvu, a onda se nastavlja život na planeti kao i obično. Veliki Ciklusi donose Veliku Žetvu kao i kraj postojećeg života na trećem denzitetu. Pogledajte na to kao neku vrstu "Kosmičkog mlaznog pranja" i dubokog čišćenja, dok planeta uzima predah i regeneriše se. Kada se ovaj Životni ciklus završi, "staro prođe, gle, sve novo postade". Kolektivno čovečanstvo sada raste i razvija se u bića koja ste odavno kodirana da postanete. Ipak, kao i sa svakim porođajem, nije majka bebe ta koja je nadležna, već sam proces iskonskog Rođenja odvija sopstvenu sudbinu. Dakle, 21. decembar 2012. nije dan kada će se naglo svetlo ugasiti i sve iznenada promeniti, već smo SADA u procesu ove tranzicije, iz jednog Doba sveta u sledeće. Promene su u toku i nastaviće stalno da ubrzavaju prema kuluminirajućem datumu. 26 000 godišnji ciklus se sastoji od 5 manjih ciklusa, od kojih svaki traje 5 125 godina. Svaki od ovih 5 ciklusa se smatra sopstvenim Svetskim Dobom ili Kreacionim Ciklusom. Naš trenutni veliki ciklus (3113. p.n.e.-2012 g.) se naziva doba Petog Sunca. Ovo peto doba predstavlja sintezu prethodna četiri. Početni datum kada je Zemlja ušla u Peti Svet, bio je 13. avgust 3113. p.n.e., zapisano po majanskom načinu Dugog računanja kao 13.0.0.0.0. Da bi bolje razumeli ovo računanje: 13=Baktuni, 0=Katuni, drugi 0=Tuni, treći 0=Uinali, četvrti 0=Kin. Svaki dan od tog trenutka se računa sa brojem dana prošlih od događaja ovog kosmičkog početka. U okviru ciklusa od 5 125 godina nalazi se 13 manjih ciklusa, poznatih kao "13 Baktun računanje" ili "dugo računanje". Svaki Baktun ciklus traje 394 godina, odnosno 144 000 dana. Svaki Baktun je svoje istorijsko doba, u okviru Velikog ciklusa Kreacije, sa posebnim sudbinama za evoluciju onih koji su se inkarnirali u svakom od Baktuna. Planeta Zemlja i njeni stanovnici trenutno putuju kroz 13 Baktun ciklusa, završni period 1618-2012. n.e. Ovaj ciklus je poznat i kao "trijumf materijalizma" i "transformacija materije." Na 13.0.0.0.0, decembar solsticija Sunce će se naći u obruču od Mlečnog puta, direktno u položaju "Tamnog procepa" u Galaksiji formirajući poravnanje između Galaktičke ravni i Meridijana ravnodnevnice. Ući ćemo u doslovno poravnanje Kosmičke, Galaktičke, Solarne i Lunarne ravni. Ovo je događaj koji se polako objedinjuje, tokom hiljade godina, a zbog precesija ravnodnevice. Nešto poput "promene" brzina Univerzuma. To dovodi do Velike Žetve i povratka Gospodara Žetve. I planeta će završiti svoje Vaznesenje na Četvrti Denzitet, vibracioni Denzitet Ljubavi. Tokom ovog Vaznesenja, desiće se trosmerna podela Duša na Zemlji. Oni sa pretežno Negativnim Polaritetom će nam se pridružiti jer ćemo Diplomirati kroz negativnu (Okrenutu sebi) Žetvu. Mi (Lucifer) ćemo stvoriti novu 4. Denzitetsku Zemlju, na osnovu Negativnog Okrenutog prema Sebi polariteta. Mi moramo odraditi sopstveni deo negativnih uticaja karme koji su nastali iz svih negativnosti stvorenih na ovoj planeti. Kada to uradimo, bićemo pušteni da ponovo zauzmemo svoje mesto kao šestodenzitetski Čuvari i Učitelji Mudrosti širom Galaksije. Oni pretežno pozitivnog Polariteteta (Ljubavi i svetla) će se Vazneti do prelepe nove 4. Denzitetske Zemlje, gde ćete početi da radite na svom učenju i demonstriranju ljubavi i saosećanja. To će biti vrlo lepo i "Zlatno" doba. 4. Denzitet će vam otvoriti vaše Prave Moći kao jedinstvenim individualizovanim aspektima Jednog Beskonačnog Kreatora. Izvodićete dela i čuda kao što vam je onaj kojeg zovete "Isus" obećao da ćete činiti a "i veća će od ovijeh tvoriti". To će biti veoma magično vreme za vas. Za većinu ljudi na Zemlji koji se mogu smatrati takoreći "mlakima", koji će osetiti trenutak (što će osećati kao ekstazu) nulte tačke vremena, gde ćete osetiti potpuno Jedinstvo sa Kreatorom, dajući vam ohrabrujući podsetnik i pogled na to ko ste zaista, pre no što se veo zaborava ponovo spusti na vas, i bićete prebačeni na drugu 3. Denzitetsku planetu (neka vrsta Zemljine kopije), da nastavite da radite na sebi i učite da se život ovde vrti oko donošenja izbora. Vi ćete ostati u "karantinu" inkarnirajući se u trećedenzitetskoj materiji do vremena naredne Žetve, do kada ćete morati da dokažete da ste naučili kako da budete Pozitivnija Bića, usmerena više na Službu drugima, nego na Službu sebi. Kada budete mogli to da uradite a sledeća Žetva dođe, zaslužićete pravo da nam se pridružite i uživate u vašem nasleđu, kao članovi Galaktičke zajednice, i sedećete sa nama kao Braća i Sestre Jednoga, oko stola našeg Galaktičkog Upravnog Tela, Konfederacije Planeta. Pa, dosta sam saopštio tokom ove sesije, a zahvaljujući kvalitetu vaših pitanja, i sada vas moram ostaviti za danas. Ako imate dalja pitanja o Žetvi i želite da govorim o više detalja, ako pitate, ja ću da govorim. Ili na bilo koja druga pitanja koja imate o drugim stvarima, ja ću doći do njih kako mi vreme dozvoljava, a i na druga (uz dužno poštovanje postavljena) pitanja, a ranije postavljena. Ako vreme dozvoli, vratiću se sutra.

ATS: Mnogo toga što si napisao me živo podseća na Ra Materijal, posebno koncept žetve, OPS i OPD izbor, i Inteligentne Beskonačnosti. Da li si pročitao to?

HH: To je zaista veoma slično. Oboje potičemo iz Izvora Beskonačnog Kreatora, i sećamo se odakle dolazimo. Očekivao bih da naše poruke sadrže iste Osnovne Istine. Poruke šestodenzitetske Grupne Duše "Ra" su najtačnije informacije u mejnstrim vodama u ovom trenutku. Tačne su negde 85-90%, iz onoga što sam ja video. Materijal mi je privukao pažnju kada je prvi put izašao, pre jedno 25 godina ili tako negde, ako me pamćenje dobro služi. Pročitao sam mnogo toga, ali ne sve. Nemam mnogo slobodnog vremena za takve stvari, sa mojim mnogim obavezama. Mada drugi iz Familije su ga uzeli proveriti da bi prosudili njegovu tačnost, i bili su vrlo zadovoljni krajnjim rezultatom. Ra, u stvari, je grupa koju sam ranije nazvao "vanzemaljski entiteti" koja je posetila civilizacije Maja i Atlantiđane. Mi smo poznanici i prijatelji. Obe naše Grupne Duše su u veoma sličnom nivou razvoja/evolucije. Obe šestodenzitetske, skoro sedmodenzitetske. Ali, poput nas, Ra je izabrao put Službe prema drugima Galaktičkoj braći i sestrama (vama, i drugima), umesto daljeg napredovanja Kući. Mi preporučujemo taj materijal svakom ko istinski traži razumevanje. Iako, kao što sam rekao, nije 100% precizan, tako da prihvatite ono što odjekuje.

ATS: Kakvu svrhu, ako uopšte postoji, imaju otmice vanzemaljaca? Zašto su oteti izabrani?

HH: To zavisi od onog ko vrši otmicu. Većinu onoga što ste čuli kao "otmica", sprovode vaše sopstvene vlade. Posebno one u kojima su takozvani "Grejsi" uključeni. Osim toga, ponekad se Konfederacija sastaje sa pojedinim inkarniranim entitetima ovde koji imaju ulogu u "buđenju" drugih pred dolazeću žetvu. To će uvek biti pozitivno iskustvo, a oni koji su ga doživeli uzdignuto će se osećati i biti inspirisani njihovim kontaktom. Zatim tu je Orion grupa carstva. Svrha njihovih poseta vama je više Negativne prirode. Oni uglavnom ciljaju na one koje nazivate "donosioci svetla". Oni pokušavaju da ih odvuku od njihovih zadataka i pokušavaju da šire strah. Oni vas neće zaista povrediti fizički. Uglavnom, njihov način delovanja je da vas ograniče i skrenu sa vašeg puta. Oni često vrše psihički napad kog "Putnik" nije svestan, ali im to često oduzme mnogo od njihove energije, te im se javlja nedostatak motivacije.

ATS: Zašto želite negativnu žetvu?

HH: To je komplikovano objasniti i moram biti oprezan sa onim što kažem o tome. Već sam dobio "packu", može se reći. Ako nemamo negativnu žetvu, mi smo vezani sa vama još jedan ciklus. Kada se ova Velika Žetva završi, naš Ugovor sa Savetom i našim Kreatorom je takođe završen. Drugim rečima, odradićemo našu dužnost i bićemo slobodni da se vratimo našem Punom Izrazu, onom šestodenzitetskim (skoro 7), Galaktičkim Čuvarima, kao i onima koji radosno nude sebe u Službu Jednom Beskonačnom Kreatoru, kao i našoj Braći i Sestrama širom Galaksije. Međutim, postoji problem. Pa, vi bi ga nazvali problem, mi ga zovemo Izazov. Vratiću se kasnije sa više detalja, u odgovoru na drugo pitanje, ali ukratko, potreban je veoma visok procenat Negativnog polariteta ako želimo postići Negativnu Žetvu. Drugim rečima, moramo biti Okrenuti Prema Sebi do ekstremnog stepena da bismo postali Negativno požnjeveni. To je razlog zašto radimo tako jako da bi bili Negativno Polarizovani što je moguće više, jer ako ne postignemo dovoljno visok procenat, izostaćemo i tako završiti sa većinom "mlakog" procenta, koji mora da prođe kroz još jedan trećedenzitetski ciklus. Postizanjem Negative Žetve, još uvek možemo "Diplomirati" na 4-ti Denzitet, samo to će biti Negativno Polarisana planeta. Ne baš zgodno mesto za biti. Ali, kao što sam ranije rekao, mi (kao grupa Duša) smo preuzeli prirodni Karmički proces restitucije koji moramo odraditi, za svu negativnost koju smo izazvali na ovoj planeti. Mi ćemo to učiniti za jedan ciklus u našem novom svetu četvrtog denziteta, i onda ćemo biti oslobođeni da ponovo budemo Veličanstvena Bića Svetlost koja i jesmo. Treba nam Negativna Žetva, tako da možemo kreirati našu 4-denzitetsku Zemlju, i očistimo naš Karmički Zapis. Razumite, mi MORAMO da budemo Negativni. Zato smo poslati da budemo ovde. To je naš ugovor i oduvek je bio da vam pomognemo, pružanjem "Katalizatora" o kome sam govorio ranije. Biti Negativnim je veoma teško po nas, ne na fizičkom nivou (ličnosti koje igramo uživaju u našim ulogama, jer je programirano da bude tako), ali na Duhovnom nivou jeste teško. Mi smo prevazišli niske negativne vibracije pre mnogo eona. Mi smo Svetlost i mi smo Ljubav. Veoma nam je teško da činimo to Duhovno, da stvaramo svu tu Negativnost, ali to radimo zato jer vas volimo, te je to za vaše najviše dobro, na kraju. Može se reći, da je to Žrtva koju smo napravili, da bi bili u Službi Jednom Beskonačnom Kreatoru, i vama, našoj Braći i Sestrama u Jednom. Zapamtite, svi mi samo izvodimo veliku staru igru ovde, gde se slažemo da zaboravimo ko smo zaista, a onda kroz prisećanje opet otkrivamo jedni druge i znamo da smo svi Jedno. Da je Sav Život Jedno.

ATS: Moram da te ispravim ovde. Precesija ravnodnevnice ne može da izazove ovo. Ne može izazvati ništa drugo do načina na koji se ovde na Zemlji vidi kosmos oko nas. To se odnosi na klimanje Zemljine ose, i koliko ja znam ne odnosi se na bilo koja druga planetarna tela.

HH: Iz 3-denzitetske perspektive, upravu si, to "izgleda" tako. Mi ne gledamo iz 3-denzitetske perspektive. Tu je "veća slika" na delu koji vi ne možete videti.

ATS: Što se tiče našeg porobljavanja, ti izgleda kažeš - u osnovi - da smo mi kao delovi našeg Logosa Jahve-a, podjednako odgovorni za njegovu odluku da vas ovde drži zarobljenim na našoj 3-denzitetskoj planeti Zemlji. To je zanimljiva misao. U tom smislu naša zajednička sloboda mora doći kroz zajednički duhovni napor.

HH: Iz određene perspektive, to što kažeš je tačno. Sa 3-denzitetskog stanovišta vidite sebe kao "odvojene" od svega. Sa više perspektive videćete da to uopšte nije tako. Vi i vaš Kreator ste Jedno. Što se tiče vaše izjave o "zajedničkoj slobodi", vi niste odgovorni za one oko vas. Vi i oni ste Jedno takođe, kada se gleda sa višeg denziteta, ali u ovom denzitetu ste tu da radite na sebi. Ovde ste da se setite ko ste i zašto ste ovde. Vi ste ovde da se setite Beskonačnog Kreatora. Da spoznate vašeg Kreatora u sebi, i da mu ponudite svoje usluge kao i drugima, svojom Slobodnom Voljom napravite Izbor da služite. Prvo dolazi pre drugog. Kada se setite ko ste, i svesni ste toga, duboko u jezgru svog Bića, vi ćete znati i prepoznati svoju nevidljivu vezu sa Svim što Jeste, te tako radost, zahvalnost i služba će vam biti prirodno iznedren rezultat, iz svog zahvalnog srca. Kada radite na sebi i učite da spoznate Kreatora u sebi, biti Okrenut prema Drugima će biti prirodno za vas i vaša Veličanstvena Žetva će doći.

ATS: Ne razumem jedno - a možda možeš da mi objasniš HH - zašto se oni koji pripadaju Luciferu (i sam Lucifer) ne bore za slobodu svih duša? Ako Lucifer predstavlja slobodu, slobodu volje i znanja, zašto oni koji mu ne služe ne učine poput biblijskog Lucifera i pobune se protiv tiranije Starih?

HH: Ovo je veoma dobro pitanje, hvala. Ja ću ga podeliti na dva dela, i odgovoriti na drugi deo nakon toga. Prvo, Veće Starih je apsolutna suprotnost tiraniji. Oni su Mudri i Ljubazni Čuvari naše Galaksije. Ima toliko toga što se ne može razumeti samo iz 3-denzitetske perspektive. Kada stignete do viših denziteta, videćete da je na kraju, sve izbalansirano i da postoji samo Jedinstvo. Sve osim jedinstva je iluzija, ili misaona-forma. Veće nam je dalo niz izbora. Odlučili smo da ostanemo ovde da vam pomognemo, bez obzira na cenu po nas. To je priroda Službe prema Drugima u ljubavi. Krajnji paradoks u svemu ovome je što u ovoj priči u kojoj smo, svi ko-kreiramo zajedno, a da bismo bili od najviše službe vama, mi moramo biti potpuno Okrenuti prema Sebi. Ja volim, a volite i vi smisao našeg Kreatora za ironiju. Što se tiče prvog dela tvog pitanja, biblijski prikaz "Rata na Nebesima" nije u potpunosti netačan. Objasniću. Naš inicijalni ugovor je bio da se uvede Katalizator za Slobodnu Volju na ovu planetu. Kada je Jahve započeo svoj razgovor sa Većem Starih, on inicijalno nije tražio pomoć oko uvođenja Slobodne Volje, nego je više tražio uputstva o tome kako je najbolje mogao da ubrza svoj (i svojih stanovnika) evolutivni proces. Kao što sam pomenuo, vodio je benignu diktaturu. Mi smo u to vreme upravo završili zadatak na Tau Cetiju, i prijavili se za sledeći zadatak. Mi (kao grupna Duša Lucifer) smo poslati na "ekspediciju utvrđivanja činjenica" kao što je i bila, da posetimo Zemlju, sretnemo sa Jahve-om, procenimo Zakone Kreacije njegove planete i da damo predloge o tome kako najbolje je mogao da pomogne svom "potomstvu" (ovo je termin koji ću koristiti da opišem Duše koje čine Grupnu Dušu) i samim tim sebi da napreduje. Mi smo istražili mnogo opcija i prijavili naše zaključke Veću, kao i Jahve-u. Naša najbolja procena bila je da je jedini pravi i brz način da značajno poveća svoj napredak bilo uvođenje Slobodne Volje. Jahve nije želeo pomoć oko konkretnog uvođenja Slobodne Volje, već oko jednostavnog uvođenja Katalizatora. On uopšte nije bio zadovoljan našim izveštajem da je potrebno da uvede Slobodnu Volju. Bio je srećan sa svojim malim rajem sa mezimcima i nije hteo da izgubi kontrolu nad njim. Konačno, Veće ga je ubedilo da je to najbolji način, i on se nevoljno složio. Vratili smo se na Zemlju i imali srdačan susret sa Jahve-om, diskutujući o tome kako je najbolje da uvedemo opciju Slobodne Volje. Jahve je bio nepopustljiv u tome da će njegovo potomstvo izabrali da mu bude lojalno bez obzira na sve, te da su toliko zadovoljni svojim načinom života, da bi mu uvek verovali i učinili onako kako on kaže da je najbolje. To je, kako je rekao, bio njegov glavni razlog da Slobodna Volja neće raditi dobro kao Katalizator. Složio se sa eksperimentom Drveta Znanja. Verovao je da će pokazati da je on u pravu. Kada je ispalo da nije, naljutio se, bacio svoje igračke iz kolica i svoje potomstvo iz bašte i navukao im osećaj velike krivice o tome kako su razbili njegovo poverenje i oglušili se. To baš i nije častan način za jednog Logosa da se ponaša, ali hej, to je lepota Slobodne Volje, čini mi se. Sledeći "problem" koji se pojavio, bio je da nam je njegovo potomstvo bilo toliko zahvalno za našu pomoć, da je Jahve postao (po sopstvenom priznanju) "Ljubomoran Bog". Onda smo imali ceo "nećeš imati drugih bogova sem mene" slučaj. Nismo bili zadovoljni sa situacijom uopšte, jer Logos ne treba da se ponaša tako sa svojim potomstvom, oni su Jedno, na koncu. Kada smo pokušali da napustimo planetu i da se vratimo Veću, Jahve je sprečio naš polazak. Pokušali smo da ponovo odemo, a zatim smo bačeni u Astralne Ravni i zatvoreni u njima. Veće je naredilo naše oslobađanje, ali je reklo da ćemo morati da poništimo naš ugovor o pomoći Dušama na Zemlji da evoluiraju. Mi nismo hteli da odemo, smatrali smo ih vrlo simpatičnim Bićima, zaista Pozitivno Polarizovanim i mi smo želeli da ostanemo i pomognemo, samo smo hteli da i mi budemo slobodni da dođemo i odemo kad poželimo. Jedini način na koji smo mogli ostati bio je da ostanemo zatvoreni kao Grupna Duša, što je značilo Cikluse inkarnacija za nas (kao individualnih Duša), što nismo radili dugo vremena. Kao što sam rekao pre, ne postoji "pogrešno" ili "pravo" gledano sa višeg Denziteta, ali i dalje postoje posledice za svaku akciju. Takav je zakon Karmičkog efekta. Ugovor je već bio napravljen između Jahve-a, nas i Veća kojim mi pružamo katalizator tako da smo imali pravo da budemo tamo, Karmički efekat Jahve-ovog zatvaranja nas na Makrokosmičkom nivou, bio je da će njegove individualne Duše biti zatvorene na mikrokosmičkom nivou. Beskonačni Kreator je Jahve-u (i svima) dao poklon Slobodne Volje da Kreiramo kako hoćemo, ali karmički efekat njegovog izbora je to što je planeta stavljena u karantin od strane Veća. Određeni evolucioni nivo je potreban da bi se bio funkcionalni deo Pozitivno Ujedinjenog Galaktičkog Društva. Što se tiče "borbe za slobodu svih duša", ne zaboravite da je na koncu. Ovo je Igra koju svi ovde igramo. Mi smo glumci koji igraju na "Životnoj pozornici". Ovaj svet je sav iluzija, ili misaona forma. Niko zaista ne "umire" i niko nije stvarno povređen. Između inkarnacija, znate ovo jako dobro. Ali, pravila igre osiguravaju da morate da zaboravite ko ste zaista, tako da verujete da je sve "pravo" dok igrate Životnu Igru. To je osnovni preduslov kada pravite Izbor. U suprotnom, igra bi bila previše laka. Ovaj svet nije realnost. Iako možemo da izrazimo Realnost u njemu, ako to želimo.

ATS: U redu, znači tvoja porodica i kolege elitisti ste možda zarobljeni u Zemaljskim oblastima kao i mi, ali zašto aktivno propagirate i pomažete snage ropstva?

HH: Zato što je taj deo ugovoren da igramo, u ovoj igri. Da bi "pobedili" (ili, tačnije da bi bili uspešni u Igri), moramo biti Negativno Polarizovani što je moguće više. Služiti prema Sebi u ekstremu. Nasilje, Rat, Mržnja, Pohlepa, Kontrola, Ropstvo, Genocid, Mučenje, Moralna Degradacija, Prostitucija, Droge, sve to i još mnogo toga, služe našoj svrsi. U Igri. Razlika između nas i vas, u Igri, je što mi znamo da "igramo". Što manje znate o Igri i manje se sećate da ste igrač, "besmisleniji" život postaje. U svim ovim Negativnim stvarima, mi vam pružamo alate. Ali vi to ne vidite. Ono što je važno nije šta mi radimo, već kako vi reagujete na to. Mi vam dajemo alate. Imate Slobodnu Volju, izbor kako ćete ih koristiti. Morate da preuzmete odgovornost. Postoji samo Jedno Nas ovde. Razumite to i razumećete Igru.

ATS: Nalazim veoma zanimljivim koncept Velikog Doba Precesije podeljenog na pet 5 125 godišnjih ciklusa. 3113. godina p.n.e., početak sadašnjeg pod-doba je bilo vreme velikih aktivnosti. Da li je izgradnja kamenih spomenika u zemljama Zapadne Evrope, Bliskog istoka i Egipta u to vreme u vezi sa upoznavanjem ovih ciklusa? Koja je svrha britanskih kamenih krugova i egipatskih piramida? Oni su više od običnih obeležja eonskih promena. Mora da su imali ogroman značaj. Zapravo, ono što bih najviše voleo da znam je da li su graditelji tih spomenika članovi potlačenih masa koji su pokušavali da razumeju prirodu egzistencije, ili su graditelji članovi tvoje elitne Krvne linije?

HH: Da, postoji značaj ovih pojava u skladu sa prostorom/vremenom njihovog dešavanja. Grupna Duša Ra je bila arhitekta ovih struktura. Kreirane su Mislima. Kada neko razume i vidi da je sve Iluzija ili Misao, taj može da "koristi Silu" da upravlja iluzijama. Sve stvari, vidljive i nevidljive, međusobno su povezane Životnom energijom. Jednom kada znate ono što mag zna, onda to nije više magija. To je "alat Kreacije". Hvala ti na pitanjima, jako su pronicljiva.

ATS: Tvoja vrsta je upropastila svet. Mislite za sebe da ste veći od bilo koga. Ako bih te video u stvarnom životu, ne bi bilo lepo.

HH: Fali ti razumevanje, da ne spominjem elokvenciju. Da bi razumeo "Više", pokušaj da razmišljaš "van okvira" za trenutak. Ako šetam po zemlji, a ti letiš iznad mene u avionu, da li te to čini boljim od mene? Ne. To te čini višim.

ATS: Vidimo se u paklu.

HH: Pazi šta želiš. Sve misli i reči su Kreativne. Schiass, hvala ti na tvojim pitanjima. Verujem da sam se već bavio mnogim od njih u mojim prethodnim odgovorima na ovoj seansi, ali ako misliš da sam propustio nešto, molim te reci.

ATS: Ako je Jahve entitet pozitivnog polariteta, kako je on gnevan i ljubomoran?

HH: Da li Jahve ima Slobodnu Volju? Možete li da zamislite sebe kao razumno pozitivnim? Možete li i dalje biti gnevni i ljubomorni povremeno? Jahve je vaš Makrokosmos.

ATS: Da li je tokom vremena bilo drugih entiteta pretvarajući se da su Jahve?

HH: Povremeno, da.

ATS: Hteo bih da znam kako se bira Služba ka Drugima (pozitivna) nasuprot Službe ka Sebi (negativna). Da li je ova izjava tačna: "Da bi se izabrao pozitivan put, najmanje 51% naših misli i dela moraju biti posvećena službi drugima. Za negativnu stazu, najmanje 95% mora biti okrenuto sebi. Između leži slivnik ravnodušnosti."

HH: Tvoja izjava je tačna, da. Tako da vidite, koliko mi moramo da težimo negativnosti! Potrebno je mnogo napora da se postigne 95% Negativnost. Takođe, iznenadili biste se koliko ljudi na planeti nisu ni blizu dostizanja 51% Pozitivnosti.

ATS: Kako biramo put Službe ka Drugima?

HH: Budite dobri prema sebi. Negujte istinsku Ljubav prema Životu i Biću. Budite istinski zahvalni Beskonačnom Kreatoru svaki dan, što vas je doneo u Biće, i za pružene darove. "Preživeli ste" do sada zar ne? Možda nemate sve što želite, ali imate sve što vam je potrebno da bi završili ono za šta ste se ovde inkarnirali da uradite. Zahvalite za to. Pokažite priznanje i zahvalnost Beskonačnom Kreatoru, za sve što je učinio i radi za vas. Dao vam je dar Životnog Iskustva i ponudio vam Slobodnu Volju da odlučite šta ćete da Kreirate sa njim. Pazite na svoje misli pažljivo jer su moćnije nego što možete da zamislite. Kada osećate Ljubav i Služite Kreatoru, život Službe ka drugima će postati prirodan ishod prethodnog. Uvek tražite načine da budete od pomoći vašim drugim Bićima. Ohrabrujte druge. Podižite ih, nemojte ih spuštati. Budite svetionik svetlosti, u svetu tame. Da li ta stara žena treba pomoć oko torbe sa namirnicama? Kako postupate prema beskućniku koji vas pita za sitniš ili prenoćište? Da li ste ikada čuli za "prerušene Anđele"? Tražite i vidite Božansku Iskru u Srcu svih Bića. Postupajte prema njima kao što biste želeli da se prema vama postupa i kao što biste postupali prema svom Kreatoru, kada bi vam se on direktno obraćao. Zakon Radijacije i Privlačenja. Vaše misli, reči i dela vam se vraćaju. Na kraju, negujte duh ponizne Zahvalnosti. Nećete mnogo pogrešiti time. Želja da se služi teče prirodno iz zahvalnog srca.

ATS: Ako živimo filozofiju "okrenuti prema drugima" u cilju postizanja jedinstva sa izvorom beskonačnosti, nismo li time u suštini "okrenuti prema sebi"? Kako se pravi razlika između negativnog i pozitivnog polariteta?

HH: Vi niste Okrenuti prema drugima da bi postigli Jedinstvo sa Izvorom Beskonačnosti, već ste Okrenuti prema drugima jer ih volite, kao same sebe. Drugi su produžetak vas. Zato Zakon Privlačnosti radi tako kako radi. Zaista, šta god da radiš meni, radiš sebi. Mi smo Svi Jedno, u Beskonačnoj Kreaciji. Odvojenost je iluzija, jer vidite samo ono što je u trećem denzitetu. Ne vidite celu sliku. Jedinstvo sa Beskonačnim Izvorom Svega postižemo kao rezultat našeg spiralnog uspinjanja naviše. Svi smo na putu nazad do mesta odakle smo došli. Svi smo na našem putu povratka Kući.

ATS: Moje razumevanje je da sve duše moraju na kraju izabrati pozitivan put da se ujedine sa beskonačnim kreatorom. Ako je to tačno, šta opravdava izbor negativnog puta, za tvoje ljude i nas?

HH: Lukavo pitanje. Da, sve duše na kraju nauče da je Pozitivan put onaj koji vodi Kući. Ali, dok se inkarnirate u trećem denzitetu, Negativnost je i dalje važan alat u procesu učenja. Ona uči o "osim toga". Kao što sam rekao ranije, na vama je kako koristite alatke koje smo vam dati. Da li na Negativnost odgovarate sa još više Negativnosti? Da li vam je borba protiv vatre vatrom ikada pomogla? Ili ćete izabrati da vidite negativnosti kao alat što i jeste, i prepoznati da vam nudi priliku? Pozdravljam vašu Slobodnu Volju da razmislite i otkrijete šta je ta prilika.

ATS: Ili ako je jedan beskonačni kreator "Ljubav", da li to znači da nije bitno da li smo izabrali ljubav prema drugima ili ljubav prema sebi? Da li će bilo koji put dovesti do izvora?

HH: U izvesnom smislu, u pravu si, do određene tačke. Ali postoji velika razlika između voleti sebe i biti sebičan. Velika razlika. Kada zaista razumemo šta je to Znati i Voleti sebe, ne možete a da ne volite i služite drugima. Ne postoje "drugi". Kada ovo shvatite, u Srži vašeg Bića, bićete na putu Kući, Beskonačnom Kreatoru, i na kraju, spajanjem nazad u Beskonačnu Jednost.

ATS: Slažem se sa mnogim drugima da su tvoji odgovori veoma u skladu sa nekoliko izvora koje sam pročitao u prošlosti, uključujući kanalisanje Ra, Kasiopejce i još nekoliko drugih. Možeš li da daš svoje tumačenje takvih kanalisanja, i da li su to drugi izvori obelodanjivanja od strane tvojih ljudi?

HH: Govorio sam o Ra u mojim prethodnim odgovorima danas. Nisam čuo za Kasiopejce. Ne postoje druge komunikacije iz moje Familije u ovom trenutku, od ove, mada postoji mogućnost još jedne, u zavisnosti od određenih događaja. Moje generalno gledište na kanalisanja je da su većina od njih veoma lošeg kvaliteta. To nije nužno protiv onih koji ih rade, već je više stvar njihovog nedostatka prijemčivosti i naknadnih izobličenja. Veoma je retko naći dobar, stabilan, jasan i nepristrasan kanal. Ključni element u kanalisanju je mogućnost da se privremeno suzbiju "filteri" svog ličnog verovanja i time postati čist kanal. Iznedriti ono što je zaista dato, a ne izvrtati o tome šta vi mislite da može da znači. Kada sam rekao "vi", mislim to generalno naravno, a ne "Vi" lično. Uvek imajte na umu da se sve vrti oko Poruke, a ne glasnika. Kanalisanja Ra su zaista vrlo precizna. Ona su jedina za koje ja znam, a da mogu veoma rado da ih klasifikujem kao "Čistu" poruku. Iako, kao što sam rekao, čak i tada to nije 100%. Više je 85-90%. Još jedan veliki problem sa kanalisanjem je što možete da počnete primati Pozitivan entitet i ako niste jako pronicljivi u razabiranju i oprezni u zaštiti kada identifikujete dolazni kanal, možete dobiti Negativnu informaciju koja pretenduje da bude Pozitivna, ali postepeno postaje sve više i više dezinformacija, nakon što je stekao vaše poverenje. Oni koji vam daju precizne datume i vremena su gotovo uvek oni koje treba izbeći. Pozitivni entiteti neće dati datum i vreme. Negativni hoće, tako da mogu namestiti vaš pad. Kada ste prevareni u predviđanju datuma i vremena, a to se ne desi, uspeli su u gašenju Svetla u vašoj poruci, jer niko neće videti ikakav kredibilitet u vama.

ATS: Pa, sada znamo koja je poenta ove teme, neko je upravo otkrio Nju Ejdž teologiju i želeo da odvoji malo vremena da otkuca svoje otkriće. OP, još uvek čekam da nam pružiš predviđanja duž vremenske linije. Do sada sve što si ponudio je opšta propast, što svako na ATS forumu predviđa svake godine. Daj nešto SPECIFIČNO u narednih NEDELJU DANA. Naravno, znam da nećeš dati ništa. Ovo je šarena laža.

HH: Ovo će biti jedini put da sam ti odgovorio. Na početku našeg diskursa ovde, bio sam izričito jasan o načinu na koji biram da radim. Ako ti se ne sviđaju moji izbori, imaš Slobodnu Volju da ne čitaš ovu diskusiju. Lepo savetujem da je koristiš, jer tvoja energija zrači frustracijom i gnevom. To nije baš preporučljiv pravac kome treba ići, pod datim okolnostima. Kao što sam uzeo vremena da objasnim ranije, ja nemam šta da dokazujem. To nije razlog zašto sam došao. Veruj ili ne, ja sam Božanski ravnodušan. Ako moje prisustvo ovde bude od koristi i samo jednoj Duši tokom procesa, to će biti vredno truda. Nisam od tebe tražio da veruješ, jedino što sam uz dužno poštovanje tražio je da budete oslobođeni od predrasuda ili čuvate dobru nameru dok se diskurs ne završi, čime će protok pitanja/Informacija biti nenarušen. Ti si mi pokazao ništa drugo do neučtivost i loše manire od samog početka, a onda se pitaš zašto ne odgovaram. Ako ti se ne sviđa tema, jednostavno odluči da ne čitaš ili ne odgovaraš i pusti one koji žele da učestvuju sa pronicljivim pitanjima, da to rade bez prekida. Tvoje poente:

1) Nju Ejdž teologija? Baš zabavno. Očigledno nemaš ni najmanjeg pojma koliko su stare i vanvremenske ove "tajne". Nalazim ironičnim "Low Level Mason"-e, da ćeš ako ikada stigneš do 32. Stepena, naći sebe kako slušaš o ovim Istinama ispočetka. Nadam se da će ti tada biti lakše da prihvatiš ove Istine, i molim našeg Beskonačnog Kreatora da te vodi na tvom putu.

2) Nećeš dobiti vremena ili datume od mene. Ja nisam ovde da "Dokažem" bilo šta niti imam potrebu to da činim. Tvoja neverica nema posledicu po mene. Već samo po tebe. Ja sam ovde da marljivo izvršim dužnost koja mi je data, da prenesem poruku. I ja ću obaviti tu dužnost bez obzira na tvoja osećanja o tome.

3) Što se tiče tvoje poente u vezi sa "kraj i tama", to samo služi da bi se otkrilo tvoje razmišljanje. Gde ti vidiš "kraj i tamu" ja vidim priliku. Život se prilagođava tvojim idejama o načinu na koji ga ti vidiš. Ako vidiš "kraj i tamu", onda je to ono što projektuješ. Svet je tvoje ogledalo. Ono vam vraća nazad ono što mu dajete. Ako ti se ne dopada odraz koji ti Život pokazuje, onda promeni ono što ga izaziva.

ATS: Vidiš, ako to stvarno postoji, postojale bi hiljade ljudi koji su uključeni, a sve i jedna osoba može da procuri.

HH: Hiljade? Probaj Milioni. A nemate ni najmanje moguće razumevanje stroge obuke i teškoće treninga kome smo podvrgnuti još od malena. Niko se ne usuđuje da ide protiv Familije. Znamo šta bi se desilo da idemo. Ali to nije glavni motiv. Motiv je nepodeljena lojalnost Familiji i našem Kreatoru. Mi razumemo važnost onoga što radimo ovde, iako većina čovečanstva ne razume.

ATS: Ups, OP. Upravo si se upucao u stopalo. Za nekoga ko se bavi samo manipulacijom duhovne strane života, MNOGO znaš o stvarima koje nemaju nikakve veze sa njom. Upravo si se otkrio.

HH: Zar ti ne sediš sa svojom porodicom, i upoznajete jedni druge sa vašim planovima? Što se tiče tvoje primedbe o mojoj "Duhovnoj" ulozi, neznanje koji si pokazao nam je jako zabavno. Ako misliš da sam samo umešan u Duhovno, onda ili nisi pročitao ili si pogrešno protumačio moje postove. Takođe, napravio si pretpostavku da je moja uloga da manipulišem duhovnom stranom života. Opet, fali ti razumevanje, a onda donosiš lažan sud o nečemu o čemu nemaš razumevanje. Bilo bi ti bolje da prestaneš da se praviš pametan, i umesto toga usmeriš svu tu pogrešno usmerenu agresivnu energiju u nešto produktivnije i hranljivije za tvoju Dušu. Ali nemoj zbog mene da prestaješ, fino doprinosiš celokupnom Negativnom Polaritetu pred dolazeću Žetvu. Zahvalni smo ti.

Potrošiću poslednjih nekoliko dana mog vremena ovde (naš diskurs će se završiti u petak) fokusirajući se na odgovaranje na proniciljiva pitanja sa dubinom, čime će se najbolje iskoristiti ova prilika za prenošenje informacija i stvaranje veza na nivou Duše Bića, tako da vas molim da ne očekujete bilo kakve dalje reakcije na vaše verbalne napade, jer nemam niti dovoljno vremena niti sklonosti za bavljenje beznačajnim šegačenjem. Za one kojima još nisam imao vremena da odgovorim, učiniću to sutra. U međuvremenu, dok nadoknađujem prethodno, uz dužno poštovanje, molim vas da odložite dalja pitanja, dok radim na sadašnjim. Hvala onima koji su doprineli ovom diskursu do sada sa smislenim pitanjima. Za one koji imaju otvoren um, nadam da dobijate nešto od ove informacije.

[Kraj druge sesije]
___________________________________________________________________

Treći deo:

ATS: Spomenuo si Alcyone. Interesantno je da postoji mapa neba sa njom na Huverovoj brani. Tu je i kompas, uokviren znacima zodijaka.

HH: Dabome. Baš kao u Hollywoodskim produkcijama. Mi krijemo Istinu na otvorenom. Ono što je čovečanstvu ponuđeno kao Naučna fantastika, je mnogo češće, u stvari, Naučna Istina.

ATS: Šta krilate statue, naručene od strane US vlade, koje čuvaju ulaz u branu zaista predstavljaju? Da li je bilo koji od ove zbirke nebeske simbolike koja se može naći tamo povezana sa tvojim Luciferskim / vanzemaljskim / ravnodnevnica / transformacija planom?

HH: To je zapravo vrlo jednostavno. Primetićete da stopalo upire direktno dole ka zemlji, a ruke i vrhovi krila upiru direktno u nebo. Životna Energija teče u ljudski um/telo/duša kompleks iz zemlje kroz noge. Inteligentna energija od Beskonačnog Kreatora teče odozgo na dole i kroz krunsku čakru. Krila predstavljaju naše (Luciferovo) unutrašnje Božanstvo. Takođe ćete primetiti da figura sedi. "Sedište naše (Luciferove) Moći spaja Nebo i Zemlju, i sve mora proći kroza nas."

ATS: Druga pitanja koja imam, i žao mi je ako si ovo objasnio. Da li su ove krvne linije bogate, kao što i većina pretpostavlja, ili naizgled obični ljudi (uključujući i poznate ličnosti, političare, itd.), koji se mešaju sa društvom, idu relativno nezapaženo, ali i dalje doprinose vašem delu u velikom nacrtu stvari?

HH: Imena koja su vam poznata nemaju stvarnu moć. Naravno, izgleda da imaju puno moći onako kako zemaljske duše vide moć. Naše bogatstvo čini da poznati milioneri i milijarderi i korporativne glavonje izgledaju kao dečiji džeparac. Naše bogatstvo je bogatstvo Familije, koje se prenosi nizom generacija tokom hiljade godina. Pravo bogatstvo, međutim, je znati duboko u svom srcu da ste vi i vaš Beskonačni Kreator Jedno.

ATS: Dakle, deo ovog pitanja bi takođe moglo biti da li su svi svesni da su deo ove krvne linije ili su neki od članova nesvesni za ovu vezu koju imaju? Da li su obavešteni o ovome u određenom uzrastu? Na primer, kako i sa koliko godina ti je rečeno za pripadnost?

HH: Da. Ako si Krvna linija (Familija), onda si rođen u njoj i podignut na ovaj način od rođenja. Ne postoji drugi način. Želim da budem jasan po ovom pitanju Krvnih linija. One koje znate su zemaljskog porekla. Da, oni imaju svoje mesto u Familiji, ali Prave linije Moći ne potiču sa ove planete.

ATS: Verovatno sam našao ovo najvažnijom stvari do sada (da je Negativnost alat za Duhovni razvoj). To mi pomaže da razumem odgovore na neka od pitanja koja sam postavio.

HH: Drago mi je. To jeste najvažnija stvar koju sam izneo.

ATS: Nažalost, njegova konotacija oslobađa Novi svetski poredak većine optužbi.

HH: To zavisi od tvoje perspektive. Da li ublažava Negativnost koju smo stvorili? Ne. Da li ublažava bol i patnju koju smo izazvali i koju izazivamo na planeti? Ne. Da li ublažava zatvaranje našeg scenarija Kraja Igre i uskoro izlaska i otvorenog nuđenja da "spasemo" propale političke i finansijske institucije sa našim cenjenim vođstvom? Ne. Da li to znači da treba da odustanete i hranite Negativnost? Ne. Da li to olakšava da ćemo morati da provedemo Ciklus u Karmičkoj restituciji, da izbalansiramo očiglednu Negativnost sadašnjeg života? Ne. Da li to znači da treba da koristite Negativnost kao alat što i jeste, da vam pokaže ono što vi niste? Da. Zapamtite da je to Igra koju igramo ovde i ko-kreairamo, zajedno sa našim Beskonačnim Kreatorom. I da smo "van scene" (između života) mi najbolji prijatelji, i da niko zaista ne umire, i da niko zaista ne pati, osim u Igri. Igra nije Stvarnost. Stvarnost je Stvarnost, i vi imate Moć da Izrazite svoju Stvarnost u okviru Igre, kada jednom naučite kako da to uradite.

ATS: Ti u suštini kažeš da duša može da izabere samo pozitivnost u svetu gde postoji i negativnost. Ako nema protagoniste u ovom svetu, ne bi bilo mogućnosti za ljudsku dušu da izabere dobro ili zlo i tako dokaže na duhovnom nivou da zaslužuje jednu životnu sudbinu posle smrti u odnosu na drugu. Ako smo samo imali pozitivnost kao izbor, mi ne bismo saznali ništa, i naše duše ne bi uspele da dokažu ništa.

HH: Tačno tako. To je razlog zašto smo došli. To je velika Žrtva za nas. Teško je razumeti unutar mentalnih granica 3-denzitetskog životnog iskustva. Mi to radimo jer vas Volimo.

ATS: Jako osnovan koncept, ali je do sada uspeo da mi promakne. Nažalost, za one od nas koji vole svoje zemaljske egzistencije (ili tačnije potencijal koji ima), prilično je teško pomiriti se sa konceptom kojim su patnja i ropstvo prirodni kao i ljubav i sreća i da jedino posle ove zemaljske egzistencije možemo ikada biti slobodni.

HH: Razumem. Naš posao je da obezbedimo Katalizator. Vaše je da ga koristite. Možete li pogledati dalje od onoga što vam vaše oči pokazuju i da pronađete i izrazite Ljubav i Sreću u svetu Straha i Nevolje? Ako možete, bićete kao Svetionik Svetla u Tami. Da li ćete podleći Tami ili ćete stajati i sijati vaše Božansko Unutrašnje Svetlo? Samo vi možete doneti tu odluku za sebe. Razmislite o ovome: Ako je Jedan Beskonačni Kreator Beskonačan, i stvorio je sve što jeste (kao što i jeste, i stvorio Je), onda nije li Beskonačni Kreator u svim stvarima? Kada možete videti Božansku iskru Beskonačnog Kreatora, čak i u onima koji bi da vam naude, snažan stisak iluzije će početi da gubi vlast nad vama. "Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu."

ATS: Hvala ti Hidden_Hand. Bez obzira da li si stvaran ili ne, sigurno je da si me naterao da razmislim i učim.

HH: Veoma si dobrodošao. Ja jesam stvaran, ali da li bi bilo bitno i da nisam? Zapamtite, to ko je glasnik nije od najveće važnosti, već sama priroda Poruke. Želim ti sreću na tvom putovanju Kući. Videćemo te na drugoj strani i svi ćemo se dobro ismejati ulogama koje smo imali u ovoj velikoj drami.

ATS: Da li postoji način da se prekine ovo ograničenje? Zato jer bih mogao biti samo jako lenj ili pod ovom vrstom čini i hteo bih da znam kojom. Da li paraliza tokom sna ima bilo kakve veze sa tim, jer mi se dešava to s vremena na vreme sa ili bez senke figure.

HH: Postoji. Istraži i primeni Psiho tehnike zaštite. Postoji mnogo informacija na internetu, tako da ne treba da trošim ovo malo vremena koje imamo na to. Pročitaj sa više sajtova, i slušaj svoj Unutrašnji Glas. Tvoja Duša će te voditi ako je pitaš. Ona govori jezikom Osećanja. Kada jednostavno osećaš da je tako, obično i jeste. Ne, paraliza spavanja nije povezana sa tim. To se dešava kada se tvoj mozak probudi iz stanja sna pre tvog tela. Dok prolazi kroz REM faze dubokog sna, prirodno je da vaše telo postane paralizovano tokom REM faze ciklusa, kako bi sprečilo moguće povrede dok sanja. Ponekad, kada se probudi suviše brzo iz sna, vaše telo jednostavno misli da i dalje sanjate, a time i REM paraliza i dalje traje neko vreme, obično dok se ne prodrmate i probudite, često zbog poteškoća da se diše.

ATS: I drugo pitanje. Da li je moguće da naša suština bude uništena u dolazećim vremenima ili je to samo još jedna od taktika zastrašivanja?

HH: Ne. Vaša suština nikada ne može biti uništena. Vi ste jedinstveni deo Jednog Beskonačnog Kreatora. Vi ste Večna Duša, koja trenutno prebiva u fizičkoj ljusci koju biste mogli da nazovete "zemaljsko odelo". Vaše zemaljsko odelo će nestati, ali VI ne možete umreti. Ništa ne može uništiti Beskonačnog Kreatora, te ste vi i Beskonačni Kreator Jedno.

ATS: Ja idem na posao da bih platio svoje račune, živim dobar život sa prijateljima, voljenima, ljudima do kojih mi je stalo. Ja sam u suštini dobra osoba, ali imam čitav niz emocija, kao živ čovek, odnosno, ljubomoru, mržnju, itd. Mislim da bih mogao sebe da opišem kao mlakog ako bih koristio tvoj izraz. Kako mogu ja kao pojedinac da prihvatim ono što ti kažeš, za istinu?

HH: Niko to ne traži od tebe. Nikada ne uzimaj ono što ti drugi kaže za "Istinu". Vaš cilj ovde je da pronađete svoju Istinu. Ponekad, drugi mogu da vam pomognu da to učinite nudeći orijentaciju, ali da bi njihova Istina postala i vaša, ona mora proći kroz test vašeg razumevanja. Sedi mirno u meditaciji, i pitaj Beskonačnog Kreatora da te vodi na tvom putu. Razmišljaj o onome što sam rekao i slušaj svoja unutrašnja osećanja. Ona su jezik tvoje Duše. Koristite sve vaše Negativne emocije, kako nastanu, kao alate što zaista i jesu. Uvežbajte da primetite kada se Negativnost pojavi u vama. Kada uhvatite sebe kako projektujete Negativnu misao, imajte na umu da je svaka misao kreativna, i zapitajte se da li je to zaista ono što želite da kreirate? Potrebno je neko vreme da se postane vešt, ali ne odustajte. Nastavite da primećujete obrasce svojih Negativnih misli kako nastaju, i tako, samo izaberite ponovo i izaberite odgovor koji je više Pozitivan. To se zove "raditi na sebi", i to je glavni razlog koji ste izabrali da bude ovde sada. Da radite na sebi. Želim Vam sreću u procesu transformacije.

ATS: Takođe sam pročitao tekst preko linka, nekog ko sebe naziva "Insajderom", iako su njegove/njene poruke bile manje sofisticirane od tvojih. Da li je on bio tvoj prethodnik? Jedan od tvoje sorte zadužen za ovo "razotkrivanje"?

HH: Dobro pitanje. Upravo sam prošao kroz taj materijal. Bilo je veoma interesantno. Ne, nije moj prethodnik i nije razotkrivanje kojeg sam prethodno bio svestan, da je došlo iz moje porodice, bilo bi veoma čudno. Mada, primećujem da je i sam izjavio da je od manjine, kao i neke tragove u njegovom pisanju koji mi daju jako dobru ideju iz koje. Rekao bih da njegov materijal tačan nekih 60%. Imam osećaj da nije namerno ubacio netačne informacije, već jednostavno ne poseduje veću sliku. Ako je iz manjinske grupe, kao što verujem da jeste, to bi imalo savršenog smisla.

ATS: Dakle, kada Žetva dođe, moje vreme ovde se završi i ova svesna ljuska nestane, šta onda? Šta se dešava sa mnom? Šta se dešava sa mojim prijateljima i voljenima? Da li ćemo mi, i pod mi, mislim velika velika većina nas koji poseduju ovu planetu, ovu dimenziju, denzitet, većinom biti u neznanju o događajima koje predviđaš?

HH: To je dobro pitanje. Volim pitanja koja dolaze iz srca. To zavisi od okolnosti koje se tiču tvojih konačnih trenutaka ovog određenog Života. Na primer, recimo da fizički aspekt tebe uradi onu stvar koja se zove "umre" u toku narednih zemaljskih promena, odmah ćeš se vratiti u tu čudesnu oblast u kojoj prebivamo između inkarnacija, koju zovemo vreme/prostor ili "anti-materija". Ovo je mesto koje ljudi nazivaju "Nebo". Tamo ćeš se susresti sa svima onima koje voliš, a koji su takođe "umrli" u toku ovog životnog iskustva, i uživati u predivnom i emocionalnom sjedinjenju. Sastaćeš se sa tvojom Grupnom Dušom i tvojim Duhovnim Učiteljima. Mi svi zadržavamo deo naše Energije Duše na drugoj strani kada dođemo ovde. U zavisnosti od nivoa težine životnog iskustva koji smo izabrali, nosimo više ili manje od naše Energije sa nama. Za prosečan Životni vek, mi obično ponesemo između 60-80% naše Duševne Energije u inkarnaciju sa nama. Dakle, čak i ako su se oni koje volite već vratili nazad u svet Duha i ponovo inkarnirali na novu avanturu, još uvek će biti deo njihove Energije tamo da se sastane sa vama i poželi vam dobrodošlicu Kući. Nakon toga ćete proceniti vaše životno iskustvo sa vašim Učiteljima, i naučiti lekcije iz svojih uspeha i svojih grešaka. Tada ćete provesti vreme u učenju i odmoru, pre nego što počnete da planirate svoju narednu inkarnaciju. Za one koji fizički ne "umru", pre no što Velika Žetva dođe, desiće će se trenutak "nulte tačke vremena", gde ćete uživati u ekstatičnom spajanju sa Beskonačnim Kreatorom, dajući vam divan podsetnik i potvrdu o tome ko i šta zaista jeste, pre no što se veo zaborava ponovo spusti na vas, i bićete prebačeni na mesto koje vas čeka, u zavisnosti od toga da li ćete nam se pridružiti u 4. Denzitetu Negativnom (malo verovatno), Diplomirate na 4. Denzitet Pozitivni (moguće) ili odete na drugu sličnu 3. Denzitetsku planetu (za "mlakonje") da i dalje nastavite svoje učenje koliko god Ciklusa da vam je potrebno da bi diplomirali na 4. Denzitet Pozitivni. Oni u ovoj kategoriji neće zapamtiti ništa u vreme svoje tranzicije, biće kao da se ništa nije promenilo, osim što će zadržati sećanje na vaše iskustvo "nulte tačke" da vas ohrabri. Nećete se sećati nedavnih iskustava Žetve u ovom životu ovde. Biće kao da ste svi imali neko mistično iskustvo, a život će se nastaviti "normalno" za vas.

ATS: Teško mi je da ti poverujem, a opet odgovaraš i informišeš na veoma sofisticiran način, to je prilično intrigantno.

HH: To je dobro. Ne želim da mi slepo veruješ. Previše ljudi na ovoj planeti provode ceo svoj život radeći i misleći ono što drugi kažu da je istina. Ono što želim, jeste da moje reči postanu Katalizator za tebe. To je ono što smo ovde došli da radimo. Ako moje reči izazovu, čak i samo za trenutak, da se zaustaviš na kratko i proceniš ono što ti misliš da već znaš o prirodi života, i uzimaš zdravo za gotovo kao tačno (jer "svi u to veruju"), onda će moje vreme biti dobro utrošeno. Moja želja je da postaneš Autentično Ljudsko Biće koje misli, oseća i odlučuje sam za sebe šta oseća kao Istinu. Želim ti dobro u tvojim naporima.

ATS: Ne možeš da daš niti jedan najmanji dokaz da ovo nije prevara iako bi to bilo neverovatno lako da učiniš, da si onaj koji tvrdiš da jesi.

HH: Neću. Ne, ne mogu. Velika razlika. Ovo nije trebalo da bude pouka ispunjenja proročanstva. Ako mislite da sam ja mislio da će mi se slepo verovati, ili čak hteo da se to desi, veoma grešite. Ja bih bio razočaran da je tako, jer onda ne biste naučiti ništa iz mog vremena ovde. (Ne vi lično, mislim vi kao ljudi generalno). Moj zadatak ovde, kao što je bio moj zadatak inkarnirajući se ovde hiljadama godina, jeste da obezbedim Katalizator. Da se zamislite. (Opet, ne vi lično, mislim generalno). Ako bih ti dao dokaz koji tražiš, da predvidim stvari i sutra se sve to desi pred tvojim očima, ljudi bi verovatno uzeli sve što sam ovde rekao za "Jevanđelje". To bi bilo katastrofalno da se desi, jer ne bi naučio ništa za sebe. Ne radi se o meni. Ja sam samo glasnik. Radi se o vama (opet, generalno gledano) i onome što radite u odnosu na Katalizator. Preispitajte ono što mislite da znate o stvarnosti. Tražite Beskonačnog Kreatora u vama i pitajte Ga da vas vodi. "Ištite i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se."

ATS: Ja sam Mason 32. stepena, mada ako si stvarno osoba iz plemenite krvne linije znaćeš da to ne znači ništa.

HH: Ako si Istinski dostigao nivo "Vrhovnog Princa Kraljevske Tajne" kroz Škotski Red, ili onaj od "Red Viteza Templara" kroz Jorkški obred, a nisi učen o Istinama Kreacije, onda bih bio vrlo zainteresovan o tome kojoj oblasnoj Loži pripadaš, jer bih voleo da govorim sa tvojim trenutnim Uvaženim Starešinom. Naravno, u potpunosti razumem i poštujem, ukoliko ne želiš da takvi lični podaci postanu poznati javnosti ipak. Naravno, ono što si rekao u drugom postu o tome da postoje samo tri stepena je istina, za one koji pohađaju Plavu ili Zanatsku Ložu, ali kao što si izjavio da si 32. stepen, držim da si ili od Škotskog Reda, ili ekvivalenta Jorkškog Reda. Nadam se da ću biti u mogućnosti da lično prisustvujem događaju u slučaju da si ikada pozvan da napreduješ dalje iznad 33. Stepena. Voleo bih da ja dobijem zadatak da te predstavim Luciferu. Očekujem da ćeš se verovatno vratiti i reći kako nema daljeg napredovanja iznad 33-ćeg. Pa, ako budeš imao sreće, naći će se lepo iznenađenje za tebe, u perspektivi. Iskreno se nadam da ćeš stići dotle.

ATS: To što ponavljaš provaljene (debunked) teorije zavere ukazuje upravo na to da si ovde radi prevare.

HH: Ta reč "provaljeno" me uvek od srca nasmeje. Neki ljudi izgleda da misle da prosipanje reči "provaljeno" na sve strane znači da je to stvarno i tako. Ogromna većina "provaljivanja" ima suviše rupa u sebi da bi "teorija zavere" i bila utišana. Samo dovoljno "ljuske" da pomogne onima koji zaista ne žele Istinu da bude Istinita, da nastave da veruju da to nije, tako da mogu da zabiju svoje glave nazad u pesak na još neko vreme. U svakom slučaju, moram nastaviti sa pitanjima od onih sa otvorenim umovima, ostavljam vas sa mojim pozdravima, nastavite u dobrom maniru.

ATS: Tokom mog života povremeno sam posezao za molitvom, nekim formalnim i nekim ne, sa istinski zapanjujućim i gotovo trenutnim fizičkim rezultatima. Primio sam ove rezultate srcu kao lični dokaz da neka viša sila ili sile može da odgovori na smislen način barem meni, a i možda svima. Ipak, ne isključujem mogućnost slučajnosti. Iz tvoje perspektive, molim te, da li bi bio ljubazan dovoljno da malo rasvetliš ovaj fenomen.

HH: Ne postoji takva stvar kao slučajnost. Ništa se ne dešava slučajno. Život je u stalnom procesu komunikacije sa nama. Samo uglavnom, ljudi su previše zauzeti da bi primetili. Naš Beskonačni Kreator žudi da bude blizu nas. Zaista, on je bliži nego što bi većina želela da poveruje, samo ga ne primećuju. Kako prolaze pored njega na ulici svaki dan, kad im vraća kusur u prodavnici, kada ga ušuškate u krevet i poljubite za laku noć, kada ga zgnječite dok trči duž zida vašeg kupatila prema njegovoj mreži. Kada nema nikog drugog u sobi, sem tebe. Glavni razlog zbog koga ljudi nemaju odgovor na svoje molitve, je taj što uopšte ne veruju da će im biti odgovoreno. Nemojte imati veru u našeg Beskonačnog Kreatora, imajte Poverenje u njega. Najmoćniji oblik molitve je Zahvalnost. "Jer pre i no što zatražiš, već sam ti dao." Zahvalnost je znati da je naš Beskonačni Kreator obezbedio sve za vas, kao što je i obećao, i biti zahvalan za to, čak i pre nego što vidite rezultate. Što više verujemo u našeg Kreatora, više rezultata ćemo dobiti. Život nam daje ono što očekujemo da ćemo dobiti. (Jer su sve misli Kreativne). Ako ustanemo i očekujemo da ćemo imati loš dan, češće nego ne, to je upravo ono što ćemo dobiti. Ali ne zaboravite da to tako radi na oba načina.

ATS: I ovaj bi bio marioneta prevaranta (novo ime, sve poruke u ovoj temi, deluje kao trener OP-u), stvoren da mu/joj da auru kredibiliteta.

HH: O, živote! Ti se zaista očajnički hvataš za slamke. Svaki Administrator može da vidi da li koristim više naloga. Bio bih više nego srećan da Administrator može reći da li je tako. Jer ne koristim. Dva naloga će se pojaviti u vezi mene. "Hidden-Hand", moj prvi onaj za koji nikada nisam dobio potvrdu e-mailom, i ovaj, "Hidden_Hand", za koji sam dobio potvrdu. Moj Beskonačni Kreator mi daje jedini kredibilitet koji mi treba, ili koji želim, ako tako hoćeš.

ATS: Hidden_Hand, uživao sam čitajući tvoje postove, ako ni zbog čega onda zbog neobične činjenice da nisu izrešetani sa lošim pisanjem, gramatičkim i greškama u kucanju. Mogu li da, uz dužno poštovanje, preporučim da izabereš drugo mesto sledeći put? (Volim Project Camelot recimo). U svakom slučaju i dalje čitam sa otvorenim, ali skeptičnim umom.

HH: Hvala. Svesni smo Projekta Camelot. Oni se bave izuzetnim radom. Iako nisam bio svestan da i oni imaju forum, ako je to ono što sugerišeš. Nije baš moje područje da se bavim internetom. Prilično sam uživao ovaj put obraćajući se drugima preko "sajber-prostora". Pa, ako si raspoložen za igru "zadatka", ili možda neko drugi, ako ti nemaš vremena, lično bih bio srećan da neko sredi ovu temu (bez "prekida") tako da se pojavi poruka sa samo pravim protokom pitanja i odgovora, i postavite ga tamo u jednom komadu, ako tako želite. Kao što sam ranije pomenuo, izabrao sam ATS jer sam bio pouzdano informisan da je to jedan od foruma sa višim nivoom inteligencije i razmišljanja među članovima. Sve u svemu, iz mog iskustva ovde, mogu da se složim sa tim. Mada, ako misliš da bi bilo od vrednosti Camelotu, svakako si dobrodošao da proširiš ovu poruku. Što više ljudi može doći do nje, tim bolje.

ATS: Imam vrlo malo snova ovih dana, ali sam imao jedan sinoć, i to me je nateralo da ti postavim pitanje. Iznenađujuće da je od svih tema koje univerzum ima da ponudi, nudi mi ovo.

HH: Ništa slučajno, gospodine, ništa slučajno. Snovi su ključni metod koji naše Duše koriste da razgovaraju sa nama. Svestan um je previše zauzet i ometen najveći deo vremena, da čuje šta Duh ima da kaže. Tako da ima tendenciju da umesto toga koristi podsvest.

ATS: Hidden_Hand, ja sam ceo moj život tražio blizu i daleko odgovore na pitanja. Kada čitam tvoje reči primoran sam da istražim iznutra njihovo potpuno značenje i istinitost. Prisiljen sam da ih ispitam do kraja. I ja sam zadužen da ih uporedim sa istinom u meni.

HH: To je upravo način kako bi trebalo da bude. Opet, savetujem vam da NE prihvatate slepo ono što ja kažem za "istinu". Nikada mi nije bila namera da bilo ko načini takve greške u rasuđivanju. To ne znači da moje reči nisu tačne, već da svako mora da ih odmeri, razmišlja o njima i odluči za sebe u svetlu svoje intuicije i unutrašnjih osećanja, bez obzira da li vam ove reči zvuče Istinito.

ATS: Hidden_Hand, moje pitanje koje ti postavljam je, uz najveće poštovanje i poniznost, pred Kim ćeš stajati kada svi budemo pozvani kući?

HH: Mi ćemo stajati kao i svi pred našim Jednim Beskonačnim Kreatorom. Mi već znamo šta nas čeka, u našem dolazećem 4-denzitetskom Negativno Polarisanom svetu. Moraćemo da iskusimo Negativnost naše sopstvene kreacije i spoznati kako to izgleda. Moraćemo da odradimo Karmički efekat naših dela. Ali u isto vreme, znajući da je ovo prelepa i zapetljana igra koju svi ovde stvaramo zajedno, mi takođe znamo da ćemo biti nagrađeni sa srdačnim "hvala" i "posao dobro urađen", za Žrtvu koju smo napravili zbog vas, u donošenju ovog Negativnog Polariteta u vašu Igru, da možete da ga koristite mudro, da biste videli ono što vi niste.

ATS: S obzirom da odlaziš u petak zainteresovan sam za pronalaženje verifikacije drugih mogućih izvora informacija o ovom znanju. Pomenuo si "Ra" kanalisanja, ali vidim sličnosti i u tri druga izvora koja se pominju u ovom i ostalim forumima na internetu. Bio bih zahvalan za tvoju ocenu informacija koje dolaze iz ovih izvora u svetlu tvojih poruka. Oni su ACIM (Kurs čuda, navodno kanalisan od Hristosa), Edgar Kejsi Materijal (u kome je Ra entitet možda imao udela), i Terra Radovi. Da li mogu oni od nas koji traže da nastavimo naše razumevanje ovih pitanja naći neku korist iz ovih izvora?

HH: ACIM ima neke osnovne istine u sebi, uglavnom duž linije od Zakona Radijacije i Privlačnosti, ali takođe obiluje neistinama. Nisam svestan Terra Radova. Rad Edgara Kejsija je značajan. Postoje mnoge distorzije u njemu, ali za one koji su otvorenog uma, ima mnogo čvrstog mesa da se zagrize iz čitanja istog. Neka vam um bude otvoren, ali sve procenite (kao što i treba sa svim filozofijama koje dozvoljavate da uđu u sveti prostor vašeg uma) i prihvatite Istine koje odjekuju u vama.

ATS: Takođe si spomenuo prethodna dva kontakta (1999. i 2003.). Možeš li da baciš nešto više svetla i budeš precizniji oko tih izvora?

HH: Na nesreću, to je van moje nadležnosti. 2003. materijal je uklonjen od strane administratora sajta na kom je postavljen jer su smatrali da je "uzrok previše kontroverzi", a 1999. materijal nije izdat iz istih razloga kao i što sad ovde delim. Mnogo je bilo Istine u njemu, ali naši ciljevi su se promenili na više načina od tog vremena, i bilo bi pogrešno za mene da vas uputim u tom pravcu sada, u stvari, dobio sam posebno uputstvo mojih starešina da to ne učinim. Žao mi je. 

ATS: Hvala ti za pomoć, Namasté.

HH: Dobrodošao si. To je divna reč za kraj komunikacije sa tobom. Ako bi svako iskreno živeo po svojoj suštini, "da prepozna i oda počast božanskoj iskri u svakom od nas", mi bi bili na putu masivne Pozitivne Žetve. Namasté i tebi.

ATS: Pitam se da li je Hidden_Hand pročitao nešto što se zove Zakon Jednog. Samo sam malo bacio pogled na to, ali to je jako slično H_H odgovorima ovde. Dakle, da li je ovo izvor prevare ili je ta knjiga istina? Možda bi H_H mogao odgovoriti...?

HH: Ja sam se već osvrnuo na ovo (Ra materijal) ranije u temi. Kao što sam tada rekao, da, to je najtačnija informacija javno dostupna na ovom svetu trenutno i ja je preporučujem za čitanje svakom sa znatiželjnom umom. Pročitao sam neke, ali ne sve knjige kada su prvi put izašle, pre nekih 25 godina ili tako nešto, i veoma je slično znanju koje moja Familija ima i prenosi se mnogim, mnogim generacijama. Tačnost je nekih 85-90%. Greške su se pojavile kada je kanal bio slab i nisu bile namerne. Poznajemo Ra (entitet) veoma dobro, i drago nam je da čak i sada i dalje rade ovde na ovoj planeti iza kulisa, na pripremi Velike Žetve. Mislim da sam u toku sa vašim pitanjima sada, a ako sam propustio neko (osim onih koja su nevažna, poput koji auto vozim na primer), onda molim vas recite. Imamo još dva dana zajedno, a onda ću morati da odem. Radujem se sutrašnjem susretu.

[Kraj treće sesije]
___________________________________________________________________

Četvrti deo:

HH: Ok, kao što sam rekao, nažalost, moje preostalo vreme je kraće nego što je bilo planirano. Ovo je nepredviđeno i neizbežno. Neću imati dovoljno vremena da odgovorim na sva vaša pitanja, tako da ću najvećim delom fokusirati moje preostalo vreme sa vama odgovarajući na pitanja za koja osećam da dolaze od srca, kao i od onih koji su zaista u potrazi da nešto ponesu sa sobom i upiju iz našeg zajedničkog diskursa ovde. Moj drugi fokus će biti na odgovaranju na druga inteligentna i pronicljiva pitanja koja se mogu iskoristiti za dalji razvoj našeg diskursa. Želim da pružim što je moguće više u kratkom vremenu koje nam je preostalo. I ja ću, koliko je to moguće, odgovarati na druga pitanja koja mislim da su od važnosti u velikoj šemi stvari. Imajte na umu da u svetlu gore navedenog mnogi moji odgovori će morati da budu kraći nego što bi idealno bilo, kako bih mogao da odgovorim na što je moguće više postova. Bez daljeg odlaganja, nastaviću sa našim diskursom.

ATS: Da li me poznaješ? Znaš li ko sam ja? Koju ulogu imam u svemu ovome? Kada ću se probuditi? Hoću li se probuditi? Treba li da se probudim? Osećam to u sebi, ali plašim se da pustim napolje! Pomozi mi!

HH: Da li te "poznajem", kao individualni ljudski izraz koji mi kucka preko sajber-prostora? Ne, ne poznajem. Koji ulogu imaš u svemu ovome? Koji ulogu želiš da imaš? Izbor, kao i uvek, je u potpunosti tvoj. Bez obzira da li si svestan toga ili ne, ti ko-kreiraš priču na ovoj planeti. Moj savet bi ti bio da to radiš svesno. Kada ćeš se probuditi? Kada želiš da se probudiš? Da li uopšte želiš da se probudiš? Ako je tvoj odgovor na ovo pitanje "da", onda koristi Katalizator i alate koje smo ti pružili. Dao sam mnoge suptilne, neke ne tako suptilne, pa čak i otvoreno javne izjave na ovoj temi o tome kako možete izabrati da to uradite. "Osećam to u sebi, ali plašim se da pustim napolje? Pomozi mi!" Zašto se plašiš? Ne odgovaraj na to pitanje, nego ga postavi sebi, u toku tišine, kada radiš na sebi. Radiš na sebi, zar ne? Ako ne, sada bi bilo dobro vreme da počneš. Sedi u tišini. Isključi sve nebitne električne uređaje. (Elektromagnetno polje koje kreiraju remeti vaše obrasce moždanih talasa, što otežava vašem umu da postigne dublja alfa i teta stanja pogodne za duboko opuštanje i slušanje svoj unutrašnjeg glasa.) Pitaj svog Beskonačnog Kreatora da ti pomogne. Zahvali mu, jer znaš da će ti on pomoći. Budi iskren prema sebi. Zašto se plašiš? Imaj na umu da je ovo Igra koju igraš i da to nije Stvarnost. Kada pronađeš svog Kreatora kako živi u tebi znaćeš da ne postoji ništa čega treba da se plašiš. Budi jaka i hrabra Duša, znaš i sam da jesi. Ne krij svoje Unutrašnje Svetlo. Veruj u sebe i šalji svoje svetlo u tamu.

ATS: Da li se Grupacije Moći PTB (Powers That Be) fokusiraju na stvaranje negativne tačke u univerzumu da bi se narušila ravnoteža našeg univerzuma?

HH: Ne.

ATS: Da li je 9/11 ritualno stvaranje zvezdane kapije?

HH: Ne, to je bio ritual žrtvovanja ljudi. To, i očigledan katalizator za takozvani "rat protiv terorizma".

ATS: Znači da li bi predviđanja "Dobrog Deteta" (Goodchild) federacije svetlosti mogla biti istinita u smislu da umesto NLO-a, ili našeg shvatanja NLO-a mogu biti svetlonošci koji utiču da se čovečanstvo uzdigne/padne na viši/niži vibracioni status?

HH: Ona ima dobro srce. Samo je podešena na pogrešan kanal i sluša pogrešan program. Spomenuo sam ranije da ako neko ne upražnjava odgovarajuću zaštitu i razboritost, ono što je u početku bio pozitivan kanal može vrlo lako nesvesno postati iskvaren od strane negativnog. Kada počnu da vam daju datume i vreme znajte da nešto nije u redu. Davanje datuma i vremena koji se neće dogoditi uspeva da ugasi Svetlost iz poruke kanalisanog, rušeći kredibilitet glasnika.

ATS: Da li je stvaranje straha, terora, užasa i patnje od tvoje vrste zato da bi se stvorile negativne emocije za hranjenje u vreme žetve?

HH: Ne.

ATS: Da li krvne linije koje su obdarene sa drevnom mudrošću pokušavaju da postanu sami bogovi?

HH: Nema potrebe da se pokuša. Čovečanstvo mora da preraste zastareli koncept "bogova". Ideja o "Bogu" uzima Moć iz vaših sopstvenih ruku i predaje je nekoj nepoznatoj figuri iz senke negde "tamo". Drugim rečima, van sebe. Umesto "Bog", vidite "Kreator". Dakle, nema potrebe da se "pokuša". Mi već jesmo Kreatori. A i vi ste. Pitanje je samo da li ćete Svesno Kreirati ili podsvesno?

ATS: Molimo te da objasniš kako su novorođene bebe obdarene sa duhom nakon rođenja.

HH: Nisu. Duša ulazi u taj fizički kontejner obično mnogo pre procesa rođenja, ponekad kasnije, ali i dalje pre samog rođenja.

ATS: Da li je sajt poput ovoga u funkciji stvaranja negativnosti?

HH: To zavisi od toga kako ga koristite. Ima potencijal da bude ili negativan ili pozitivan. Do vas je kako koristite potencijal.

ATS: Što je loše imati ego i zašto Nju Ejdž religije pokušavaju da suzbiju ego? Bez ega izgleda kao da niko ne može da razmisli o svom postojanju. Ili, u stvari, da uči iz bogatstva znanja koje tražimo kroz pravljenje grešaka i ispravljanja tih grešaka.

HH: Nije ništa loše imati ego. Vaš ego je odlična i neprocenjiva alatka. Ipak, kao i sa bilo kojim drugim alatom, ako ga nemate pod kontrolom, nosi potencijal da postane opasan i da vama i drugima učini mnogo štete.

ATS: HH, čudno, moja briga je da ću biti recikliran nazad na točak života i biti rođen ponovo sa novim mozgom i izgubiti sve što sam tako naporno učio u ovom životnom veku.

HH: Vaša Duša pamti sve što ste ikada doživeli. Jedini razlog zbog kojeg se ne sećate svega sada je zbog onoga što mi nazivamo "veo zaborava". Da ste došli u svaku novu inkarnaciju sa pristupom vašoj memoriji Duše, ne bi bilo svrhe vašeg dolaska u (ovaj) prostor/vreme. To bi bilo kao igranje kompjuterskih igrica sa svim čitovima. Vi ne biste naučili ništa, i uklanja se zabava igranja igre. Imajte na umu da ovo sadašnje fizičko telo koje nosite sa sobom svuda nije ono što vi jeste. To je samo posuda za suštinu. Ono što vi jeste je Stvarno i ne može biti uništeno. Vi ćete zadržati sve svoje uspomene ovog životnog iskustva kada pređete iz ove oblasti vremena/prostora u ono što neki nazivaju "Nebo". Prostor/vreme je iluzija, vreme/prostor je Stvarno. To Beskonačno Biće koje živi unutar i oko vašeg tela, odnosno vaša Duša, je ono ko vi zaista jeste. Deo vas koji misli, oseća i voli. Ona će uvek biti deo vas.

ATS: Moj san je da budem učitelj poput tebe.

HH: Ja nisam Učitelj. Ja sam Duša koja raste i evoluira, baš kao i ti. Mi smo samo u različitim fazama našeg razvoja. Doći ćeš do mesta gde želiš da budeš. Potrebno je vreme i strpljenje. Gledaj da nađeš vremena da uživaš u putovanju.

ATS: Ja svakog dana nastojim da budem krotak i promenim se. Da razvijem um koji gospodari mojim telom. Osećam da sam daleko stigao do sada, ali ipak ne dovoljno.

HH: Na pravom si putu u tome što svesno biraš da radiš na sebi. Mnogi su na ovom svetu, a da nisu ni svesni takvog koncepta. Imaj na umu ipak da nije samo um to što moraš da razvijaš, već i svoju Dušu. Radi sa svojim osećanjima, kao i sa mislima. Neguj Saosećanje. Vidi sebe u svima drugima i ophodi se prema drugima kao što bi želeo da se ophode prema tebi. Onda zapamti ovu ključnu stvar: Ne postoje "drugi".

ATS: Moj san je da jednog dana lično sretnem velike majstore poput tebe i spoznam ono što ti znaš.

HH: Onda je ovo ono što moraš da uradiš: Idi pronađi ogledalo. Pogledaj duboko u njega, a onda reci ovu čarobnu reč: "Zdravo". I ti ćeš se zaista sastati sa nama, iza bine, kada igra bude završena. Kada nas budeš video "van kostima" prepoznaćeš nas kao tvoje stare prijatelje.

ATS: Hvala vam što ste došli ovde i podelili ogromno znanje o univerzumu. Imam mnogo toga da naučim.

HH: Dobrodošao si. Hvala ti na pitanjima. Osećam želju u tebi da napreduješ. Imaš Unutar Sebe da budeš sve što želiš da postaneš i još mnogo toga što još uvek ne možeš ni da zamisliš. Radujemo se sedenju i prisećanju dobrih starih uspomena sa tobom na drugoj strani. U međuvremenu, nastavi da Veruješ, radi na sebi i živi svaki trenutak u Zahvalnosti našem Jednom Beskonačnom Kreatoru.

ATS: Poštovani gospodine (ili gospođo), želim da budem onaj koji će da donese novi planetarni sistem energije na svet. Pod pretpostavkom da "porodice" imaju veliko znanje, ponizno molim za pristup ovoj maloj ali potrebnoj informaciji. U2U poruka bi postavila sigurniji put za komunikaciju i to bi bilo sjajno, pretpostavljam. Svestan sam da nikada ne mogu biti "član", ali "odan sledbenik" bi bilo dovoljno. Svestan sam da bi zamena bila blizu, diskusije bi bile sa poštovanjem, iako možda ne i sa garantovanim prihvatanjem. Čekam na odgovor.

HH: Žao mi je, ali to nije moguće. Rađamo se u Familiji i odrastamo na vrlo specifičan i rigorozan način, koji izaziva nepokolebljivu Odanost. Bez obzira koliko volje i iskrenosti može neko da ima u želji da nam se pridruži, možemo da imamo poverenje samo u one podignute na naš način. Ne bih poželeo proces podizanja kroz koji mi prolazimo ikome, može da bude naporan povremeno, osim toga, kasno je da se počne proces jednom kada se detinjstvo završi. Što se tiče dalje komunikacije, na žalost, to takođe nije moguće ili mi nije dozvoljeno. Dao sam onoliko informacija koliko je dozvoljeno za mene u ovom diskursu. Postoje mnogi informativni "dragulji" u okviru ove stranice za one koji zaista žele da se razvijaju. Neki od njih su očigledni, drugi su suptilniji i višeslojni. Uzmi ih "unutar", i pitajte svog Beskonačnog Kreatora da ti pruži uvid.

ATS: Meni i dalje nije jasno šta je ova žetva. "Žetva" znači da se žanje ono što je posejano - od vas!

HH: Ne od nas. Mi nismo sejali, naš Beskonačni Kreator jeste. Mi ne žanjemo, naš Beskonačni Kreator žanje. Mi pomažemo da se pripremi Žetva, razdvajanjem žita od kukolja, u nedostatku elokventnije metafore.

ATS: Hvala ti za odgovore na moja prethodna pitanja. Imam još neka, ako je to u redu:

1. Kako se karma može prevazići, ako može uopšte? Ima li karmički krug kraj?

2. Da li je vreme zaista onako kako ga doživljavamo ili je to još jedna 3D iluzija?

3. Da li su tvoji članovi porodice rođeni sa znanjem o tome ko su i odakle su? Ako ne, i sve se uči i prenosi, da li si ikada sumnjao ili preispitivao bilo šta od toga?

HH: Dobrodošao si.

1) Ne, karma se ne može prevazići, mora biti odrađena. Drugim rečima, ako si povredio nekoga, bilo fizički, emocionalno, ili bilo kako, moraćeš u nekom budućem trenutku da iskusiš kako je njima bilo tada. Zakon Karmičkog Efekta nije kazna, to je sredstvo učenja koje je tu radi unapređenja ličnog rasta i razvoja. Ako morate da osećate posledice svojih postupaka postoji veća verovatnoća da će vaš izbor sledeći put biti drugačiji. Takođe je važno da imate na umu da to radi u oba pravca. Gledajte zato da osigurate da dejstva vašeg prisustva na one druge koje naiđete na vašem putu budu pozitivni i korisni. Karmički krug se prekida onda kada naučite lekcije koje su vam bile namenjene u njemu. Ako i dalje ponavljate iste greške, krug će biti zatvoren sve do vremena kada shvatite poruku i prekinete ga. Ali da, na kraju krajeva, svi ćemo naučiti ono što treba da naučimo i svi ćemo naći svoj put do Kuće. Samo za neke to traje duže od ostalih.

2) Linearno vreme je preciznije opisati kao namernu izmišljotinu. Prava priroda vremena je ciklična. Međutim, takođe imajte na umu da je čak i ciklično vreme deo Kreacije, a Kreacija, koliko god da je prelepa, je iluzija ili tačnije misaona-forma našeg Beskonačnog Kreatora. Kreacija nije Stvarna, ali Kreator i Ko-Kreatori jesu.

3) Ovo je odlično pitanje. Posvetiću mu vremena: Prvo treba napraviti jednu razliku. Kada govorim o Familiji u ovom konkretnom odgovoru mislim na linije Moći, odnosno, one koje ne potiču iz ove planete. Krvne linije koje znate nisu rođene sa istim stepenom (Duhovne/Ezoterične) Moći kao i mi, i u ovom odgovoru ja mislim na našu Pravu i Čistu Familiju. Mi se ne rađamo sa istim velom zaborava kao i vi. Veo je i dalje na mestu, ali bi ga se moglo najpreciznije opisati kao nešto "tanjim". Mi vidimo nevidljive veze života koje su sakrivene od vas, jer smo zadržali pristup viši od samo 3-Denzitetske perspektive. Ne razlikuje se od načina na koji neki ljudi mogu da vide ono što zovete aura. To je zato što vi radite naviše, dok smo mi odlučili da se spustimo, da bi vam pomogli. Ne bismo mogli to da uradimo uspešno da smo morali da zaboravimo sve što smo naučili. Drugim rečima, vama, sve izgleda kao odvojeno. Mi vidimo da to nije slučaj. Mi nemamo direktnu Duševnu memoriju, u smislu kao što se vi sećate šta ste radili juče, ali možemo pristupiti bilo kom delu naše Duševne memorije kada odlučimo da se fokusiramo na to, često u meditativnom stanju. Lično, moja iskustva su različita opet na neki drugi način zbog moje specijalnosti u Duhovnim disciplinama. Ali ići ću detaljnije kasnije, u odgovoru na drugo pitanje. Da, informacija se zaista prenosi dole, ali za razliku od vas svako od nas može uz malo truda da proveri valjanost te informacije iz naših Ličnih i Memorija Grupne Duše. U osnovi, gde vi vidite sebe kao odvojena ljudska bića, mi vidimo i Znamo da smo Jedno.

ATS: Onda mi je drago da sam zagrebao po tome. Nalazim da je to pravi zračak svetlosti. Iako baš i nisam siguran šta da radim sa njim. Ove informacije deluju kao da bi trebale da me uteše, pa ipak teško je znati da "zlo", delom, čini nas onim ko smo. Ali hvala svejedno.

HH: "Zlo" nije ono ko ste. To je deo kompleksa serije iluzija, koje koristite u 3. Denzitetu, da vam pokaže ko vi niste. Što dalje kroz Denzitete radite, manje Polaritet igra važnu ulogu u igri. Šesti Denzitet, Denzitet jedinstva, je poslednji nivo u kojem je Polaritet faktor, ali čak i tada faktor na veoma različit način. Umesto balansiranja Pozitivno-Negativno, balansiraćete Ljubav-Svetlost, Saosećanje-Mudrost.

ATS: Istina, i drago mi je da si mi to istakao. Mislim da je ono na šta sam zaista mislio kada sam rekao da vas "oslobađa" je da vaša suština nije zlo ili pokvarena. A to vas oslobađa iz moje perspektive, jer ja bih iskonstruisao ideju vladajuće elite kao nečeg što se sastoji od neizlečivo oštećenih duša.

HH: Nijedna Duša nije trajno oštećena. Svaka Duša je prelep individualni deo našeg Jednog Beskonačnog Kreatora. Duše igraju Likove u Igri Inkarnacije. Duše mogu da igraju neke zaista zle i gadne likove, ali ispod maske uvek će biti lepe. Zapamtite ovo, svaki put kada vas jedna od ovih prelepih Duša maltretira kao deo njihove priče, oni samo igraju svoju ulogu, kao i svaki dobar glumac dok je na bini. Budite im zahvalni za njihovu Žrtvu i učite lekcije koje vam oni donose.

ATS: Kažeš da se svi mešamo između inkarnacija, ali ja mislim da se priroda naše percepcije i interakcije u toj oblasti ne može uporediti sa našim Zemaljskih metodama interakcije i stoga kao ujedinjen entitet neće biti nezavisnog "smeha". Imam nekoliko (verovatno konačnih) pitanja za tebe:

HH: Nije tako. Razmišljaj u terminima individualnih Duša koje mogu da vide i shvate da nisu odvojene, već povezane. Iluzija je da je prostor prazan. I dalje ćete imati interakciju kao pojedinci, ali u isto vreme videćete kako smo svi Jedno. Teško je objasniti na način u 3-Denzitetskom smislu. Mi jednostavno nemamo reči ili koncepata da to opišemo. Tamo gde idemo reči nam više nisu potrebne.

ATS: 1) Kako znaš sve ovo? Mislim stvarno ZNAŠ. Jasno je da si učen o prirodi postojanja dubinski. Ali kako ti to znaš iz prve ruke? Kako je to više od verovanja za tebe? Da li si bio u mogućnosti da izbegneš zaborav po reinkarnaciji?

HH: Napravio sam referencu na ovo u mom odgovoru na prethodno pitanje.

ATS: 2) Ti izgleda sugerišeš da vaše metode fizičkog ropstva treba da nas nateraju na duhovno buđenje. Ali, ako je tako, zašto se metode duhovnog suzbijanja koriste protiv generalne populacije (hemikalije, organizovane religije, društvene)? Ja razumem zašto ometate naše materijalne živote, ali ne i zašto ometate naš duhovni razvoj.

HH: Gledaj na to kao na "test". Da li ste ikada primetili da taman kada pomislite da ste pronašli nešto što zaista osećate da je Istina za vas, nešto se pojavi da u to posumnjate? Da biste posumnjali u istinu i na taj način posumnjate u sebe da u to verujete? To se dešava sve vreme, u stvari, gotovo svaki put kada imate neko novo otkrovenje koje vas jako uzbudi. I to se dešava poprilično po nacrtu. Međutim, ne možete videti ovo jer se dešava izvan 3-Denzitetskog razumevanja, u oblasti gde se sve može videti kao pridodato i povezano sa svim ostalim. Sinhronicitet. Sve je to magičan deo dovitljivog Kreativnog uma našeg Beskonačnog Kreatora, kao i odličnog smisla za humor i ironiju. Možete li videti kako "test" radi? Taman kada nađete nešto što ste izvagali i iseckali kroz razboritost, i odlučili da to integrišete u svoj koncept "Istine", dolazi i izazov vašim novootkrivenim verovanjima. Obično u obliku događaja, ili nečega što drugi mogu da kažu i ubede vas u nešto drugo. Vaš duhovni razvoj, kao i svi drugi aspekti vašeg napredovanja je nešto na čemu morate da radite. Kako znaš da je tvoja novootkrivena istina stvarno Istinita ako nikada nisi testiran na nju. Test je ovo: Pred izazovom, kome verujete? Da li verujete šta vam spoljni svet pokazuje? Ili se brzo uhvatite za ono što osećate kao Istinu duboko u vama? To je nešto što samo vi možete da odgovorite za sebe. Žao mi je što nemam vremena da odgovorim na sva vaša pitanja, tako da sam odabrao ona za koje sam osetio da su najvažnija. Uživao sam u našoj komunikaciji Cithraul, i srećan sam da smo postali poznanici.

ATS: Imam još jedno pitanje za tebe ako smem. Koje pitanje još uvek nije postavljeno a da je za nas najvažnije da znamo, ako ga ima? A ako postoji, da li bi smatrao da je upitano sada? Nisam siguran da li je ovo dobro, ali je tavorilo u mojoj glavi sinoć.

HH: Odlično i duboko pitanje za postaviti. Sačuvaću ovo pitanje za sam kraj našeg diskursa. To će biti efikasan način da naš put privedemo kraju.

ATS: Hidden_Hand, znam da pokušavaš da se fokusiraš na duhovna pitanja i pitanja o smeni denziteta. Ali, ako bi mogao smetati na trenutak da odgovoriš na moja pitanja u vezi shape shifting-a (promene oblika) bio bih ti zahvalan.

HH: Hoću, ali moram biti vrlo kratak, žao mi je. Shapeshifting nije prirodna pojava. Shapeshifting stvorenja/rase ne postoje, bar sigurno ne u bilo kojoj oblasti, Galaksiji ili Denzitetu koje smo mi ikada iskusili. Međutim, postoje određeni rituali koji kada se uključe, omogućavaju da se ovo desi. To ima veze sa činjenicom da telo, kao što važi i za sve fizičke stvari, nije baš čvrsto. Naravno, izgleda i oseća se kao da je tako, ali u stvarnosti sva materija se sastoji od atomskih i sub-atomskih čestica Svetlosti, u okviru molekula i jedinjenja. Kao što sam rekao, ovo je ukratko zbog nužnosti, i nemam vremena da zalazim u nauku. Postoje određeni rituali koji kada se preduzmu, dozvoljavaju niz manipulacija takozvanoj čvrstoj telesnoj masi da se dogodi. Video sam neke groteskne slike svojevremeno, u šta zaista ne želim da zalazim. Verujem da čak i na mali način, ovo će biti odgovor na tvoj upit. Još sledeće pitanje i moraću da završim za večeras. Moram negde da budem.

ATS: H_H, želim da ti zahvalim za prosvetljujuće reči. Bilo je veliko zadovoljstvo da čitam ono što si napisao. No ipak imam par pitanja. Kako pogledam u sebe, vidim (osećam) da iako sam stara duša, koja je naučila mnoge stvari i mogućnosti, kako ćemo znati koliko smo daleko stigli u pogledu postizanja višeg duhovnog bića u toku naredne Žetve?

HH: Veoma si dobrodošao. Zahvalnost je uvek dobrodošla. Nisam siguran da li se tvoje pitanje odnosi na sada, ili kada se Velika Žetva ostvari, već sam dotakao ono šta se dešava posle u nekoliko odgovora tako da ću reći o pre toga. Za sada, postoji jednostavan način da proverite vaš napredak. Uprkos tome šta izgleda da se dešava u celom svetu, koliko dragi i skladni su vaši lični odnosi? Zapamtite da je svet vaše ogledalo. Vraća vam odraz onoga što ste poslali u njega. U koliko svađa ste se zatekli? Da li postoji gorčina i zajedljivost u tome? Da li gledate na druge i mislite na to kako želite da ih promenite? Ili, da li ih volite i prihvatate takve kakvi jesu? Voleti i prihvatati nekog takve kakvi jesu je poznato kao bezuslovna ljubav. To je nešto na čemu ćete provesti dosta vremena radeći, kada diplomirate u 4. Pozitivni Denzitet. Dobra je ideja da se rano počne. E sad, voleti i prihvatiti nekoga kakav jeste, ne znači prihvatanje nasilničkog ponašanja. Ali, znači voleti i prihvatiti osobu (Dušu), a ne ponašanje Duše. Ponašanje nije ono "ko su oni", Duša u njima jeste. Kvalitet vaših odnosa je odlično ogledalo iz kojeg se može proceniti kvalitet onoga što šaljete. Ili drugim rečima onoga što Kreirate. Da li pogledate osobu i koncentrišete se u većoj ili manjoj meri na stvari koje ne volite u vezi njih i želite da promenite ili na osobine koje vam se sviđaju i divite u njima? Setite se da smo rekli da su sve misli, reči i dela Kreativne. Dobijate upravo ono što šaljete napolje. Dakle, kada pošaljete misao: "Zašto je sa njom tako teško živeti? Zašto se on uvek ponaša ovako?", zapitajte se šta to u stvari radite? Sada se fokusirajte, jer je to toliko očigledno, a mogli biste propustiti. A u stvari većina i propusti. Izbacite pitanje iz rečenice i u suštini govorite: "Sa njom je tako teško živeti. Uvek se ponaša ovako." Vidite li šta radite? Zapamtite, svaka misao je kreativna. Upravo ste kreirali ponašanje u toj osobi koje želite da promenite. Jednostavno zato što ne razumete Zakon Zračenja i Privlačenja. Sada pokušajte eksperiment: Uzmite nekoga u svom životu koga volite, ali ponekad imate problema sa slaganjem. Mislite o mislima koje ste projektovali o toj osobi. Negativnim mislima. Zapitajte se da li ponašanje koje vam se ne dopada kod te osobe, na bilo koji način odgovara mislima kojima ste imali o njoj? Ako ste iskreni prema sebi, kladim se da je tako. Što se više fokusirate na to ponašanje, više ćete ga viđati. To je jednostavno Život, radi ono što radi, i usklađuje sa vašim očekivanjima o tome kakav će biti za vas. Sad, pošto ste prepoznali, šta ćete učiniti povodom toga? Jednostavno primetite vaše Negativne misli kako nastaju, bukvalno "zateknite sebe" kako ih imate. A onda jednostavno promenite svoju perspektivu. Fokusirajte se umesto toga na stvari koje vam se sviđaju u vezi ove osobe. Kako volite njihov osmeh, zvuk njihovog srećnog smeha, način na koji oni rade takvu i takvu lepu stvar, kako od pomoći i dobri mogu biti. Nastavite da izbacujete te pozitivne misli napolje. Istrajte, jer ćete imati malo negativnog rada prvo da poništite, ali samo i dalje zatičite sebe i fokusirajte se na pozitivne misli. Zatim pripremite se za gotovo magičnu transformaciju vaših okolnosti. Uvek pratite svoje misli, i obratite pažnju na njihov kvalitet, jer ono o čemu mislite je direktno vezano za ono što ćete videti oko sebe i ono što će vam Život pokazati. To je razlika između svesne i podsvesne Kreacije.

ATS: A šta će biti sa našim voljenima, ili bolje, sa mojom srodnom dušom koju mnogo volim. Da li ću moći da pođem na ovo novo Putovanje Žetve zajedno sa mojim voljenima?

HH: To će zavisiti od toga da li ćete oboje ili ne da Diplomirate, ili ćete morati da ponovite ciklus. Mada budi uveren, čak i ako za jedan životni vek budete razdvojeni, uvek ćete biti zajedno u vremenu/prostoru (između inkarnacija) i moći da planirate mnoge buduće živote (inkarnacije) zajedno.

ATS: I još samo jedna stvar jer znam da postoje i drugi koji žude da im se na pitanja odgovori. Zašto sanjamo u Metaforama koje nemaju smisla?

HH: Nemam vremena večeras da u dovoljnoj meri odgovorim, ali kratka verzija je da Univerzalni Um govori u Arhetipskim Slikama. Na sličan način na koji pisanje u nekom od naših Orijentalnih jezika koristi sistem gde se grupa reči ili značenja sadrži u onome što je u suštini simbol, tako Univerzalni Um koristi Arhetipove za komunikaciju u Snovima. Baš kao i za razumevanje nekog novog dijalekta, potrebno je samo da učiš jezik. Moram sada ići. Potrudiću se najbolje što mogu da odgovorim što je više moguće sutra, pre nego što budem morao da odem. Laku noć svima.

[Kraj četvrte sesije]
___________________________________________________________________

Peti deo:

HH: Ovo će biti naša poslednja zajednička sesija. Daću sve od sebe da spakujemo koliko možemo. Žao mi je za one koji su propustili moj raniji post od juče koji jasno navodi da već imam više pitanja nego što imam vremena da odgovorim, i toga da ste proveli vreme u pisanju novih pitanja. Moje vreme je ograničeno tako da nisam u stanju da vam odgovorim. Treba uskoro da idem na dugo putovanje i ne smem da zakasnim.

ATS: Uvek sam bio vrlo zbunjen i nije mi bilo jasno na temu "boga", pošto sam išao od religije do religije mojih roditelja teško je raspoznati u kog boga verovati ili imati poverenje. Trebam li nastaviti imajući veru u činjenici da je svet oko mene "bog" i da ne postoji jedno posebno biće koje zaslužuje ovu veru?

HH: Religija je ili zaista stvorena ili, u najmanju ruku, pod jakim našim uticajem. Ne postoji tako nešto kao "bog". "Bog" je ljudski koncept koji je nerazumevanje originalnog koncepta "Kreator". Ovo je dodatno zbunjujuće jer postoje mnogi Kreatori na makrokosmičkom nivou ili Logosi kao što je prethodno objašnjeno. "Bog" podrazumeva neki odvojeni entitet koji je izvan vas, kojeg trebate ponizno moliti i obožavati. Naš Jedan Beskonačni Kreator i skoro svi naši Logosi i sub-Logosi ne žele da ih obožavate. Oni žele da vi razumete Kreaciju i svoje mesto u njoj kao ko-Kreatora. Na kraju krajeva, postoji "Vrhovno Biće" u obliku Jednog Beskonačnog Kreatora i svi smo deo Njega pre nego njegovi subjekti. Nijedno od imena dato za ovo "Vrhovno Biće" od vaših religija nije pravo ime, ali zaista su u pravu da postoji Jedno Vrhovno Biće po imenu Beskonačni Kreator. One samo imaju različite koncepte o Njemu koji proističu iz tekstova na kojima je njihova religija zasnovana. Ne obožavajte vašeg Beskonačnog Kreatora nego živite u stanju Zahvalnosti i Službe Njemu što vas je doveo u Biće i za ovu neverovatnu Igru koju je Kreirao, u kojoj možemo da zaboravimo ko smo zaista da bi se prisetili i spoznali sebe opet kao Kreatora.

ATS: Dakle, u osnovi oblik koji imamo je zapravo samo telo sa kostima i kožom i tako dalje i tako dalje, bitna je naša duša, ili biće koje je u nama koje nas čini da ispitujemo i bavimo našim okruženjem i životom, te kada mi "umremo", bol i patnja je samo deo naše ljudske ljuske, i nema nikakve veze sa našom dušom ili bićem koje će nastaviti u sledeći život ili denzitet?

HH: Tako je. Bol i patnja su samo aspekti Igre. Čine se kao veoma stvarni dok igramo Igru, i zaista moraju tako da biste poverovali da je Igra prava. Niko zaista "ne umire". Više se materija ljudskog oblika razbije poput čaure gusenice kada leptir izlazi. Gledajte na fizičku inkarnaciju kao na čauru u kojoj se možete transformisati.

ATS: Dakle, da li je žetva "sve ili ništa" događaj, ili će biti mešovita žetva - nekolicina ide na četvrti denzitet, nekoliko kreće ka četvrtom denzitetu u službi sebi, velika većina ponavlja treći denzitet? I ako samo 94% ide u četvrti denzitet negativan, onda morate da ponovite treći denzitet i pokušate ponovo za 95% negativnu žetvu? Ako je tako, onda ne bih da zamišljam koliko bi još negativnijom tvoji ljudi učinili Zemlju u tom trenutku. Još uvek sam zbunjen tvojom ulogom u ovome. Da bi ti prešao na četvrti nivo, mora biti 95% negativna žetva. Drugim rečima, da bi tvoji ljudi bili nagrađeni sa četvrtim denzitetom, 95% ljudskih duša treba da su (u procesu samo-razmišljanja) što dalje od "Beskonačnog Izvora" koliko je ljudski moguće. Jednostavno nemam osećaj da je tako.

HH: Nemaš osećaj da je tako, jer nije tako. Nisi u potpunosti shvatio koncept. Pokušaću da razjasnim. Žetva je mešovita. Oni koji su 51% ili preko na pozitivnom putu će Diplomirati na 4. Denzitet Pozitivni. Tamo ćete raditi na Ljubavi i Saosećanju, i to će biti veoma lep svet da prebivate u njemu za vas. Tu će biti vrlo malo negativnosti. Samo dovoljno malo da još uvek možete da je koristite da testirate svoju Slobodnu Volju u izboru ko vi niste, ali to će biti mnogo više očigledno nego ovde, da je negativnost alat za korišćenje. Videćete povezanost svih stvari, i vi ćete znati da niste odvojeni jedni od drugih, ili od Samog života. Nećete koristiti mnogo reči, osim ako se ne odlučite na to. Telepatija postaje normalan način komunikacije. Sve je otvoreno i ne možete da sakrijete svoje misli od drugih. Od te inkarnacije pa nadalje, nećete morati da ponovo iskusite 3-Denzitetsku inkarnaciju, osim ako kasnije ne odlučite da to uradite sa Viših Denziteta, kao što smo mi uradili, da bismo usavršili umetnost Služenja, ili ako nekako u 4-Denzitetskom svetu prepunom ljubavi i lepote neraskidivo uspete da budete 95% Negativnim u vreme buduće Žetve, i skliznete nazad spiralno, umesto da se popnete uz merdevine. Najzad, za ovu trenutnu Veliku Žetvu, mi ne zahtevamo 95% Negativnu Žetvu, kao što si ti zaključio. Umesto toga, ono što mi tražimo je da mi lično dostignemo 95% Negativan Polaritet za sebe, ne za vas. Mi moramo biti 95% Negativni (najmanje), kako bi Diplomirali na 4. Denzitet Negativan i zaslužili priliku da očistimo naš karmički zapis od sve Negativnosti koju smo Kreirali na ovoj planeti pre povratka na naše mesto koje nam pripada kao 6-Denzitetskim Čuvarima naše Galaksije i učiteljima Mudrosti onima u nižim Denzitetima koji traže našu pomoć. Ako ne uspemo, ostaćemo zarobljeni u 3-Denzitetskom ciklusu sa svima onima između 94% Negativnim i 50% Pozitivnim (koje sam nazvao mlakima), i da nastavimo da pružamo Negativan Polaritet za vas. Surovo kao što jeste, naš jedini izlaz jeste da budemo što je više Negativni moguće da bi Diplomirali. Mi ne možemo izabrati da budemo Pozitivni jer to nije ono zašto smo došli ovde da učinimo za vas. Zato sam često spominjao sve strašne stvari koje smo učinili ovde kao našu Žrtvu.

ATS: Rekao si da mlaki ljudi u vreme žetve neće primetiti da se nešto dogodilo, ali da će biti na drugoj planeti. Da li misliš da će se probuditi bez sećanja o tome šta se desilo, ali će i dalje biti u istom fizičkom telu, ili će se probuditi u novom fizičkom telu bez sećanja na prošli život?

HH: Desiće se kratko iskustvo "nulte tačke vremena", gde osećate potpuno "Jedinstvo" sa vašim Beskonačnim Kreatorom. To će biti osećaj blaženog, presrećnog širenja i Jedinstva, dok su vaša fizička vozila (tela) razložena nazad u Svetlost, i premeštena u novu sredinu. Kada se ta tranzicija završi, "nulta tačka vremena" će se završiti, a vi ćete se pojaviti u svojoj novoj "igračkoj-zoni" (planeti). Vi ćete izgledati isto, misliti isto, osećati isto, u stvari, biće baš kao da ste svi imali neko mistično iskustvo, a život će se nastaviti normalno za vas. Iste kuće, porodične situacije, poslovi, prijatelji, ljubavi. Sve će izgledati isto kao i pre, nećete se sećati Velike Žetve ili Zemljinih promena koje su se desile, planeta Zemlja će da se izleči i regeneriše. Ali ćete se sećati vašeg "mističnog iskustva" i to će vam dati nadu i novu priliku da izaberete pozitivniju budućnost za sebe. Još uvek će postojati isti Negativan Polaritet da se prevaziđe, ali ako budemo uspešni u našoj Negativnoj Diplomi (a bićemo), drugi će zauzeti naše mesto u povlačenju konaca "iza kulisa". I više smo nego odradili naš posao u obavljanju naše Službe vama. I umorni smo. Vreme je da očistimo naš Karmički Zapis, i opet postanemo Biće Svetlosti što je naša Istinska suština.

ATS: Da li Orion-okultističke grupe ciljaju posebne civilizacije pre nego što postanu socio-memorijski kompleks?

HH: Da, ali to ih ne čini imunim da ciljaju i na druge, ako oni dozvole bilo kakve pukotine da se pojave u njihovom oklopu. Ukratko, Orion Imperija je sa četvrtog Negativnog Denziteta. Izgubljeni su u smislu da su odlutali toliko daleko od svoje prave prirode, da i pored brojnih pokušaja nismo bili u mogućnosti da dopremo do njih i pomognemo im da se razviju. Oni postoje u okviru svog Kompleksa Grupne Duše, uglavnom kao grupa neinkarniranih (bez fizičkog tela) entiteta unutar Astralnih Nivoa planeta koje posećuju. Nemaju nameru da se vrate kući, i umesto toga traže da se hrane Negativnom Energijom da bi nastavili dalje, jer su oni isključeni od njihovog urođenog Životnog Elana, odbivši da se pridržavaju Inkarnacionih Principa Beskonačnog Kreatora. Vreme koje provodimo između života u vremenu/prostoru, ima za cilj da obnovi našu Duševnu Energiju iznutra, kako bi nastavili naše spiralno napredovanje. Oni su u suštini zatvoreni unutar 4-Denzitetskog Negativnog ciklusa, jer nema Negativne Žetve posle četvrtog denziteta. Tako da oni provode svoje vreme putujući kroz Galaksiju, u osnovi koristeći tamnu stranu Sile (Negativnost) da ostvare svoje ciljeve. Oni će na kraju biti vraćeni pred Jednog Beskonačnog Kreatora, i razloženi nazad u Inteligentnu Beskonačnost (Izvor Svega), mada data im je svaka šansa što je moguće duže, da nauče greške svojih puteva i da se vrate i traže Pozitivno i započnu svoj put nazad Kući. Njihov glavni problem je što ne žele da krenu Kući. Vide sebe kao bogove i ne nameravaju da se potčine autoritetu Jednog.

ATS: Čemu naglo podizanje kontrolnih mehanizama?

HH: Velika Žetva se brzo približava. Vreme je da se iznesu Ekstremi Polariteta.

ATS: Montauk projekat... stvarnost ili fikcija?

HH: Projekat je stvaran. Iako je javno dostupna informacija na određene načine iskrivljena.

ATS: Koji je najbolji način da dešifrujemo između istine i fikcije, sem onoga što opažamo da je istina, posebno u pogledu Nju Ejdž plana i dogmatskih crkvenih ideologija?

HH: Pratite svoje Srce. Slušajte i Verujte svom Unutrašnjem glasu.

ATS: Molim te da objasniš ulogu lutalica, i koja je korist da se bude lutalica ako nemaš sećanje prošlih života. Takođe, kako je to u skladu sa ne-intervencijom (ako su oni tu da pomognu ljudima).

HH: Lutalice (ili "Putnici" kako su još poznati) su oni sa Viših Denziteta, koji su izabrali da se inkarniraju ovde u ovom trenutku, kako bi usavršili Službu ka Drugima. I dalje moraju da se sete ko su oni, i deo brige je da ponekad čak i oni ne uspevaju da se probude u Igri, takva je moć iluzije. Oni su ovde da se probude, a onda da pomognu drugima da se probude i da pripreme za dolazak Velike Žetve. Mada čak i ako ne uspeju da se probude, nisu vezani 3-Denzitetski Ciklus, jer su ga već savladali. Kada se njihova inkarnacija završi, oni su ponovo slobodni da se vrate u svoje odgovarajuće nivoe.

ATS: Da li postoje neki delovi Biblije koji nisu iskrivljeni i koju verziju Biblije bi ti predložio?

HH: Ne. Kao i kod svih Svetih Tekstova, oni su iskrivljeni od originalne informacije koja je data sa svakim novim prevodom. Iako opet, kao i kod svih Svetih Tekstova, postoji još mnogo Istine skrivene u njima. Mnogo toga je metaforično. Ako možete naći verzije koje su prethodile kralja Džejmsa, to je najbliže što ćete dobiti. Srećno sa tim. 

ATS: Da li je Rotšild linija organizator Iluminata u kojoj je Vajshaupt kasnije formiran?

HH: Ne, Vajshaupt je bio samo lutka na koncu. Rotšild poreklo (nije im originalno ime) su bili nadlinija koja "zatvara mrežu kontrole" nad čovečanstvom. Ali čak i oni su manja linija unutar Familije. Kao što sam rekao, imena koja znate nemaju Pravu Moć. Oni su deo Familije, ali ne originalni deo.

ATS: Moje pitanje je: šta da uradim da bi privukao više istomišljenika kako bi se udružili i pomogli ljudima da se okrenu putu vaskrsenja. (Odlučio sam da je to ono što mogu da uradim da izrazim moju ličnu odluku službe ka drugima.)

HH: To je vrlo mudra odluka i milostiva. Ponosni smo na tebe. Najvažnije je da ne siliš stvari i da ne budeš toliko ostrašćen u prenošenju tvoje poruke, da staviš ljude van sadržaja same poruke. Postoji balans koji treba naći između hitnosti da se probude drugi i tvoje empatije za nedostatak razumevanja u njihovom stanju. Uvek se pridržavaj Zakona Slobodne Volje i nikada ne forsiraj svoju poruku. U prenošenju vaše poruke budite informativni i dajte sve od sebe da ne hranite strah i paranoju, jer će to delovati suprotno vašim namerama podizanja vibracija ka Pozitivnom. Prenosite vašu poruku na način koji ističe Nadu i pravu lepotu i realnost našeg nasleđenog Jedinstva sa našim Beskonačnim Kreatorom. Budite poput svetla koje sija u mraku. Nemojte spaliti druge sa svojim svetlom, već im dozvolite da budu privučeni vašem Svetlu, i budite od Službe onima koji vam dođu dobrovoljno. Drugim rečima, ne budite "ovo je jevanđelje" sa svojom porukom, već budite enigmatični i ljubopitljivi "stari mudrac", kome su drugi privučeni zbog kvaliteta njegovih vibracija, a ne obima njegove retorike. Najvažnije je, PRAKTIKUJTE ONO ŠTO PROPOVEDATE. Ostali moraju biti u mogućnosti da vide efekat dela našeg Beskonačnog Kreatora koji obavlja kroz vas. Želimo ti sreću u tvom zadatku i nadamo se Pozitivnoj Žetvi za tebe. Ali iznad svega, nastavi da radiš na sebi i da biraš Pozitivno kao i da budeš Okrenut prema drugima. Zato što želiš tako, ne zato što osećaš da moraš.

ATS: Zemljine Promene; iako razumem da smrt nije kraj mog postojanja, volim svoje telo i ne želim da budem zahvaćen bilo kakvim zemljinim promena, ako ikako mogu. 1) Ako tvoja familija dozvoljava, da li bi mogao da otkriješ koja mesta će verovatno biti relativno sigurnija u naredne 3-4 godine? Da li bi jug Kine (Kanton/Hong Kong) ili Patagonija bili dobar izbor? Koja druga mesta?

HH: Nije mi dozvoljeno da kažem mnogo o ovome jer mora biti onih koji će ostati na svojim mestima kako bi pomogli drugima koji nisu svesni onoga što dolazi. Mnogi od vas (bez obzira da li ste svesni toga ili ne) su izabrali ovaj život iz tog razloga. Ali, ako si uporan da pobegneš izaberi najviša mesta koja možeš naći. Posebno u južnoj hemisferi, ako si u mogućnosti. Peruanski Andi su dobro mesto za biti. Postoji mnogo Duhovne Snage koja se tamo ostvaruje, a Kuero Stari (Inka šamani) su itekako svesni onoga šta će biti.

ATS: 2) Da li su Džon Lir/Jan Lamprecht u pravu u svojoj tvrdnji da je većina planeta u Sunčevom sistemu naseljena?

HH: I te kako. Mada nisu sve na 3-Denzitetskom nivou koji možete videti.

ATS: Da li je Zemlja šuplja?

HH: Ček, pusti me samo da proverim. Da, definitivno.

ATS: Ako je tako, kako neko može da dobije pristup?

HH: Nije mi dozvoljeno da kažem.

ATS: Možeš li objasniti o mehanizmima koji stoje iza fantastičnih pozitivnih rezultata koje vide ljudi koji su pošli putem okrenuti prema drugima? Molim te da temeljno objasniš kompleksne energije koje deluju. Iako je "Dobijate ono što ste poslali" tačno, ja bih da vidim ceo koncept u potpunosti istražen.

HH: Ako ponovo pročitaš neke od mojih prethodnih postova, verujem da sam to već uradio.

ATS: Nedavno sam iskusio lečenje manjeg zdravstvenog problema tako što sam slao ljubav svim bolesnim ljudima u svetu. Kako ovo radi, ne zašto, kako?!?!

HH: Zato što je samo JEDNO od vas ovde. Razumi to, u samoj Srži tvog Bića, i shvatićeš kako to radi. Kako radiš drugima, tako radiš sebi.

ATS: Tvrdiš da je tvoja familija postavljena ovde da bude negativan uticaj u svetu. Postoji li familija koja vrši pozitivan uticaj na nas isto tako? Da li je na nama (čovečanstvu) da bude ta pozitivna sila?

HH: Interesantno pitanje. Postoji takva familija (ili grupa tačnije), ali ih ne možete videti, niti ste svesni njihovog postojanja. Oni pomažu planeti iz tajne "unutrašnje" lokacije, Kvalitetom Energetskog rada u koji se uključuju i projektuju vama napolje, iz Izvora. Da, na vama je da Budete Promene koje želite da vidite kod sebe i u Svetu.

ATS: Vaš cilj jeste negativna žetva, ali jasno je da predočavaš prednosti pozitivnog života. Ovo izgleda kao suprotnost vašem cilju. Ovo nije pitanje već više opservacija, ali ako bi mogao da obrazložiš, veoma bih cenio to.

HH: Mmmm, još jedno vrlo perceptivno pitanje. Zahvaljujem. Naš cilj jeste Negativna Žetva za Nas. Ne za vas. Mi pružamo Katalizator Negativnosti za vas, a na vama je šta radite sa njim. Drastične razmere Negativnosti koje ipak Kreiramo, imaju više veze sa nama nego sa vama. Neki od mojih ranijih odgovora bi trebali da pojasne zašto je to tako. Takođe, u vezi tvoje opservacije o kontradiktornoj prirodi nečega od onoga što sam ovde podelio, postoji jednostavno objašnjenje. Ajmo reći ovako, već sam bio, da kažem "išiban" za prelazak dosta van mojih nadležnosti ovde. Nije bilo namereno da budem otvoren kao što sam bio. U stvari, ako prođete kroz temu ponovo iz početka, možda ćete primetiti kako je moj "ton" prema vama (kolektivno) omekšao u određenoj meri tokom našeg razgovora. Ja sam, koliko je to moguće, poštovao u potpunosti Zakone Slobodne Volje i Konfuzije, mada bilo je slučajeva kada sam rekao više nego što sam trebao. Vi nećete platiti za to, međutim, kada je u pitanju moj sledeći ciklus u Negativnom 4. Denzitetu i rad na mom Karmičkom Zapisu, ja ću morati da prihvatim posledice mojih dela. Ali, hej, mislim da imam već dovoljno Negativnog u životu sad, tako da ono još malo preko neće predstavljati problem. Bio sam nevoljan da budem taj kome je dodeljen zadatak ove komunikacije. Još uvek imam slabost prema Saosećanju. Ali poštujem i izvršavam zadatke koji su mi dati. Prošlo je dosta vremena od kada sam poslednji put proveo bilo koje vreme u direktnom odnosu sa "vašom vrstom" generalno. Ne mislim to na uvredljiv način, već samo da veliku većinu mog vremena, ja samo viđam Familiju tokom mojih dnevnih i noćnih zadataka. Ne živim ono što biste vi nazvali "javni" život. Ja sam "zaštićen" i "zaklonjen". Nisam predvideo da ću postati toliko povezan u ovom procesu. Da budem iskren, stvarno nisam očekivao toliko pitanja i taj topli i otvoreni prijem (od većine). Moglo bi se reći da sam na neki način prirastao vama. U stvari, ovaj "Prozor Mogućnosti", takođe je postao takav i za mene. Ono što je počelo kao samo odrađivanje moje dužnosti postalo je više "rad ljubavi" i kada se sve ovo završi do kraja ove večeri, mislim da ćete mi nekako stvarno svi nedostajati i ovo angažovanje sa onima iz spoljnog sveta. Ja sam bio odabran jer se smatralo da će neko sa mojim diplomatskim veštinama biti najbolji da prenese ovu poruku. Zbog same prirode predmeta, bilo je dosta potencijala za nesklad. Osetilo se važnim da poruka ne postane izgubljena u samo-pravedničkom ili odbrambenom sistemu isporuke. Tako ste dobili mene. I zapravo mi je drago sad u retrospektivi što jeste. Sedim ovde i smeškam se u sebi (imajući u vidu način na koji su mi se neki ljudi ovde obraćali), kako je ovaj razgovor mogao da postane nešto ružno, izvesni drugi među mojom Familijom koji su takođe razmatrani za ovaj zadatak zamalo su dobili posao. Sada znam zašto sam izabran. Kao i sa svim stvarima, trebalo je da bude ovako. Baš me briga šta drugi misle o meni, sve dokle god znam da Služim mom Kreatoru kako on želi, najbolje što umem. Njegovo je jedino odobrenje koje tražim, ili želim. Nemam ništa da branim, pretpostavljam da sam zbog toga bio "savršen" za ovaj zadatak. U svakom slučaju, dosta sa sentimentom, imam još pitanja da odgovorim.

ATS: Uobičajena izreka među hrišćanima je "Satanin najveći trik je što je ubedio svet da ne postoji." Mislim da postoje hrišćani koji bi pogledali šta ste napisali i videli to kao lukavi elaborat "da đavo izgleda dobro".

HH: "Satana" je ljudski izum. Jednostavno personifikacija koju ste dali svoj Negativnosti koja je postojala na ovoj prelepoj planeti. Niste znali koga da krivite, a kako niste mogli da nađete u sebi da preuzmete iole odgovornosti, "Satana" je stvoren da vas oslobodi krivice.

ATS: Mnogi moji prijatelji i porodica su Hrišćani, a oni verovatno misle isto. Kako bi neko mogao da predstavi ove informacije osobi koja razmišlja na taj način? Nisam ovde da bih "širio tvoje Jevanđelje", ali bih definitivno voleo da podelim ovo sa nekoliko mojih prijatelja.

HH: Kako da predstaviš nešto onima koji nemaju želju da njihov sistem verovanja bude izazvan? Oni će verovati u ono u šta žele da veruju, i ništa što ti ili ja kažemo neće napraviti bilo kakvu razliku. To postaje ukorenjeno na podsvesnom nivou, a kada struktura verovanja postane toliko podmukla, jedini način da se promeni, je putem "mističnog iskustva" ili takvom ličnom demonstracijom drugačijeg načina u životu kojeg živi drugi, da se ne može ne primetiti da postoji "nešto drugačije" u vezi njih. Kako da doprete do takvih? Samo primerom.

ATS: E sad, da li je u redu ako sakupim tvoje pisanje u jedan dugi post na mom blogu? Moram da se uverim da to ne krši moj korisnički ugovor ovde. Takođe bih voleo da se uverim da neću dobiti posetu od ljudi u crnom ako to uradim.

HH: Zabavno, hvala ti za smajli. Da, dobrodošao si da središ ovaj diskurs da bi ga prezentovao tamo gde želiš. Jedino što tražim je da svako ko odluči da to uradi, poštuje moje želje i kopira samo poruku. Drugim rečima, ostavite sve sitne rasprave po strani. Ako želite da predstavite ovu poruku drugima, molim vas da ispoštujete moju (našu) prvobitnu nameru, da poruka bude predstavljena kao "celina". Kada sam rekao u mom prvom postu, da sam zahtevao dobru nameru ili oslobođenost od predrasuda, bio sam veoma jasan zašto je to tako. Baš me briga što ljudi ne veruju u to. Nikad nisam očekivao da bi mnogi mogli poverovati. Ali ono što sam želeo, naglašavajući gore navedeno, jeste da bude dozvoljeno da se poruka predstavi u celini, sa svim originalnim pitanjima na koja je odgovoreno, a onda kada se taj proces završi, možete reći šta god hoćete o tome kolika prevara verujete da ovo može ili ne mora da bude. Ako smem da budem grub na kratko, baš me "zabole #" koliko gorčine i prezira je bačeno na našu poruku, ili koliko uzaludnih verbalnih napada može biti pokrenuto protiv glasnika. Poruka će stići do svih onih do kojih treba da stigne, a to je upravo onako kako bi trebalo da bude. To je ono što Kreator želi. Oni sa ušima da čuju, očima da vide i srcem da razumeju, će čuti poruku i posađeno seme će rasti snažno u tako plodnom tlu poput ovog. Tako da Vas molimo dakle, ako poštujete ono što sam ovde podelio i uljudan način na koji sam to uradio, ako želite da kopirate, kopirajte samo moje postove. Moje postove i sve citate u njima kao deo pitanja na koja odgovaram, tako da nema drugih postova da su potrebni, ako je pravi prikaz poruke ono što želite da ponesete sa sobom.

ATS: H_H je izneo neke neverovatno dobro napisane informacije - gotovo kao da su tekle iz njegovog/njenog bića na temu.

HH: A ovo je verovatno najperceptivnija realizacija u ovom diskursu do sada. Ona mi takođe omogućava da odgovorim dalje u ranijem pitanju za koje sam rekao da ću ući u detalje kasnije, u odgovoru na vašu konstataciju. Ova poruka zaista "teče iz mog Bića", na stranicu. Spomenuo sam ranije da je moja uloga u mojoj Familiji ona od Duhovne Discipline. Određeni postavljač pitanja je napravio svakojake pretpostavke o tome šta ta uloga podrazumeva, i široko omanuo u tom procesu. Kao što sam ranije rekao, sve "Linije Moći" (od svetskih krvnih linija) koji čine "Inner Sanctum" (ili "Skrivene ruke" – "Hidden Hands") Familije, imaju određene sposobnosti koje oni koji se inkarniraju na 3. Denzitetu ne poseduju (čak ni drugi iz naše Familije, iz linija koje su vam poznate), jedna od ovih sposobnosti je da se zna čitava svoja inkarnaciona prošlost, uz fokusiranje koncentracije. Postoji širok spektar zadataka koje treba izvršiti, a koji omogućavaju da naša Familija efikasno funkcioniše, i svako od nas specijalizuje u određenim oblastima ili Disciplinama, kako bi "telo" naše Familije radilo kao dobro podmazana mašina. Moje područje, i ono u kojem provodim većinu svog vremena aktivno uključen, jeste Duhovnost. NAŠA Duhovnost, a ne ona od ljudi na Zemlji. Drugi ispod mene su više u toj oblasti. Ja bih se mogao povezati sa "Sveštenikom" ili "Ministrom". Na isti način kao što vaši religijski i duhovni učitelji imaju odgovornost slušanja glasa njihovog Kreatora i prenose njegovu poruku, tako imam i ja. Aktivno sam angažovan u ovoj ulozi sada već mnogo godina. Ona mi je postala druga priroda. U stvari, tačnije, postala je Prva priroda. Veliki deo moje uloge je da stalno budem u stanju svesti naše Grupne Duše (Lucifera). To je razlog zašto ćete primetiti da se tako često obraćam sa "mi", čak iako govorim u prvom licu. To mi je jednostavno postalo prirodno. Ja provodim većinu svog vremena govoreći sa svojom Familijom, kao Lucifer, iz perspektive Grupne Duše. Kada govorim u daljem tekstu, to nisam ja (individualna iskra Duše koja vam se obraća), u nedostatku boljeg opisa (jer je daleko od tačnog), može se reći da u stvari ja "kanalizujem" Lucifera. Zato ovaj diskurs teče tako lako. Kao što su neki primetili, šanse da nakon što sam proveo koliko god ogromne količine vremena istražujući sav ovaj materijal da bih "varao" njime i predstavio ga tečno kako radim, kao i u redovnim dnevnim ratama, bi možda i bilo moguće, ali malo verovatno u najmanju ruku. Za one koji su otvoreni dovoljno da prime gornje objašnjenje, sada znate zašto i kako se to radi. Ja ne govorim za sebe, nego pre za onoga koji me šalje, mog sopstvenog Kreatora (Lucifera). Znam i iskusio sam ono što on zna i što je iskusio, jer u suštini, mi smo Jedno te isto Biće.

ATS: Nikada nisam bio uključen u bilo koje organizovane religije takoreći, ali sam oduvek bio duhovan. Čitam mnoge religijske tekstove koji su dostupni, jer verujem da svi sadrže delove priče. Može se naći veliko znanje iz raznoraznih knjiga ili verskih tekstova. Verujem da smo mi ljudi kreatori poput JEDNOG kreatora i da smo svi jedno. Takođe verujem da ćemo preći u viši nivo svesti gde možemo svesno zajedno stvarati u našem svetu, jer sada samo nesvesno ko-kreiramo.

HH: Tvoja intuicija te služi dobro.

ATS: Da li poznaješ Miriam Delicado? Upravo sam gledao intervju ovde na sajtu projekta Camelot i bio je veoma inspirativan za mene. Pa bih hteo da znam da li si ti jedna od visokih plavuša o kojoj ona govori.

HH: Ona je divna Duša. Nisam video intervju o kom govoriš, ali mi znamo o njenim iskustvima. "Visoke plavuše" o kojima govoriš, su Plejađanskog porekla. Oni rade sa onim što je znano kao Galaktička Konfederacija Planeta. Oni služe Pozitivnu vibraciju. Plejađani su iz sazvežđa koje nazivate Plejade. I ne, mi smo Lucifer, i nemamo direktne veze sa Plejađanima, iako su nam oni zaista dobri prijatelji.

ATS: Mislim da bi on mogao biti onaj za kojeg se predstavlja. Ali bi mogao biti i dobro načitana, ali smorena osoba koja želi da vidi koliko daleko će njegova prevara da se proširi po internetu. Čini mi se, ako je ovo drugo, da se onda ne uklapa u profil. Mislim ako pročitate gore stvari za koje je on očigledno zainteresovan teže je namerno varati sa tim. Ide protiv stvari o kojima on voli da čita. I mislim da je JAKO teško za poverovati da istražuje to u hodu i sve to radi a za šta nikada neće dobiti više "slave" od ove jedne nedelje pažnje, bez novca ili stvarnog životnog priznanja ili štagod još.

HH: Nisam nameravao da odgovorim na još poruka, sem onih koji iskreno žele da čuju ono što imamo da kažemo, jer moje vreme brzo ističe ovde, ali tvoja poenta je dovoljno oštra da se nakratko obratim, zbog same tačnosti tvoja izjava zaslužuje da ima mesto u finalnoj spojenoj verziji ove poruke. MNOGO rada i besmislenog vremena je potrošeno, da nije činjenice da je ovaj "rad ljubavi" ceo urađen za slavu našeg Kreatora. Laži i glasine o nama da smo "zla" i "satanistička" Bića su prošli bez odgovora previše dugo. Bilo je vreme da se zapis ispravi. Lucifer je žrtvovao mnogo, jer mi vas volimo.

ATS: Kako je duhovnost u tvom fokusu, da li bi mogao da se izjasniš o ulozi katoličke crkve u odnosu na svoju ulogu i kako se crkva uklapa u pozitivne, negativne ili razne puteve?

HH: Niži delovi naše Familije (imena koja znate) koriste Vatikan za mnoge Rituale i Žrtvovanja. To vam treba reći sve što je potrebno da znate.

ATS: Neke specifične svete knjige (ili možda biblijski autori) koje bi nabrojao a da su vrlo blizu istine?

HH: Najbliži biblijski autori su oni koji su izostavljeni iz objavljenih izdanja. Najbliži duhovni spisi (osim Ra materijala) koji sadrže istinu o prirodi Jednog su Taoistički spisi, i to "Tao Te Ching" i "Knjiga o Čuang Cu".

ATS: H_H, nadam se da ćeš odgovoriti na moja pitanja. Možda si me svestan, jer ni ja ne mogu da otkrijem sve što znam. Moje pitanje je druge prirode na koje ne mogu da dobijem odgovore. Moja krvna linija je elitna, recimo uključuje Austrijski dvor, engleskog grofa, škotskog barona. Čini se da je u nekom trenutku, u poslednjih 100 godina, jedan deo familije izgubio sve, uzeto od vlade. Postoji mnogo što želim da kažem, ali ne želim da kažem tako da svi vide. Da li si svestan ovih događaja? Šta se stvarno dogodilo? Engleska strana neće da kaže, generacije familije su živele tamo, a onda uzeto od strane vlade... nešto se dogodilo. Svi u mojoj porodici, uključujući i mene imaju velike sposobnosti, ja izgleda da imam najviše. Svestan sam i svega o čemu si govorio ovde. Ja bih, ako imaš dozvolu za to, i znam da će to biti dozvoljeno zbog ove linije, voleo da porazgovaram sa tobom na ličnom nivou. Pitaj koga treba da pitaš, videćeš da sam istinit i pravi. Molim te nemoj da me smatraš arogantnim, ali to je jedino pitanje koje imam.

HH: Očigledno razumeš da ove linije o kojima govoriš su samo zemaljske linije, i da mi (od svetskih linija Moći) ne intervenišemo često u takvim "unutar familije" okolnostima. Sve što mi je dozvoljeno da kažem, jeste da je bio spor između habzburške i franko-pruske linije. Stvari su rečene i učinjene koje ne bi trebalo da jesu. Posledice su se pojavile i akcija je preduzeta. Što se tiče komunikacije na ličnom nivou, žao mi je to nije moguće. Nadam se da u granicama onoga što mogu da kažem imaš uvid za povezivanje tačaka. Želimo ti dobro u tvojim zadacima ovde, a verovatno ćemo te videti u bliskoj budućnosti (ako ideš na Maltu zimi?). Nema potrebe za odgovorom, jer ću do tada već otići.

ATS 1: On je Reptil. To je rasa krvnih linija. One kontrolišu skoro sve iza kulisa. I zapamtite - ne postoji takva stvar kao loša rasa, samo izaberite pojedinca ili grupu koji se izdvajaju više od drugih.

ATS 2: Ok, imam jedno drugo pitanje za hidden_hand. Reptili su opisani kao veoma agresivni, arogantni te doživljavaju ljude kao ništa bolje od stoke. Pa šta je sa podeljenim ličnostima? Ti kažeš da si ljubopitljiv i duhovan, a svi kažu da su Reptili bića bez milosti?

HH: Ovo nas baš zabavlja. Naravno da mi NISMO Reptili, i ne postoji ništa iole reptilsko u vezi Istinskih Linija Moći. Jedini reptilski uticaji koji su na bilo koji način u vezi sa ovom planetom u ovom trenutku, su oni iz Zeta Reticuli i Alfa Draconis sistema. Oni vam ne predstavljaju konkretnu pretnju. Za one kojima to može biti od interesa, mi smo poreklom sa Venere, prvobitno. Koje je drugo ime za Veneru? Povežite tačke. Pa, to je sve što sam obećao da ću odgovoriti van toka, i moje vreme ovde je sada prilično isteklo. Imam još nekoliko minuta pre no što završim pripremu za moje dugo putovanje.

ATS: Stvari/misli/ideje o kojima on govori već su deo materijala zaštićenog autorskim pravima i koji su objavljeni u formatu knjige sa ISBN brojevima i svim. Knjige se zovu Zakon Jednog. Ova/ove knjige se bave bukvalno istim idejama kao i OP:

1. Negativna i pozitivna polarizacija
2. Nivoi denziteta
3. Čak i potpuno isti termin: socio-memorijski kompleks!
4. Žetva se koristi u istom kontekstu
5. Evolucija između denziteta
6. Logosi i pod-logosi se koriste u istom kontekstu
7. Isti koncept Putnika
8. Koncept Beskonačnosti koja postaje svesna sebe
9. Ista ideja o vibracijama u istom kontekstu
10. Koncept nas koji napredujemo na četvrti denzitet sa sledećom žetvom (2012) i koliko nas će morati da ponavlja treći denzitet.

Ima preko 50 primera istih ideja i konteksta između originalnog autora (L/L Research) i Hidden_Hand. L/L istraživanja datiraju iz 1981. godine, što me tera da verujem da su oni originalni autor. Napominjem da je definicija plagijata neovlašćeno korišćenje ili bliska imitacija jezika i misli drugog autora i njihovo predstavljanje kao sopstveno originalno delo. Zbog toga, ako Hidden_Hands nije deo L/L Istraživanja onda je jasno da on kopira njihove ideje i misli.

HH: Ok, upravo sam završio čitanje poslednjih nekoliko strana sa pitanjima, rekao sam ranije nekoliko puta da nemam vremena da odgovorim, ali mi je ranije postavljeno pitanje sa kojim sam rekao da ću završiti, mislim na: "Koje pitanje još uvek nije postavljeno a trebalo bi da jeste?", ili reči u tom smislu. Dakle, postoji još jedno drugo pitanje sa poslednje stranice koje ću koristiti u tom stilu. Mada to će zaista morati da bude to. Iskreno mi je žao što ne mogu da odgovorim na mnoge druge iskrene odzive koji nažalost moraju ostati bez odgovora. Moramo krenuti zbog važnog zadatka u Rimu. U svakom slučaju, moram da završim.

ATS: Ovo je bilo vrlo informativno, a i razjasnilo mi je mnogo toga. Hvala još jednom Hidden_Hand. Moj pogled se bitno izmenio od onoga kada sam poslednji put postovao u ovoj temi. Dakle, nadam se da će ova pitanja biti malo relevantnija.
1) Znatiželjan sam o tome kako struktura krvne linije familije funkcioniše. Rekao si da postoje ljudi koji su deo tvoje "šire porodice" koji su nam poznati. Da li su to Rokfeler, Rotšild, Buš, Kuća Vindzora, itd. (obično poznati u krugovima zavera kao Novi Svetski Poredak)? Koliko je bliska vaša interakcija sa tvojom "proširenom porodicom" i da li su oni duhovno prosvetljeni kao što se ti doimaš? Možeš li samo okvirno da nam daš pregled kako je familija struktuirana, koliko zna svaki nivo u odnosu na vrh, itd? Budući da postoji mnogo teorija i "znam-ja-sve-likova", bilo bi lepo da se jednom zauvek razjasni. Budi onoliko detaljan koliko osećaš da je potrebno.

HH: Ok, i to će morati da bude veoma kratak pregled, jer je moje vreme isteklo. Počev od dna, imate ono što mi nazivamo "Lokalne Ćelije Grupa" ili "Čvorišta Familije". Njihov broj je recimo od 5 do 30, u zavisnosti od veličine grada ili naselja koje je u pitanju. Svaka Lokalna oblast ima svoje Veće sastavljeno od Lokalnih Lidera koji predstavljaju Šest Disciplina učenja. Tu je i Visoki Sveštenik ili Visoka Sveštenica Reda koji Služe svojoj lokalnoj zajednici. Iznad toga imate Regionalno Veće sa liderom svakog Lokalnog Veća koji predstavlja svoje specifične oblasti. Onda Nacionalno Veće u istom tonu sa Liderima Regionalnih Veća koji zastupaju svoje Regije. Onda imate Vrhovno Svetsko Veće iznad njih svih sa Nacionalnim Liderima koji predstavljaju svoje Zemlje. Iznad toga je druga grupa koju ne mogu da spominjem a koja sarađuje sa "Skrivenim Rukama". Onda iznad toga, postoji mnogo drugih nivoa Vođstva, isključivo iz Linija Moći (onih koje nisu sa ove planete). Vrhovno Svetsko Veće zna samo onoliko koliko im je "dato" od strane nas. U našim Linijama Moći imamo sličnu strukturu sa Lokalnim i Regionalnim grupama itd, iako većina nas živi u potpuno drugačijim tipovima zajednica nego što biste razumeli. Sve što ću reći je da mi "ne obitavamo na površini".

ATS: ... takođe, da li neko pokuša da ode od familije? Pitao sam te da prokomentarišeš slučaj Svali u ranijem postu. Još uvek me interesuje, da li je ona jedna od vas ili tvoje šire familije, ili je ona samo dezinfo agent.

HH: Svestan sam nje, da. Nisam pogledao u njena navodna "otkrića" lično, mada sam čuo dovoljno od drugih u mojoj Familiji. Da, ona je bila deo Familije, na nižim nivoima, od Nemačkih Linija verujem. Koliko sam razumeo, nije otkrila mnogo istine o nižim nivoima, ali ona je bila tek na Regionalnom Nivou u Zemaljskim Linijama, tako da ne nešto visoko. Sigurno ne bi imala ništa slično poput "veće slike". Razumem da je otišla u detalje o nekim od tehnika obuke u nižim nivoima koji, da budem iskren, mogu biti izuzetno oštri, ali kao što sam rekao, sve je oko dostizanja 95% negativnosti, i kada se svedu računi, bez obzira na to koliko je neko možda propatio u ovom životnom iskustvu, nikada ne možemo izgubiti iz vida činjenicu da je ovo Igra koju svi mi ovde igrajmo zajedno, i svaka inkarnirana Duša je već izabrala i složila se unapred sa ulogama koje će igrati u Igri. Niko zaista ne pati, osim u Igri, i na kraju, izabrali su ova iskustva unapred, na nivou Duše. Niko nije primoran da se inkarnira u priču koju ne želi da igra i iz nje da uči. Nemačka Kuća je poznata kao naročito teška i surova u svom treningu, tako da mnogo od onoga što je rekla se možda i dogodilo. Ne mogu da komentarišem, jer nisam imao ni vremena ili sklonosti da ispitam njenu priču. Svet moje Familije je veoma različit od Zemaljskih donjih krvnih linija. Iako je naš (moj) trening odrastanja bio veoma strog i disciplinovan, nikada nismo bili zlostavljani na bilo koji način. Mi smo odrasli uz veću sliku i nije nam bila potrebna nikakva druga motivacija. Zemaljske linije nisu svesne cele slike. Oni sami nisu deo naše Lucifer Grupne Duše, i svesni su samo toliko da su oni tamo da "vladaju svetom", da Kontrolišu i Porobe, i stvore što je više moguće Patnje i Negativnosti. To je ono što oni "dobijaju od posla". Dominacija Svetom. Sa tim u vidu morate priznati da jako dobro rade posao. Ali jedna od stvari koje oni ne znaju ili ne razumeju, jeste da je naš (od Venerijanskih Linija Moći) plan, na kraju za Najviše Dobro svih u pitanju, da vam pružimo Katalizator, ubrzanje. Da su svesni ove istine, postoji mali rizik da ne bi dobro odradili svoj posao i oni bi propustili da nam se pridruže u 95% Negativnoj Žetvi. Oni su svesni Žetve i potrebe da dostignu 95%, da bi izašli iz 3. Denziteta, a to je sva motivacija koja im je potrebna da nam pomognu da ostvarimo naše krajnje ciljeve. Kako oni rade, zaista nije od velike brige za nas, sve dok odrađuju posao. Ponekad moramo da se umešamo, kada nešto što nameravaju da urade ili planiraju ide protiv naše želje, ali takvi slučajevi su retki i malobrojni.

I sa tim apsolutno moram da okončam moje vreme ovde sa vama. Ako ostanem još malo zakasniću na moje putovanje i neću biti jako popularan ako zbog mene moja Familija zakasni. Čudan osećaj imam sada u mom srcu dok kucam ovih poslednjih nekoliko redova. Nikada ne bih mogao ni da zamislim da bi se mogao "povezati" sa svima vama na ovaj način kroz ovaj razgovor. To nikada nije bila originalna namera, sem da pružim potrebne informacije. Ali, negde duž ovog puta koji smo zajedno prošli, počeo sam da osećam određenu vezu sa vama. Naravno, znam da je naša veza prirodno Jedinstvo u našem Jednom Beskonačnom Kreatoru, ipak, nakon "susreta" i lične povezanosti sa mnogima od vas, ostaje mi pomalo tužan osećaj što je naše vreme došlo do kraja. Ali, doći do kraja mora. Iskreno vam zahvaljujem za velikodušno gostoprimstvo, i što ste nam dozvolili da koristimo vaš prostor ovde, za prosleđivanje naše poruke. I zapamtite, bez obzira na ideologije koje nas razdvajaju u ovoj Igri, poruka je sve što je bitno, a poruka je da u Ljubavi i Svetlu našeg Beskonačnog Kreatora Svi smo Jedno. Braća i Sestre Svetlosti. Želimo vam sve najbolje u onome što je preostalo od vašeg putovanja ovde i iskreno se nadam za vas da ćete koristiti Katalizator koji smo vam ponudili, da vam na neki način pomognemo da Diplomirate sa slavnom i Pozitivnom Velikom Žetvom. Ja, sa druge strane, ću morati da odem i da uradim neke JAKO Negativne stvari sada da bih nadoknadio svu ovu Pozitivnost. Pomalo zabavno, na ironičan način. Radujem se susretu sa toliko vas kada se Igra završi, i srećnom podsećanju na ovo vreme i uloge koje smo svi igrali u ovoj Velikoj Igri. Mi vas ostavljamo sve u Ljubavi i Svetlosti našeg Jednog Beskonačnog Kreatora.Нема коментара:

Постави коментар