AFIRMACIJE LEČENJA

___________________________________________________________________

ZAŠTO AFIRMACIJE DELUJU

Čovekova reč je duh u čoveku. Izgovorena reč je zvuk nošen vibracijama misli. Misli su vibracije poslate od ega ili od duše. Svaka reč koju izgovorite trebala bi biti ispunjena snagom duše. Ljudska reč je beživotna ako je ne spojimo sa duhovnom snagom. Pričljivost, preterivanje ili pretvaranje čine vaše reči nedelotvornim. Govor i molitve brbljivih i nemarnih osoba su nemoćne da proizvedu povoljne promene u poretku stvari. Čovekove reči ne bi trebalo da predstavljaju samo istinu, već takođe i krajnje postignuće i razumevanje. Govor bez snage duše je kao mahuna bez zrna.

Duhovna snaga u čoveku

Reči ispunjene sigurnošću, uverenjem, pouzdanjem i intuicijom su kao visoko eksplozivne vibratorne bombe, koje kad su bačene, uništavaju stene teškoća i stvaraju željene promene. Izbegavajte izgovaranje neprijatnih reči, čak i kada su istinite. Ako se reči afirmacija ponavljaju sa razumevanjem, osećajem i voljom sigurno će pokrenuti sveprisutnu kosmičku vibratornu silu pri pružanju pomoći u vašim teškoćama. Prizovite tu snagu sa neograničenim pouzdanjem, uklonite sve sumnje, jer će u protivnom strela vaše pažnje promašiti svoj cilj. Nakon što ste u tlo kosmičke svesti posejali vibracijsko seme vaše molitve, ne čupajte ga često van da biste proverili da li je proklijalo. Dajte božanskoj snazi šansu da radi neprekidana.

Bogom-dana snaga čoveku

Ništa nije veće od kosmičke svesti, ili Boga. Njegova snaga prevazilazi snagu ljudskog uma. Slobodno tražite njegovu pomoć. Ali ovaj savet ne znači da trebate biti pasivni, tromi i lakoverni, ili da trebate potceniti snagu svoga uma. Bog pomaže onima koji sami sebi pomažu. On vam je dao snagu volje, koncentraciju, veru, razum, i razna čula da ih upotrebite kada se želite osloboditi telesnih ili mentalnih muka. Ove snage upotrebite paralelno sa molbama njemu. Dok izgovarate molitve ili afirmacije, uvek verujte da koristite vašu sopstvenu ali Bogom-danu snagu za lečenje sebe ili drugih. Zahtevajte njegovu pomoć, ali shvatite da Vi lično, kao njegovo voljeno dete, koristite njegove poklone volje, emocija i razuma u ​​rešavanju svih životnih teškoća. Potrebno je postići ravnotežu između srednjovekovne ideje o potpunoj zavisnosti o Bogu i modernog ego-samopouzdanja.

Korišćenje volje, osećaja i razuma

Kako neko koristi razne afirmacije, menja mu se stanje uma. Na primer, voljna afirmacija treba biti uparena sa jakim uverenjem, osećajna afirmacija sa devocijom, a afirmacija razuma sa jasnim shvatanjem. Kada lečite ostale, izaberite afirmacije koje su prikladne za konativni, maštoviti, osećajan i misaoni temperament. U svim afirmacijama intenzivna koncentracija je prva, ali konstantno ponavljanje ima takođe veliki udeo. Popunite afirmaciju sa predanošću, voljom i verom, ponavljajte je odlučno i neprestano, bez misli o rezultatu, koji će doći prirodno. Za vreme procesa lečenja tela, pažnja ne treba biti na bolesti, da vam ne priguši veru, već na neograničenoj snazi uma. Za vreme mentalnog prevazilaženja straha, ljutnje, loših navika, itd., koncentracija vam treba biti na suprotnim kvalitetima. Znači, za lečenje straha osvestite hrabrost, za ljutnju mir, za slabost snagu, za bolest zdravlje.

Mentalna odgovornost za hronične bolesti

Za vreme lečenja, često se koncentrišete na snagu stiska bolesti umesto na mogućnost izlečenja, što dozvoljava bolesti da postane više mentalna nego fizička navika. To je posebno istina u većini slučajeva neuroza. Svaka misao depresije ili sreće iritira mir, blokira nežan rast moždanih ćelija i jača sklonost prema bolesti ili jača sklonost prema zdravlju. Podsvesne ideje-navike o bolesti ili zdravlju vrše jak uticaj. Konstantne mentalne ili fizičke bolesti uvek imaju dubok koren u podsvesti. Bolesti mogu biti izlečene čupanjem skrivenih korena. To je razlog zašto afirmacije u svesnom umu moraju biti dovoljno jake da sjedine podsvest, koja za uzvrat automatski utiče na svesni um. Jaka svesna afirmacija takođe kao reakcija deluje na um i telo kroz medij podsvesti. Još jače afirmacije dosežu ne samo podsvest, već takođe i nadsvesni um - čarobno skladište natprirodnih moći. Ovo se treba praktikovati sa voljom, slobodno, razumno i predano. Ne dozvolite svojoj koncentraciji oklevanje. Odlutalu pažnju treba ponovo i ponovo povlačiti nazad kao neposlušno dete, i konstantno i pažljivo treba vežbati izvođenje tih zadataka.

Koncentracija i vera su neophodni

Sve afirmacije, u cilju dostizanja nadsvesti, moraju biti slobodne od sumnji i nesigurnosti. Koncentracija i vera su svetlo koje vodi, čak i kada afirmacije nisu jasno shvaćene, prema podsvesnom i nadsvesnom umu. Koncentracija, pažnja i inteligentno ponavljanje su čudotvorci. Afirmacije u lečenju hroničnih telesnih bolesti trebaju biti ponavljane često, duboko i kontinuirano (odlučno ignorišući nepromenjena ili suprotna stanja, ako postoje), dok ne postanu deo nečijeg temeljnog intuitivnog uverenja. Bolje je umreti, ako smrt mora doći, sa uverenjem u savršeno zdravlje, nego sa mislima o mentalnim ili fizičkim neizlečivim bolestima. Iako smrt može biti neizbežan kraj tela prema sadašnjem ljudskom znanju, još uvek njen "sudbinski čas" može biti promenjen snagom duše.
___________________________________________________________________

ŽIVOTNA ENERGIJA UZROKUJE IZLEČENJE

Gospod Isus je rekao: "Čovek ne treba da živi od hleba samo, već od svake reči što dolazi iz usta Božijih." "Reč" je životna energija ili kosmička vibratorna snaga. "Božija usta" je medula oblongata koja se nalazi u zadnjem delu mozga, sužavajući se u kičmenu moždinu. Taj najvitalniji deo ljudskog tela čini božanska vrata ("Božija usta") životnoj energiji, koja je čovekova osnova. U hinduističkim i hrišćanskim spisima Reč je sa poštovanjem znana kao Aum i AmenTa savršena snaga sama leči. Sve spoljašnje stimulativne metode samo sarađuju sa životnom energijom i bezvredne su bez nje.

Lečenje prema temperamentu

Lekovi, masaža, podešavanje kičme, ili elektro-tretmani mogu pomoći pri vraćanju izgubljene harmonije stanica hemijskim delovanjem na krv ili fiziološkom stimulacijom. To su spoljašnje metode koje nekad asistiraju životnoj energiji pri lečenju, ali one nemaju snage delovati na mrtvo telo koje je životna energija napustila. Mašta, razum, vera, emocije i volja važe prema specifičnoj prirodi osobe, zavisno da li joj je naglašena imaginacija, intelekt, žudnja, emocije, ili čvrsta volja. Nekolicina ljudi to zna. Velika je važnost autosugestije, ali intelektualni tip osobe nije prijemljiv na sugestiju. On je podložan uticaju metafizičkog objašnjenja snage svesti nad telom. On treba shvatiti razlog i osnovu mentalne snage. Kako je Villiam James dokazao, pod hipnozom je moguće stvoriti bolest, slično tome razumljivo je da um može učestvovati i u lečenju bolesti. Snaga uma je razvila različite delove tela. Um nadgleda stvaranje telesnih ćelija i sposoban je obnavljati ih. Autosugestija je takođe nemoćna da deluje na čoveka karakterizovanog jakom snagom volje. Njega može izlečiti afirmacija koja stimuliše njegovu volju pre nego imaginaciju. U svakom slučaju, autosugestija je korisna osobama čiji je temperament prvenstveno emocionalan.

Snaga emocija i volje

Zabeležen je slučaj osobe koja je izgubila moć govora, ali joj se on vratio dok je bežala iz zapaljene zgrade. Iznenadni šok u vidu plamena uzrokovao je da poviče: "Vatra! Vatra!", ne sećajući se da je do malopre bio nem. Jaka emocija je istisnula podsvesnu smetnju. Ova priča ilustruje snagu intenzivne koncentracije.

Podsticanje životne energije

Snaga volje, mašte, razuma, ili emocija ne može sama da izazove fizičko izlečenje. One mogu delovati samo kao različiti posrednici, koji, s obzirom na temperament osobe, mogu podstaći životnu energiju da izleči bolest. U slučaju paralize ruke, ako se volja ili osećaji konstantno podstiču, životna energija može iznenada jurnuti kroz bolesno nervno tkivo i izlečiti ruku. Afirmacije treba ozbiljno i redovno ponavljati, tako da snaga volje ili razuma bude dovoljna da podstakne neaktivnu životnu energiju i da je usmeri u normalne kanale. Nikada ne treba umanjiti važnost ponavljanja, uvek sa većim trudom. Pri setvi, uspeh zavisi od 2 faktora: kvaliteta semena i pripremljenosti tla. Slično, u lečenju bolesti, sve se svodi na snagu lekara i prijemčivost pacijenta. Veliki iscelitelji, ljudi božanske realizacije, ne leče sa slučajnim, već sa konkretnim znanjem. Sa punim razumevanjem kontrole životne energije, oni odašilju poticajnu struju u pacijenta koja harmonizuje njegov tok životne energije. Za vreme lečenja, oni trenutno vide psihofiziološke zakone prirode, koja menjajući tkivo donosi zdravlje. Ljudi slabijih duhovnih dostignuća su takođe sposobni lečiti sebe i druge uz pomoć vizualizacije i usmeravanja energetskih zraka životne energije u određeni deo tela. Može se desiti i trenutno izlečenje fizičke, mentalne i duševne bolesti. Tama akumulirana godinama odjednom se raspršuje dovođenjem svetla, bez pokušavanja istiskivanja tame. Ne možemo znati kada ćemo se izlečiti, zato ne treba postavljati vremenske ograde. Vera, ne vreme, odrediće kada će lečenje uroditi plodom. Razultat zavisi od pravilnog buđenja životne energije i od stanja svesti i podsvesti osobe. Neverica koči životnu energiju i sprečava savršen rad ovog božanskog doktora. Trud i koncentracija su osnova za postizanje stepena vere i volje koji će automatski naterati životnu silu da započne lečenje. Želja ili očekivanje rezultata slabi snagu istinske vere. Bez korišćenja volje i vere, životna energija ostaje uspavana ili neaktivna. Potrebno je izvesno vreme da se revitalizuje oslabljena snaga volje, vere, ili vizualizacije u pacijentu koji pati od hronične bolesti, jer su njegove moždane ćelije suptilno izgrađene sa mislima na bolest. Možda je bilo potrebno dugo vremena da se formiraju u svesti loše navike bolesti, slično tome neko vreme biće potrebno da se u svesti formira sposobnost za zdravlje. Ako afirmirate: "Ja sam dobro", a u pozadini mislite da to nije istina, efekat je isti kao da ste uzeli lek i sa njim gutljaj preparata sa suprotnim učinkom. Pri upotrebi misli kao leka, morate paziti da ne neutralizujete dobre misli sa lošima. Da bi bili aktivni i uspešni, misli morate ispuniti snagom volje koja će sprečiti otpor suprotnih misli.

Istina je snaga u afirmacijama

Misli trebaju biti shvaćene i ispravno primenjene pre nego što postanu efikasne. Ideje ulaze u čovekov um najpre u gruboj neprobavljenoj formi. Njih treba usvojiti sa dubokim promišljanjem. Misao koja nema u pozadini duhovno uverenje nema vrednost. To je razlog zašto ljudi koji koriste afirmacije bez razumevanja istine na kojoj su one bazirane dobijaju oskudne rezultate i žale se da misli nemaju isceliteljsku snagu.
___________________________________________________________________

LEČENJE TELA, UMA I DUŠE

U svom smrtnom aspektu, čovek je trostruko biće. On traga za slobodom od svih vrsta patnje. Potrebno mu je izlečenje telesnih, psihičkih i duševnih bolesti. Od vrhovne je važnosti da se ista pažnja pokloni sprečavanju i lečenju sve 3 vrste bolesti. Pažnja većine ljudi je usmerena samo na lečenje telesne neravnoteže, jer je ono opipljivo i vidljivo. Oni ne shvataju da je njihova mentalna uznemirenost i briga, kao i njihovo duhovno slepilo za božansko značenje života stvarni uzrok sve ljudske bede. Kada čovek uništi mentalnu bakteriju netolerancije, besa, žudnje, straha, i kad oslobodi dušu od zanemarivanja, više nije moguće da pati od telesnih bolesti ili mentalnih nedostataka.

Prevencija telesnih bolesti

Poštovanje Božijih fizičkih zakona način je izbegavanja telesnih bolesti. Ne prejedajte se. Mnogi ljudi umiru zbog neobuzdanosti i ignorisanja pravilnih dijetnih navika. Pridržavajte se Božijih zakona higijene. Držanje uma čistim, nadređeno je telesnoj higijeni, ali i ovo drugo je važno i ne treba ga zanemariti. Bez obzira, nemojte živeti prema tako strogim pravilima, da bi vas malo odstupanje od navika uznemiravalo. Sprečite propadanje tela znanjem o očuvanju telesne energije i snabdevanju tela iz neiscrpnog izvora životne struje sa Yogoda Satsanga Society vežbama. Sprečite očvršćavanje arterija prikladnom dijetom. Sačuvajte srce od napora - strah i ljutnja ga nagrizaju. Razvijajte mir uma.

Prevencija mentalnih bolesti

Razvijajte mir i veru u Boga. Oslobodite um svih uznemirujućih misli i ispunite se sa ljubavlju i radošću. Shvatite nadmoć mentalnog nad telesnim lečenjem. Napustite loše navike, koje čine život jadnim.

Prevencija duševnih bolesti

Produhovimo telo uništenjem svesti o smrtnosti i promenljivosti. Telo je materijalizovana vibracija, i kao takvo ga treba shvatiti. Svest o bolesti, propadanju i smrti treba zameniti sa naučnim razumevanjem jedinstvenog zakona koji čini osnovu Duha i materije. Treba ukloniti zabludu koja prati manifestaciju Duha kao materije, beskonačnog kao konačnog. Čvrsto verujte da ste stvoreni po Božijem liku i da ste stoga besmrtni i savršeni. Čak su i delovi materije ili talasa energije neuništivi, kao što je nauka pokazala. Duša ili duhovna bit čoveka je takođe neuništiva. Supstanca nadilazi promenu, duša nadilazi iskustvo promene. Radikalnu promenu zovemo smrt, ali smrt ili promena ne menjaju niti uništavaju duhovnu bit. Primenite u svakodnevnom životu iskustvo mira i ravnoteže koje primate u koncentraciji i meditaciji. Zadržite smirenost usred svih iskušenja. Ne prepuštajte se nasilnim emocijama. Ostanite nedirnuti nepovoljnim razvojem događaja.

Vrednovanje metoda lečenja

Bolesti se uopšteno smatraju kao rezultat spoljnih materijalnih uzroka. Nekolicina ljudi razume da one dolaze kroz neaktivnost unutrašnje životne snage. Kada su ćelije ili tkiva, nosioci životne energije, ozbiljno oštećeni, životna energija se povlači iz tog mesta i počinju neprilike. Lekovi, masaža i elektricitet samo pomažu u stimulaciji stanica u smislu da se indukuje životna energija i da ponovo započne svoj posao podržavanja i obnavljanja. Ne trebamo biti ekstremni ni na koji način, već trebamo prilagoditi metodu lečenja prema ličnim uverenjima. Najbolja metoda je ona koja pomaže životnoj energiji da obnovi svoje unutrašnje isceliteljske aktivnosti. Lekovi mogu hemijski pomoći krvi i tkivima. Upotreba električnih aparata može takođe biti od koristi. Ali ni lekovi, ni elektricitet ne mogu izlečiti bolest. Oni mogu samo podstaći životnu energiju da se vrati u zanemaren deo tela. Upotreba stranog elementa, bio to lek, elektricitet ili neke posredne pomoći, je nepoželjna ako možemo direktno upotrebiti životnu silu.

Božiji zakoni primenjeni na materiju

Melemi mogu biti korisni kod svraba, upala, rana, itd. Ako vam je ruka ili noga slomljena, nepotrebno je životnu silu petljati u nameštanje kostiju, kad hirurg može to obaviti upotrebom veština i znanja o Božijim zakonima primenjenim na materiju. Ako možete trenutno izlečiti svoju slomljenu kost mentalnom snagom, uradite to, ali ne bi bilo mudro čekati dok to ne postignete. Postom, masažom, tretmanom kostiju, kiropraktičkim nameštanjem pršljenova, yoga položajima itd., možemo pokrenuti ili oživeti oštećene živce i dozvoliti slobodan tok životne energije.

Primanje snage preko životne energije

S druge strane, mentalno lečenje je nadređeno svim metodama fizičkog lečenja jer volja, mašta, vera i razum su stanja svesti koja trenutno i direktno deluju iznutra. One snabdevaju pokretačku snagu koja podstiče i usmerava životnu energiju da postigne bilo koji zadatak. Autosugestija i razne afirmacije su korisne u podsticanju životne energije, ali zbog česte primene takvih čisto mentalnih metoda bez svesnog rada sa životnom energijom, i zbog toga, neuspostavljenih psiholoških veza, one nisu uvek jednako efikasne. Izlečenje je sigurno ako je psiho-fiziološka tehnika kombinovana sa snagom volje, vere i razuma da usmeri životnu energiju i da dosegne nadsvesni um. U tom blaženom stanju realnosti, osoba shvata nerazdvojivo jedinstvo materije i Duha, i rešava sve probleme neravnoteže.
___________________________________________________________________

PRIRODA KREACIJE

Materija ne postoji na način na koji obično mislimo. Ipak, ona egzistira kao kosmička obmana. Da raspršimo obmanu, potrebne su nam određene metode. Ne može vas izlečiti lek uzet taj čas. Materijalna svest poseduje čoveka kroz zakon obmane, i on je može napustiti jedino učenjem i sleđenjem suprotnih zakona - zakona istine. Duh, kroz niz procesa materijelizacije, postaje materija. Budući da materija proizilazi iz njega, ne možemo je razlikovati od svog uzroka - Duha. Materija je delimični izraz Duha, neogranično se pojavljuje kao ograničeno, beskonačno kao konačno. Ali kako je materija samo Duh koji se manifestuje kao obmana, materija po sebi je nepostojeća.

Svest i materija

Na početku kreacije, dotada nemanifestovani Duh je projektovao dve prirode - svest i materiju. One su njegova 2 vibraciona izraza. Svest je nežnija, a materija grublja vibracija transcendentalnog Duha. Svest je vibracija njegovog subjektivnog aspekta, a materija je vibracija njegovog objektivnog aspekta. Duh, kao kosmička svest, je potencijalno prisutan u objektivnoj vibratornoj materiji, i subjektivno se manifestuje kao svest u svim formama kreacije, dostižući svoj najviši izraz kroz ljudski um sa njegovim nebrojenim grananjima misli, osećanja, volje i mašte. Razlika između Duha i materije je u brzini vibracija - razlika je u stepenu, a ne u vrsti. To možemo bolje shvatiti na sledećem primeru. Iako su sve vibracije kvalitativno raznolike, vibracije 16-20 000 herca su dovoljno velike da ih razazna ljudsko čulo sluha, ali vibracije niže od 16 i više od 20 000 herca su uopšteno nečujne. Nema bitne razlike između čujnih i nečujnih vibracija, iako relativna razlika postoji. Kroz snagu maye - kosmičke iluzije, Stvoritelj je uzrokovao pojavu materije tako različite i specifične da se ljudskom umu ona čini u svakom pogledu nezavisna od Duha.

Misao je suptilna vibracija

Unutar grube vibracije tela je fina vibracija kosmičke struje, životne energije, a prožimajući obe, telesnu i životnu energiju, najnežnija je vibracija - svest. Vibracija svesti je tako nežna da je ne mogu zabeležiti nikakvi materijalni instrumenti. Samo svest može razumeti svest. Ljudsko biće je svesno nebrojenih vibracija svesti koje izlaze iz drugih ljudskih bića izražene rečju, delom, izgledom, gestom, ćutanjem, stavom, itd. Svaki čovek je obeležen sa vibracijskom oznakom njegovog stanja svesti, i on zrači karakterističnim uticajem na ljude i stvari. Na primer, soba u kojoj čovek živi ispunjena je vibracijama njegovih misli. To mogu precizno osetiti druge osobe ako poseduju određen stepen osetljivosti. Čovekov ego pojmi svest direktno, a materiju indirektno, kroz mentalni proces i kroz čulnu percepciju. To znači da je ego uvek svestan posedovanja svesti, ali nije svestan materije, čak ni tela koje nastanjuje, sve dok ne počne o njoj razmišljati. Stoga je čovek u dubokoj koncentraciji na bilo koji subjekat svestan svog uma, ali ne i tela.

Čovekovo iskustvo u stanju sna

Sva čovekova iskustva u budnom stanju mogu se ponoviti u njegovom stanju sna. U snu čovek može doživeti kako ležerno šeta u lepom vrtu i onda naiđe na mrtvo telo svog prijatelja. On je bolno potresen, krenu mu suze, zaboli ga glava i oseća bol u srcu. Možda se iznenada pojavi kišna oluja i on postane mokar i hladno mu je. Tada se probudi i nasmeje se svom iluzornom iskustvu u snu. Koja je razlika između iskustva čoveka u snu i iskustva istog čoveka u budnom stanju? Svesnost materije i svesti je prisutna u oba stanja. Čovek može stvoriti oboje, i materiju i svest u jednom iluzornom svetu sna. Zato mu ne treba biti teško shvatiti da je Duh, koristeći snagu maye, za njega stvorio snoliki svet "života" ili egzistenciju svesnosti koja je zapravo lažna (jer je prolazna, promenljiva), kao i čovekovo iskustvo sna.

Maya ili kosmička Iluzija

Pojavni svet je upravljan mayom, zakonom dualnosti ili suprotstavljenih stanja, tako da jedan nestvaran svet prekriva istinu ili Božansku jednotu ili nepromenljivost. Čovek u svom smrtnom aspektu sanja svet dualnosti i suprotnosti - život i smrt, zdravlje i bolest, radost i tugu, ali kada se probudi u svesti duše sve dualnosti nestaju i on prepoznaje sebe kao večnog i blaženog Duha.

Potreba izgubljenog čovečanstva

Za izgubljeno čovečanstvo važni su i lekovi i mentalna pomoć. Nadmoć uma nad materijom ne može se poreći, ali ograničena moć lečenja hranom, biljem i lekovima takođe se ne može poreći. Kada primenjujemo mentalne metode, ne treba prezirati sve fiziološke sisteme lečenja, jer se kasnije pokazuju i rezultati ulaganja u Božije materijalne zakone. Dok nečija materijalistička svest tela postoji, lekove ne treba potpuno izbaciti, ali kako nam raste razumevanje nematerijalnog izvora tela, vera u isceliteljsku moć lekova nestaje - spoznajemo da sve bolesti imaju uzrok u umu.

Ljudska i Božanska svest

Kroz mayu i njenu posledicu - čovekovo zanemarivanje vlastite duše, ljudska svest je odvojena od kosmičke svesti. Čovekov um je podložan promeni i ograničenjima, ali kosmička svest je slobodna od svih ograda, i nikada nije upletena u iskustvo dualnosti (život i smrt, bolest i zdravlje, prolazna tuga i prolazni užitak, itd.). U Božanskom umu nepromenljiva percepcija blaženstva je uvek prisutna. Proces oslobađanja ljudske svesti sastoji se od njenog vežbanja učenja afirmacija, koncentracije i meditacije, da joj se odvrati pažnja od vibracija grubog tela i neprestanog kolebanja misli i emocija, i da oseti nežniju i stalniju vibraciju životne energije i viših mentalnih stanja.

Oslonac na unutrašnju Božansku silu

Osobe sa jakom materijalnom svešću, naviknute misliti na "ja" kao na fizičko telo, postepeno se trebaju odvikavati od lekova i drugih spoljnih pomoći, i trebaju naučiti da se više oslanjaju na unutrašnju Božansku silu.
___________________________________________________________________Нема коментара:

Постави коментар