SATANIZAM___________________________________________________________________

UPOZORENJE

Postoji ogromna količina uznemirujućih informacija na ovoj stranici!

NAPOMENA

Sve informacije na ovoj stranici sakupljene su sa raznih izvora i ne predstavljaju uvek stav autora sajta. Prihvatate ih na sopstvenu odgovornost.
___________________________________________________________________

ISTORIJA PRINOŠENJA LJUDSKIH ŽRTAVA

Praksa prinošenja ljudskih žrtava može se pratiti od pradavnih vremena. Verovalo se da će jedna žrtva, čija je svrha bila da umilostivi i smiri "bogove", sačuvati živote mnogih. To je moguće poreklo termina "žrtveni jarac", što znači da će jedan biti ubijen zarad iskupljenja "greha" (ili spasenja) mnogih drugih. Taj koncept se očigledno manifestovao u nizu mitskih "heroja" koji su "umrli da bi naši gresi mogli biti oprošteni". Žrtvovanje kralja ili vladara da bi se umirili "bogovi" predstavlja još jednu drevnu tradiciju. U takozvanoj kolevci civilizacije, području severne Afrike i Bliskog istoka, gde je od davnina zabeleženo prisustvo Anunnakija ili Posmatrača, prinošeni su za žrtvu ljudi, a naročito deca. Slični obredi praktikovani su i u Kini, Rimu, Africi, Aziji, Grčkoj, Južnoj Americi, a najpoznatiji su oni iz Meksika, gde su Asteci u gomilama žrtvovali ljude svojim "bogovima". Skandinavski narodi su nekada ritualno sahranjivali živu decu pokušavajući tako da zaustave pošasti i umilostive vrhovnog boga severnjaka, skandinavskog Odina ili nemačkog Vodana. Bogovi koji se spominju u školama mistike su konstantno bili povezivani sa obredima žrtvovanja ljudi i baš su putem tih škola ti rituali i znanje o tome šta oni predstavljaju, preneti  do današnjih dana, preko Iluminata i satanističke mreže. Narod Inka iz Perua žrtvovao je decu, a prinošenje ljudskih žrtava se praktikovalo i u Evropi od najranijih vremena. Jedan od druidskih rituala bio je da se sahrani dete ispod temelja građevine koja se zidala, ili da se to mesto poškropi dečijom krvlju. Isti taj ritual može se naći u mnogim delovima sveta. Rimski zapisi istoričara Tacita otkrivaju kako su druidi smatrali za svetu dužnost da svoje oltare pokriju krvlju zarobljenika i kako su volju bogova "čitali" iz ljudskih iznutrica. Iste priče se mogu naći u Irskoj i Škotskoj. Irski mitovi kazuju da je Irska isprva bila naseljena gramzivom grupom bogova koji su se zvali Formorijanci i koji su zahtevali za sebe trećinu dece rođene svake godine. Feničani i njihovi srodnici, Kartaginjani, naveliko su prinosili ljudske žrtve, a isto su činili i Kananiti. Kada je Kartagina bila u ratu sa Rimom, 200 plemićkih porodica je Balu prinelo na žrtvu svoje sinove (Bal je bio feničanski bog Sunca). Još jedna uobičajena praksa bilo je žrtvovanje prvorođenog deteta, najčešće muškog. U nekim plemenima australijskih Aboridžina, majka bi ubila i pojela prvorođeno dete, da bi time osigurala da će imati još dece. Žrtvovanje prvorođene dece bila je sasvim uobičajena praksa i pominje se i u Starom Zavetu. Pisani tekstovi iz starog Egipta otkrivaju mnoge vrste prinošenja ljudskih žrtava i tortura, koje su u kasnijem periodu postale opšteprihvaćena praksa. Egipćani su imali običaj da žrtvuju crvenokose muškarce na Ozirisovom grobu, jer je crvena bila boja koja je vezivana za Seta, koji je neka vrsta egipatske verzije Sotone. Neki od rituala kojih se sećaju ljudi koji su u današnje vreme prošli kroz neopisive muke kao žrtve tih strahota, do detalja su nalik onima iz "Egipatske knjige mrtvih" i uključuju držanje izvađenih ljudskih srca u posudama. U starom Egiptu srca su stavljana na vage da bi ih na poslednjem sudu merila boginja Mat. To je pravo poreklo žene sa sunčevom krunom koja drži vagu pravde, a njene skulpture možete videti kao ukras na mnogim zgradama suda. Obožavaoci demona Bela/Bala/Nimroda u Kananu, Vavilonu i Fenikiji bavili su se u svojim ritualima prinošenjem ljudskih žrtava, kanibalizmom i ubijanjem dece, sve u ime Moloha, jednog aspekta Nimroda/Bala. Za Bala (čije ime znači vladar ili gospodar), vrhovnog boga Kananita i Feničana, govorilo se da je davalac života, a Moloh je bio njegova suprotnost, uništitelj života. U čast Bala, boga Sunca i boga vatre, Kartaginjani su, kopirajući rituale Kananita i Feničana bacali decu u vatrenu jamu koja je bila napravljena u obliku Bala/Moloha. Na arheološkom nalazištu u blizini današnjeg Tunisa nađeno je 6 000 urni koje su sadržale ugljenisane ostatke dece.

Istorija je prepuna ovakvih priča o prinošenju ljudskih i životinjskih žrtava.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŠTA JE SATANIZAM?

Crnomagijski rituali koje nazivamo Satanizam jesu moderan izraz obreda žrtvovanja ljudi i drugih rituala drevnog Vavilona, kao i civilizacije Sumera, Feničana, Egipćana, Kananita i naroda Akadije, u koje se Bratstvo (Iluminati) infiltriralo da bi služilo njegovim potrebama, kao što je učinilo i na mnogim drugim mestima širom sveta. Bio je to, tokom cele istorije, jedan neprekidan niz istih rituala, istim božanstvima, a to je ostalo od fundamentalne važnosti članovima Bratstva i u današnje vreme. Satanizam je samo jedno od mnogih imena za odavanje poštovanja i obožavanje visoko destruktivne, negativne sile, kojoj su davana mnoga imena tokom vekova: Nimrod, Bal, Moloh, Set, Đavo, Lucifer i druga. Satanizam izopačuje sve pozitivno, na isti način na koji su nacisti uzeli jedan pozitivan simbol Sunca, svastiku, i izokrenuli je da bi imala negativno značenje. To je razlog zašto je u satanizmu pentagram izokrenut i razlog za korišćenje crne boje da se time simbolički predstavi tama, odakle potiče i naziv za satanističku crnu misu. 

Satanizam se bazira na manipulaciji energijama i svešću. Duboko bolesni rituali koje satanisti koriste, stvaraju jedno energetsko polje, vibracionu frekvenciju, koja spaja svest učesnika rituala sa reptilskom i drugim oblicima svesti iz niže četvrte dimenzije. To je dimenzionalna zona poznata i kao niža astralna dimenzija, koja rezonira u skladu sa frekvencijom emocija koje imaju niske vibracione nivoe kao što su strah, krivica, mržnja i tako dalje. Kada se ritual fokusira na ove emocije, kao što je slučaj kod satanizma, stvara se snažna veza sa nižom četvrtom dimenzijom, odnosno sa reptilima. Oni su neki od "demona" koje su ti rituali napravljeni da prizivaju, još pre nekoliko hiljada godina kada je cela ta priča i počela. Tada se dešava većina zaposedanja i reptili preuzimaju fizičko telo iniciranih tokom takvih obreda. Ovi rituali se po pravilu dešavaju na vrtložnim tačkama Zemljine magnetne energetske rešetke i zato užas, strah i mržnja koje oni stvaraju ulaze u globalnu energetsku rešetku i utiču na Zemljino magnetno polje. Oblici misli koji sadrže tako visok nivo zlonamernosti spuštaju vibracionu frekvenciju i utiču na ljudske misli i emocije. Idite na mesto gde se satanistički rituali održavaju i sami ćete osetiti zlobu i strah u atmosferi. Ono što mi nazivamo "atmosferom" je u stvari vibraciono polje na koje utiču ljudski misaoni oblici. Što je bliže, u vibracionom smislu, zemljino magnetno polje nižoj četvrtoj dimenziji, reptili imaju veću moć nad ovim svetom i onima koji ga nastanjuju. Satanizam ne čine samo bolest i perverzija. Glavni razlog njegovog postojanja, sa tačke gledišta Bratstva, je kontrola zemljinog magnetnog polja - da se poštuju reptilski gospodari i da se stupa u vezu s njima, da se ispija životna sila onih koji su ritualno žrtvovani i da se obezbedi energija reptilima koji se hrane ljudskim emocijama, naročito strahom. Rituali se uglavnom odvijaju noću jer je tada magnetno polje najstabilnije. Tokom dana, naelektrisane čestice solarnog vetra prouzrokuju turbulencije u magnetnom polju Zemlje i tako čine međudimenzionalno povezivanje težim. Astrološke energije, koje konstantno generišu kretanja planeta, kao i ciklusi Sunca i Meseca, takođe se upotrebljavaju da bi doprinele moći tih rituala. Zato postoje tačno određeni satanistički dani tokom kojih se izvode njihovi najvažniji rituali. Tim danima nezamisliv broj ljudi, naročito dece biva žrtvovan tokom obreda. 

Ono što se naziva satanizmom je u stvari vladajuća hijerarhija u piramidi moći Bratstva, kojom upravljaju reptili. Kao i svi drugi delovi mreže, i ona se sastoji od različitih odeljaka. Najviši nivoi satanističke mreže poklapaju se sa najvišim nivoima u hijerarhiji Bratstva, ali onima sa nižih nivoa nije dozvoljeno da znaju pravu prirodu organizacije u čijem redu učestvuju. Neki satanistički nivoi su poznati pod nazivima Sestre svetlosti, Generali sa pet zvezdica, Glavni savetnici, čuvari zapisa, čuvari pečata, a u njihovoj mreži postoji i jedna pozicija zvana Asmodeus. Ljudske žrtve satanističkih rituala se prinose "bogovima" reptilima već hiljadama godina. Vodeći satanisti su čistokrvni reptili maskirani u ljudska obličja. Oni i njihovi genetski mešanci piju krv, jer tim putem konzumiraju životnu silu osobe, a i moraju da je piju kako bi egzistirali u našoj dimenziji u ljudskom obliku. Često se dešava da promene oblik u reptilski dok piju ljudsku krv ili jedu ljudsko meso, kažu oni koji su videli kako se to događa. Bez ljudske krvi reptili ne mogu da zadrže oblik u ovoj dimenziji. U današnje vreme rituali i prinošenje ljudskih žrtava, naročito dece, izvode se naveliko i u njih su umešani političari, poslovni ljudi, vlasnici medijskih kuća, kao i zabavljači raznih vrsta.

Obožavanje Lilit

Jedno od glavnih satanističko-reptilskih božanstava je poznato pod imenom "Lilit", što je jedna od verzija Semiramide. Neke verzije priče o vrtovima Edena kažu da je Lilit bila "Adamova prva žena" i prava majka Kaina, kao i da je simbolički bila predstavljena zmijom koja je iskušavala Evu. Predstavljena je kao polu-žena, polu-zmija. Lilit je povezivana sa sinovima Anua, ili Anunakija, i Samaelom, još jednim demonskim "anđelom". U jevrejskom predanju se za Samaela kaže da je zmija sa kojom je Eva začela Kaina. Opisan je tako da nema lice kao drugi ljudi, a kaže se da je bio poput "nebeskih stvorenja", a ne "zemaljskih" i "sin Gospoda". Drugi oblik Lilit, vavilonska boginja Semiramida, bila je u Rimu poznata kao "Kolumba" ili "golubica", ali latinska reč "coluber" znači i zmija. Za Vavilonce, Lilit je bila majka prvih vampira i široko se spominje u mnogim kulturama u vezi sa otimanjem i ubijanjem dece. Njeno ime se prevodi kao "žensko biće koje se pojavljuje noću/demon". U nekim tradicijama se kaže da je napastvovala Adama i rodila mu mnogo demona i duhova koji su nazvani "kugom čovečanstva". Lilit je važna fogura u mnogim ritualima tajnih društava i sataniste Alestera Kroulija koji je svom prvom detetu dao srednje ime Lilit. Lilit je opisivana i kao partnerka Lucifera "donosioca svetlosti" i boga Masona. To je još jedna verzija Lilit-Samaela. Lilit i Lucifer se smatraju dvopolnim "Bafometom", simbolom koji obožavaju Iluminati/Vitezovi Templari. Lilit je poznata i kao "Babalon", "Skarletna žena", "Velika majka", "Vavilon Veliki", "Majka prostitutki", "Vavilonska kurva" i "Majka gadosti", i kao takva je opisana u Kraulijevoj Knjizi Zakona. Ljiljan je dobio ime po Lilit i to je simbol koji loze Iluminata i njihove srodne mreže dosta koriste. Ljiljan je inspiracije za fleur-de-lis, drevni simbol reptilsko-hibridne loze i koristi ga dinastija Vindzor, španski monarsi, Veliki vojvoda Luksemburga i francuska kraljevska porodica. Možete ga naći na amblemima i heraldici aristokratije širom Evrope, kao i na nacionalnim i regionalnim zastavama. Nalazi se na kapiji Bele kuće, a koriste ga i vojne i skautske organizacije. Hrišćanstvo koristi ljiljan, ili fleur-de-lis, da bi simbolično predstavio sveto trojstvo, ali u okultnim ritualima on predstavlja zmijskog demona, Lilit.

Bafomet
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SATANISTIČKI CENTRI

Jedan od globalnih centara satanizma je Dvorac tame, Chateau de Amerois ili Dvorac kraljeva, U Belgiji, koji se nalazi u blizini sela koje nosi prikladan naziv Muno Bel. Zamak je blizu francuske granice i nedaleko od Luksemburga. Od pogleda ga štiti gusta šuma i čuvari koji su tu da drže podalje sve radoznale. Na tom zemljištu nalazi se katedrala sa kupolom koja sadrži 1 000 svetiljki. U toj satanističkoj katedrali je tron visoke sveštenice gornje satanističke hijerarhije, što je položaj poznat pod nazivom Kraljica majka. Navodno se tu svakog dana žrtvuje po jedno dete u podrumu. Tu se održavaju ceremonije koje se izvode u čast satanističkoj boginji Lilit. Još jedan od demona koje koriste neke "majke" je Belijal, Biliar, Bilar ili Bilid, što su kabalistička imena za onu silu koju drugde nazivaju Sotona. Razlog zbog kog je baš Belgija glavno sedište satanizma i toliko drugih institucija u službi Bratstva, vrlo je jednostavan. Bratstvo je stvorilo Belgiju baš u te svrhe 1831. godine, a nemutnuli su joj svoju reptilsku "kraljevsku" lozu, kuću Saks-Koburg-Gota (Ramzes-Piso-Buš), lozu od koje potiče i britanska kraljevska porodica, koja je preko svog pruskog ogranka podržavala Adama Veishaupta, osnivača Bavarskih Iluminata 1776. godine.

Još jedan od centara svetske moći, mesto gde se donose važne, strategijske odluke zove se "Bohemijanski klub". Za postojanje ovog kluba saznalo se početkom 1970-ih, jer su njegovi članovi imali poseban doprinos u kreiranju strategije poraza svetskog komunizma, odnosno slamanja tadašnjeg Sovjetskog Saveza i Varšavskog pakta. "Bohemijanski klub" ima oko 2 500 članova, koji se okupljaju u kampu, u šumi, na obalama Ruske reke u blizini kalifornijskog gradića Monte Riu, nedaleko od San Franciska. Okupljanje je svakog jula, što nije slučajno, pošto je taj mesec posvećen Crnbogu. O najznačajnijim stvarima se diskutuje tokom vikenda, kada u kamp dolaze i specijalni gosti - predsednik "Svetske banke", izvršni direktor "Međunarodnog monetarnog fonda", članovi najužeg štaba američkog predsednika, direktori FBI i CIA-e, vlasnici i predsednici najmoćnijih multinacionalnih kompanija. Kompleks "Bohemijanskog kluba" se sastoji od 122 kamp odmarališta, koja se nalaze duž puta koji prolazi kroz šumu sekvoje. Novinari su 1982. godine uspeli da dođu do mape sa preciznim lokacijama ovih kampova u šumi, a tada je ustanovljeno da na kompleksu postoji i malo jezero na čijim obalama se vode "jezerske diskusije". Na obali jezera se obavlja ceremonija spaljivanja "mračnih briga", odnosno statue sove, koja je i simbol "Bohemijanskog kluba". Od svih kampova, verovatno je najpoznatiji, najznačajniji i najprestižniji "Mendelej kamp", čiji su članovi, među ostalima, Ford, Fajerston, Behtel, Kajzer, Kisindžer, Mekoun, Šulc i Frenč Smit. Ceremonijalno spaljivanje simbola "mračnih briga" je misteriozni ritual koji izvode sveštenici nalik na keltske druide, odeveni u crvene mantije. Sveštenici se kreću sa upaljenim bakljama u procesiji duž obale jezera, pevajući himne Velikoj sovi. Sa sredine jezera potom prilazi barka na kojoj su simbolička tela "mračnih briga". Vrhovni sveštenik tada započinje pogrebni čin spaljivanja, čime se kamperi oslobađaju svojih svetskih problema. Članovi kluba mogu biti samo muškarci, a sve što se radi u ovom kampu, koji se prostire na oko 2 700 hektara, predstavlja tajnu i članovi su obavezni da se ponašaju u skladu sa tim. Obezbeđenje u ovom ekskluzivnom kampu je izuzetno, posebno od kada se nekolicina novinara infiltrirala u kamp, sredinom 1980-ih. Poslugu u kampu čine takođe samo muškarci, koji brinu da se "Bohemijanci" osećaju prijatno. Od najpoznatijih Članova "Bohemijanskog kluba" svakako treba spomenuti Džordža Buša, Vilijema Baklija, Ričarda Niksona, Ronalda Regana, Džordža Šulca, Henrija Kisindžera, Kaspara Vajnbergera, Vilijema Kolbija, Dejvida Pakarda, Džeralda Forda, Aleksandra Hejga i Džejmsa Bejkera. U "Bohemijanskom klubu" okupljeni su i najuticajniji biznismeni sveta: Tom Klauzen, Dejvid Rokfeler, Leonard Fajerston, Edgar Kajzer, Džon Dipon, Stiven Behtel, Edvard Teler i Alen Furta. Prema poslednjem dostupnom spisku članova "Bohemijanskog kluba", iz 1993. godine, u njemu se nalazi i nekoliko Ijudi našeg porekla: Sava Ateljević u kampu "Band", Tomas Kostić u kampu "Talija" i Stiven Franjić u kampu "Rand Redi". Kao što se rad odvija po "komisijama" (kampovima), tako se i seksualne orgije odvijaju prema afinitetima. Postoje sobe, kao što su soba zvana "Nekrofilija", opremljena potrebnim rekvizitima, "Kožna soba" i "Tamna soba". Po svedočenju nekih žrtava, u orgijama učestvuju prostitutke, homoseksualci, pa čak i mala deca koja neretko završavaju kao krvne žrtve u satanističkim obredima "Bohemijanaca". Kamp je sada totalno zatvoren za javnost, čuvan helikopterima, privatnim bezbedonosnim jedinicama, vojnom gardom, tako da je sada nemoguće videti šta se dešava u "bratstvu".

Ostale poznate lokacije su Stounhendž (Wiltshire, Engleska), Balmoral zamak (Aberdeenshire, Škotska), Nacionalni park Dolina smrti - Death Valley (Istočna Kalifornija), Stull Cemetery (Stull, Kanzas), Church of Satan's (San Francisko, Kalifornia), Westminsterska Katedrala (London, UK), Palata Glamis (Glamis, Škotska), itd.


___________________________________________________________________

Evo kako izgleda jedna satanistička "zabava":

Dana 12.12.1972. Marie-Hélène de Rothschild, član najmoćnije porodice u elitnom svetu, održala je nadrealistički bal u jednoj od porodičnih gigantskih palata po nazivu Château de Ferrieres.

Iako se takvi događaji održavaju u strogoj tajnosti, fotografije ovog bala isplivale su na površinu. Ukratko, to je mešavina u stilu "Eyes Wide Shut" maskenbala sa elementima video spotova Lady Gage.

Zaista, iza igre i zabave, ove slike otkrivaju temeljne ideologije i stanje uma u okultnoj eliti - koji se takođe koriste i u mnogim MK/Iluminati tematskim muzičkim spotovima.

Château de Ferrières je bila osvetljena u crvenoj boji kako bi izgledala kao da je u vatri. Scene iz filma Romana Polanskog o Sotoni - "9th Gate", su snimljene tu. U filmu "Eyes Wide Shut", okultni rituali su se odvijali u drugom Rothschildovom dvorcu, Mentmore Towers u Velikoj Britaniji.
Poziv je napisan u obrnutom smeru, tako da su imena pozvanih vidljiva za čitanje gledajući u ogledalo. Inverzija je velika stvar u pseudo-satanskom stanju uma.


Gost nosi masku s više lica. Slična maska ​​se vidi u filmu "Eyes Wide Shut" (film inspirisan Rothschildovim balovima?). Da li je ova maska prikladna za ovakve razvratne balove prikazane u filmu? Ili je možda simbolika ovakvih maski povezana s demonima, kao na ovoj slici:
Janus - rimski bog vremena, početka i ulaska u radove. Ima glavu sa dva lica. Jedno je mladenačko, a drugo staračko i okrenuta su na različite strane. Simbol je nestalnosti i dvoličnosti.
Posvuda mnogo krletki za ptice.


Na stolu se nalaze raskomadane lutke i napukle lobanje. Ova slika takođe preovladava u brojnim muzičkim spotovima. Sve je u tematici okultizma elite MK-Ulture.
Lutka/truplo na stolu kao simbol hrane.
Kornjače kao simbol dugovečnosti, ali i kao reptili. Propete jedna na drugu prave piramidu kao svevideće oko, a ispod njih je jaje kao simbol plodnosti i nastavka njihove vrste.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SATANISTIČKO-PEDOFILSKA MREŽA

Procenjuje se da godišnje nestane oko 8 miliona dece, među kojima su i deca koja su pobegla od kuće, kao i ona koja su oteta. Poznato je da mnoga deca koja su nestala završe kao robovi dečije prostitucije, pedofilije, prisilnog rada i prisilnog ratovanja. Neka od njih se vrate kućama, neka budu spašena, ali ogroman broj dece nestane bez traga i glasa, te postanu samo deo tužne statistike. Pitanje je gde nestaju sva ta deca? ICMEC u svom izveštaju iz februara 2014. godine navodi porast u broju prijava nestale dece, i to iznad 40%, podaci su iz 2008. godine i odnose se na brojke iz 2003. godine. Britanska studija navodi neverovatno povećanje od 88% u prošloj deceniji. Takođe je primećen i pad postotka vraćene dece. Dakle, uprkos tehnološkom napretku, kao i zalaganjima brojnih organizacija, uprkos donesenim zakonima i međunarodnoj saradnji, broj nestale dece je u porastu.

Satanizam i zlostavljanje su zastrašujući događaji, kao i to što se često o njima govori na televizijskim vestima. Međutim, u prirodi satanizma je i to da deluje u potpunoj tajnosti i 99,9% užasavajućih ubistava i slučajeva zlostavljanja dece nikad se ne otkriju. Procenat ovih dešavanja širom sveta stvarno je neverovatan. Nezainteresovanost medija za te događaje je najblaže rečeno šokantna. Čovek po imenu Gunderson, koji ima za sobom 28 godina iskustva rada u FBI-u, rekao je na konferenciji da posle dugog i detaljnog istraživanja, on procenjuje da u SAD-u ima 3,75 miliona aktivnih satanista, a da se godišnje prinosi između 50 i 60 000 ljudskih žrtava. Terapeuti koji su učestvovali na toj konferenciji rekli su da su njihovi pacijenti locirali veliko satanističko groblje izvan Lankastera, u Kaliforniji. Drugo takvo groblje postoji i u Mataorosu, u Meksiku.

Čak 4% (4 392) od svih katoličkih sveštenika u SAD-u je optuženo za seksualno zlostavljanje dece i pedofiliju pri čemu je evidentan progon. Irsku je zaprepastio "đavolji" sveštenik Brendan Smyth, koji je u periodu od 40 godina bludničio nad više od 100 dečaka i devojčica, i prilikom svake optužbe je premeštan iz župe u župu. Belgiju je, pak, zgrozio biskup Bruggea, Roger Vangheluwe, koji je priznao zlostavljanje vlastitog nećaka, te je ostavku uručio Ivanu Pavlu II. 2007. godine je u severnoj Britaniji razbijen pedofilski lanac uz 6 uhapšenih islamista, a dobro je poznato da je u arapskim zemljama teško razlučiti običaje i pedofiliju (mora se ipak distancirati ženidba sa maloletnom devojkom i zlostavljanje dece). Uhapšeni su i pedofili šamani iz Južne Amerike, kao i brojni budisti na Tajlandu.


Projekat o ritualnom zlostavljanju, rađen na Kolorado univerzitetuu Boulderu, iznosi da su svi ispitanici bili podvrgnuti seksualnom snošaju ili maltretiranju; 97% je videlo ili učestvovalo u žrtvovanju životinja; 97% je bilo primorano da ima seksualne odnose sa odraslima; 97% je iskusilo neki oblik mučenja; 94% je bilo predmet sodomije; 88% je bilo primorano da gleda ili da učestvuje u prinošenju ljudske žrtve; 88% je bilo primorano na kanibalizam. Predugačka lista koju čine ubistva dece, kao i druga ubistva, delo je satanističkih grupa. Kada skeptici pitaju kako tako rasprostranjena satanistička praksa ubistava i zlostavljanja može da bude prikrivena, trebalo bi da shvate kakvi su ljudi u tim satanističkim krugovima.

Mnoge od žrtava su rođene u satanističkim porodicama, za šta se koriste rotkinje - žene koje su držane u zarobljeništvu da bi rađale jedno dete za drugim, a deca nikad nisu zvanično registrovana, pa tako, sudeći po zakonu, ona i ne postoje. Ne možete ubiti nekoga ko ne postoji, pa se tako ta deca i fetusi žrtvuju, a da niko izvan određenog satanističkog kruga i ne zna da su ona ikad rođena. Kju Kluks Klan, koji sačinjavaju fanatici sa idejom o arijevskoj višoj rasi, čiji je tvorac bio Albert Pajk (Mason 33. stepena), su samo jedna od dugog niza grupa i organizacija koje drže zatvorene žene iz gore pomenutih razloga. Takve grupe imaju svoje babice koje pomažu pri porođajima, a i one same su rođene u bolnicama pod nadzorom Bratstva i njegove satanističke mreže. Druga deca, koja potiču iz normalnih porodica, bivaju ukradena pri rođenju, a roditeljima se kaže da je dete umrlo. Ono je zapravo uzeto da bi poslužilo kao obredna žrtva ili da bi bilo iskorišćeno u nekim od programa za kontrolisanje uma. Roditelji sa niskim primanjima ili roditelji narkomani su lake mete za masone i sataniste koji delaju preko socijalnih službi i sudova.

Kju Kluks Klan

 Albert Pajk

Satanistička mreža je povezana sa domovima za nezbrinutu decu i hostelima za decu pobeglu od kuće, da bi obezbedila konstantan izvor iz koga će nabavljati maloletne žrtve za svoje ritualne potrebe. Mnoge žrtve bivaju drogirane ili programirane da učestvuju u ritualnim ubistvima i mučenjima druge dece. To je zatim snimano video kamerom i puštano im da vide kada su bile ponovo u svesnom stanju. Žrtve bi tada bile toliko užasnute onim što su učinile i prestravljene od mogućih konsekvenci, da se nisu usuđivale obratiti vlastima. Jedna majka je u televizijskom dokumentarcu "Izveštaji" na kanalu 4 u UK, pričala kako je bila primorana da stavi na satanistički oltar svoju tek rođenu bebu i zabije joj nož u srce. Satanisti su zatim upražnjavali seks sa mrtvim telom bebe.

Krug pedofila ubica koji je razotkriven u Belgiji 1996. godine, predstavlja samo jedan delić satanističke mreže koja dela iz te i u toj zemlji. Taj krug je bio organizovan od strane Maksa Ditroa (Marc Dutroux) koji je povezan sa satanističkim redom Abraksasa, trbušastog demona od kog potiče mađioničarska reč abrakadabra. Ditroa je svog saučesnika, Bernarda Vejnstejna, živog sahranio, a među Vejnstejnovim stvarima nalazilo se pismo reda Abraksas koje je potpisao neko ko sebe opisuje kao egipatskog boga, Anibusa. Pismo mu je naređivalo da obezbedi "poklone" za visoku sveštenicu Reda i navodno je davalo detaljne podatke o tome kog pola i godina moraju biti oni koji će se žrtvovati. Britanske novine "Sunday Times" su objavile članak u kome se navode izveštaji svedoka koji opisuju crne mise na kojima su deca ubijana pred publikom u kojoj su bili istaknuti članovi belgijskog društva. Belgijske novine su objavile da je bivši komesar Evropske Unije u grupi sudija, političara na visokim pozicijama, advokata i pripadnika policije koji su prisustvovali orgijama u, već pomenutom, belgijskom dvorcu Chateau de Amerois, a koje je organizovao Maks Ditroa, navodni vođa pedofilskog kružoka.

Postoji mnogo poznatih slučajeva u kojima se tvrdilo da je postojalo ritualno zlostavljanje, ali oni su uspešno zataškani od strane političara i pravnog sistema, kao i popustljivih, neinformisanih i izopačenih medija. U Sjedinjenim Državama, slučaj McMartin, koji je izašao na svetlost dana 1983. godine, u Los Anđelesu je prvorazredni primer takve prakse. On se sastojao od 369 izjava dece iz Centra za dnevnu negu McMartin, u kojima su ona tvrdila da su bila seksualno zlostavljana. Deca su pričala o tome kako su životinje bile klane pred njima i o drugim satanističkim ritualima kojima su prisustvovala. Ona su opisala kako su bila zakopavana, zaključavana na mračnim mestima i odvođena na različite lokacije da bi tamo bila zlostavljana. U te lokacije spadale su i piljarnica, crkva, groblje i krematorijum. Deca su rekla da su bila primorana da piju krv i urin, kao i da su videla kako su jednoj bebi izvađene oči, a njeno telo bilo je zatim spaljeno. Druga deca su pričala o tome kako je pred njima ubijen zec da bi im pokazali šta će im se desiti ako budu rekli svojim roditeljima o onome što se događa. Ceo taj slučaj bio je pod istragom 4 godine, a suđenje je trajalo 2,5 godine i uključivalo izjave 124 svedoka, 50 000 stranica transkripta sa suđenja i koštalo 23 000 dolara dnevno. Ali, na kraju je ipak ceo slučaj propao, a oni odgovorni za počinjena zlodela su ostali na slobodi. Presudan za priču, koju su deca pričala, bio je njihov opis mreže tajnih tunela koji su se nalazili ispod zgrade, a kroz koje su deca navela da su bila odvođena da bi bila zlostavljana. Na suđenju je tvrđeno da nema dokaza da su takvi tuneli postojali, ali 5 meseci pošto je slučaj zatvoren, tim obučenih istraživača i kopača je otkrio sistem tunela koji je bio povezan sa jednim dobro obezbeđenim podrumom ispod Centra za dnevnu negu McMartin. Tuneli su se protezali do obližnjih zgrada u kojima su deca navela da su bila odvođena, pre nego što bi ih odvezli na druge lokacije. Jedan nezavisni arheolog je 1992. godine takođe potvrdio postojanje tih tunela, kao i sistema alarma u samom centru. Drugim rečima, deca su govorila istinu. U Britaniji su među mnogim drugim, postojali slični slučajevi u Orkniju, Notingemu, Rošdejlu i Klivlendu.


Baka jednog petogodišnjaka, Zaka, je ispričala kako njen unuk tvrdi da je bio zlostavljen u ogranku Kinderker predškolske ustanove koja je na teritoriji Severne Karoline. Zak kaže da je odveden iz predškolske ustanove u Keriju u kuću u kojoj je bio vezan i nateran da posmatra kako žrtvuju malog dečaka. Kaže da su njega i drugu decu terali da piju krv i jedu meso mrtvog deteta. Takođe tvrdi da su uzeli i njemu krv. Zak je imao mali ubod na ruci, koji je više ličio na nekakav mladež. On kaže da su mu na to mesto stavili "iglu u vidu noža". Osim toga priča da je stalno morao da gleda "bezobrazne filmove". Majka drugog dečaka iz tog istog centra, četvorogodišnjeg Tajlera, rekla je da ju je sin pitao da li je normalno da ljudi "jedu jedni druge", a druga deca su pričala kako su bila primorana da piju krv.

Kada je Zak čuo majku kako pominje tunele u telefonskom razgovoru, rekao je da mu se ne sviđaju tuneli u školi. Rekao je i da se jedan od ljudi koji se tu pojavljuje zvao Kamelot i da se on "pretvara u zmaja". Njegovi roditelji su ispričali da je Zak počeo da govori o Anunakijima. Kada su ga pitali šta su oni, rekao je da su to bogovi. Kaže da je o Anunakijima učio u "lošoj školi". Njegova baka Suzen ga je pitala da li je ikad čuo za reč "Dingir", što je mesopotamijsko ime za Anunaki koji u prevodu znači "Pravednici na svetlećim raketama". Kad ga izgovori kao Ding-er, rekao je da je to loša reč zato što Ding-er jede ljudsku kožu, ljudske kosti i pije krv. Dodao je još da njihova ljubav nestaje i oni se pretvaraju u vampire. Ona ga je pitala za ime "Enki", a on je rekao da je to loša reč, a za "Enlil" kaže da je to reč za ribe. Tvrdi da su oni braća, vanzemaljci i da su sa Marsa. Kaže da je o tome gledao filmove u školi i da će oni uništiti svet. Gušteri su ličili na Dart Maula iz Ratova zvezda, kao i maske koje su imali u školi, ispričao je baki. Jednog dana Zak je video mapu Francuske. Pokazao je na mesto blizu Alpa i rekao da tu armije čuvaju ljude za reptile. Suzen ga je pitala gde je čuo za reptile i on je odgovorio da su ga ljudi u "zloj školi" naučili šta su reptili. Kaže da vanzemaljci vole da dolaze tamo za Noć veštica i Uskrs.

Policija i socijalna služba bile su potpuno beskorisne u slučaju Zaka i onog što je on govorio. Vodeći centar za brigu o deci u Sjedinjenim državama je pretio sudskim gonjenjem ukoliko se informacije o Zaku ne uklone sa interneta. Taj centar je nekada bio u vlasništvu Henrija Krejvisa, veoma bliskog prijatelja Džordža Buša starijeg koji je jedan od svetskih najčuvenijih pedofila i serijskih ubica. Svako ko je toliko blizak sa Bušom mora znati za njegove pedofilske aktivnosti. Krejvis je bio član unutrašnjeg kruga Republikanske partije oko Bušove porodice i bio je u bliskoj vezi sa Henrijem Kisindžerom i Rokfelerovima. Krejvisova kompanija, Kolberg, Krejvis i Roberc (KKR), koja je jedno vreme bila vlasnik Centra za brigu o deci, svojevremeno je bila značajan donator Republikanske partije u kampanji Džordža Buša za predsednika. Sve u svemu, ukupne donacije za Bušov izbor imale su milionsku vrednost. Krejvis i KKR su prodali Kinderker kompaniju Korporaciji Nolidž lerning 2004. godine.


Još jedna priča počinje u novembru 1986. godine. Tada su policija San Franciska, FBI i CID započeli istragu na osnovu optužbe da je Geri Hembrajt seksualno zloupotrebljavao decu koja su mu bila poverena na čuvanje, u "Dečijem centru za razvoj", pri vojnoj bazi "Presidio". Kapetan američke armije, Leri Adams Tomson, je 12.08.1987. godine prijavio vlastima da se njegova trogodišnja ćerka, koja je pohađala centar u vreme kada je tamo radio Hembrajt, vidljivo prestrašila kada je ugledala Majkla Akvina i njegovu ženu prilikom slučajnog susreta u pošti vojne baze. Tada je ocu rekla da je plaše Miki i Šembi (Akvino i njegova žena). U razgovoru sa agentom FBI, devojčica je ponovila da su nju i drugu decu, Miki, Šembi i gospodin Geri vodili u stan gospodina Gerija i tamo se sa njima "igrali". Tako je policijska istraga proširena i na visokog oficira američke armije. Policijski inspektor Glen Pamfilov je 14.08.1987. godine izvršio pretres Akvinovog stana, zaplenio fotografsku opremu, filmove, dnevnike i telefonske adresare. Potom je obavio seriju razgovora sa roditeljima i osumnjičenima, i sastavio policijski izveštaj. Specijalni agent Klajd Formen obavio je razgovor sa Leri Tomsonom, njegovom ženom Mišel i njenom ćerkom Kinsi Adams i zabeležio sledeće:

"U vreme kada je datirano čudno zbivanje u dečijem centru 1986. godine, Leri Tomson je dolazio da uzme malu Kinsi i u dva maha mu je Geri Hembrajt rekao da se Kinsi upiškila u gaćice, što je bilo neobično, jer je Kinsi to prestala da radi godinu dana pre toga i to joj se više nije dešavalo. U to vreme, Kinsi je počela da doživljava noćne more i upiškila bi se pritom od straha. U januaru 1987. godine Kinsi je započela sa medicinskom terapijom, a u februaru 1987. godine, posle 4 seanse, terapeutu je postalo jasno da je bila seksualno zloupotrebljena od strane ljudi čije je nadimke znala. Bili su to Miki i Šembi. U sredu, 12.08.1987. godine, Lari, Mišel i Kinsi su bili u pošti baze Presidio, kada je Kinsi pritrčala Leriju i grčevito se uhvatila za njegovu nogu. Leri je podigao pogled i ugledao Majkla Akvina. Leri je upitao Kinsi da li poznaje tog čoveka u beloj košulji. Kinsi je rekla: "Da, to je Miki." Zatim je dodala: "On je loš čovek i ja ga se bojim." Leri je pratio kolima Akvina do njegove kuće, gde su ugledali njegovu ženu. Kada je Leri upitao Kinsi da li poznaje tu ženu, ona je odgovorila: "Da, to je Šembi." Zatim se Leri odvezao svojoj kući i pozvao nas. Sledećeg jutra, agent Formen je obavio razgovor sa Kinsi, koja je prvo prepoznala na fotografiji Gerija Hembrajta i rekla da joj je Geri stavljao svoj penis u usta, vaginu i zadnjicu, da ju je odvezao svojoj kući i fotografisao. U stanu su bili prisutni Miki i Šembi. Miki je radio isto što i Geri. Miki i Geri su bili obučeni u žensku odeću, a Šembi u mušku. Kinsi je izjavila da se u kupatilu nalazi kada sa lavljim šapama. Policijskom proverom je utvrđeno da se na adresi gde ih je Kinsi odvela zapravo nalazi stan Majkla Akvina, u kome postoji kada sa lavljim šapama. U razgovoru koji je agent Formen obavio sledećeg dana, Kinsi je izjavila da je snimana filmskom kamerom dok se kupala u kadi. Takođe je izjavila da dnevna soba ima crne zidove, a na plafonu sobe je naslikan krst."

Istraga se otegla 3 godine. Armija se finansijski nagodila sa porodicama navodnih žrtava, kako je cinično rečeno, a Geri Hembrajt je nekako u isto vreme umro od side, ili je bar tako rečeno.

Majkl Akvino i njegova žena

U isto vreme, na drugom kraju Amerike, izbila je nova afera sa decom. Februara 1987. godine u gradu Talahasi, Florida, uhapšena su dva čoveka u čijem društvu je bilo šestoro dece, od kojih je najstarije imalo 7, a najmlađe 2 godine. Deca su bila gladna, zapuštena i neuredna. Dvojica elegantnih belaca su identifikovani kao Daglas Emerman i Džems Havel. Ono što je bilo interesantno je to da su pripadali misterioznoj organizaciji Nalazači (The Finders), za koju se pretpostavljalo da ne radi samostalno, već za neku drugu organizaciju. U stanu, koji je pripadao grupi, nađene su fotografije gole dece i ostali materijal koji je ukazivao na razvijen posao kidnapovanja dece, dečije pornografije, ritualnog zloupotrebljavanja dece i dečijeg ropstva. Bilo je potrebno 7 godina da se otkrije da iza Nalazača stoje CIA i FCIA (Foreign Counter Intelligence Agency, autonomna organizacija u okviru FBI). Istraga je utvrdila da postoji globalna, svetska mreža za trgovinu decom. U kompjuterima je nađena kompletna šema kupovine, transporta i isporuke dece, kao i uputstva kako se izbegavaju carinske i druge službe. Nađeni su foto-albumi sa fotografijama odraslih i dece u seksualnim pozama, kao i fotografije dece i odraslih kako učestvuju u krvavim ritualima žrtvovanja životinja, u ovom slučaju dve koze. Fotografije pokazuju klanje, otvaranje utrobe životinja, dranje kože i čerečenje životinja izvedeno od strane dece. Čitava serija fotografija pokazuje u detalje uklanjanje testisa kod jarca, otkriće materice kod koze i male koze unutar materice. Sve što je pronađeno govorilo je ne samo o raširenosti mreže, jer su filijale postojale u Londonu, Nemačkoj, na Bahamima, Japanu, Hong Kongu, Maleziji, Africi i Kostariki, već i o njenim dubljim ciljevima, jer je jedna fascikla nosila naziv "Palestinac", a druga "Prodor u Pentagon". Pritisnuta otkrićem, CIA je priznala da je nadležna za organizaciju Nalazači, koju je osnovala kao paravan za obuku na kompjuterima za svoje članove, ali su se Nalazači navodno oteli kontroli. CIA je stoga prekinula odnose sa FCIA i na taj način pokušala da opere ruke. Ali, Pandorina kutija je bila otvorena...


Svaki put kada su socijalni radnici pokušali da razotkriju satanistička zlostavljanja, bivali su podvrgnuti brzoj osudi od strane vodećih medija, a časopis "Pošta nedeljom" je bio posebno žestok u osporavanju njihovih izjava. Javnost će radije verovati da takve optužbe nisu istinite, jer zapravo žele da veruju da je nemoguće da se takvi užasi dešavaju ili im je gnusno da razmišljaju o tome. Nažalost, dešava se, i to u širokom obimu. Ako krenete da poričete istinu o tome šta se događa ili da zabadate glave u pesak, jer ne želite da se suočite sa istinom o svetu u kome živite, onda zapravo pomažete da se ta katastrofalna mučenja i dalje dešavaju.

Pedofilsko-satanistička hobotnica u Velikoj Britaniji i SAD-u

Priča počinje još 1993. godine, kada je SAD bio potresen nakon optužbi upućenih vrlo popularnom republikancu Lawrencu Kingu, inače prvom sveamerički istinski popularnom afroameričkom političaru. Isti je godinama rukovodio organizovanim pedofilskim lancem iz Boys Towna u Nebrasci, ikone američke brige o potrebitima. Perverzije su zataškane od strane najviših instanci, a po nekim indicijama u "igri" su bili i Reagan i Bush. King je na kraju odležao 10 godina zbog pronevere 40 miliona dolara, a milion je isplatio Paulu Bonacciju presudom iz 1999. godine, jer se nije želeo pojaviti u sudnici čime je, prema sucu, potvrdio krivicu. U optužnici su stajale tačke poput otmice, kontrole uma, satanističkih rituala i pedofilije. Poznat je i slučaj Marka Foleya iz 2006. godine, kada je optužen za pedofiliju, i morao je odustati od svoje senatorske pozicije, te se izvinio svima iako je pedofiliju porekao. U Holandiji je osnovana i prva pedofilska stranka (Party for Neighbourly Love, Freedom and Diversity), a azijski političari godinama odlaze sa dužnosti zbog ove bolesne prakse. No, tema nikada nije bila ovako medijski eksponirana sve do otkrića kako je Sir James Savile, britanska medijska i modna ikona, kao i prijatelj kraljevske porodice i premijera, seksualni prestupnik, zlostavljač i pedofil koji je decenijama silovao na stotine, a možda i hiljade dece. Dokle idu optužbe dovoljno govori činjenica kako je naknadno optužen da je od 1955. do 2009. godine seksualno zlostavljao čak 450 pojedinaca, i to samo kroz ono što je prijavljeno policiji. Tokom života je u više intervjua upitan da li voli decu, i svaki put je odgovarao da to nije istina i da zbog takvih stvari ne poseduje ni kompjuter, jer bi svi sumnjali u skidanje dečije pornografije. Niko ga uprkos ogromnom broju indicija nije procesuirao, verovatno zbog zaštite s najviših instanci. Sahranjen je uz najveće počasti, kao veliki humanitarac i stub zabave u Britaniji.

Sir James Savile

Laburistički zastupnik Tom Watson prvi je pokrenuo lavinu izjavivši kako je pedofilska mreža kojoj je pripadao Savile bila povezana i sa bivšim vladinim dužnosnicima, a pedofilska mreža i danas postoji usred britanske vlade. David Cameron, koji se družio sa Savileom, odmah je reagovao sa izjavom da je istinski šokiran. Detaljniji uvidi u javnoj televiziji BBC su pokazali kako su kolege novinari još od sredine 1970-ih štitili Savilea i banalizirali pedofiliju, i cenzurisali sve što bi pokrenulo optužnicu. BBC je tako postao središte skandala, leglo bolesti, ali svi uporno zanemaruju povezanost najviših političkih instanci i pedofilskog lanca. Cyril Smith, poznati britanski parlamentarac, takođe je nakon smrti ekspresno optužen za pedofiliju, a žrtve poput Michaela Robertsa tvrde kako se sve odvijalo kroz satanističke rituale na kojima su učestvovali Michael Horgan (Robertsov očuh), Smith, Savile i brojni drugi. U priču se uključuje i Edward Heath, konzervativni premijer Britanije s početka 1970-ih, kojeg je žrtva Michael Shrimpton optužio da je najviše rangirani pripadnik satanističke crkve ikada u britanskoj Vladi, te je silovao i ubijao decu koju mu je donosio Savile. Ove teške optužbe i dokaze navodno je skrivao Ministar zdravstva John Hunt, lord najvišeg reda kraljevske porodice i vitez Vatikana (orden dobio od Ivana Pavla II), koji je takođe bio skriveni dugogodišnji pedofil. Povezanost sa kraljevskom porodicom, izuzev prijateljstva, svakako dolazi i od Sir Anthonyja Blunta, istoričara umetnosti, špijuna SSSR-a i bliskog rođaka Kraljice Majke Elizabete. Tu u igru ulazi i Lord Victor Rothschild koji je stan iznajmljivao i delio sa Bluntom, te se i za njega sumnja da je bio dvostruki agent i vođa lanca pedofilije i okultizma. Ovaj Rothschild je poznat i kao zoolog i član think-tankova vezanih uz društveni inžinjering. Rothschild je bio prijatelj i sa Winstonom Churchillom, i sarađivali su u MI5 agenciji, a mnogi sumnjaju kako je upravo ova tajna služba vodila glavnu reč u zataškavanju ovog pedofilskog lanca. Bivši i pokojni član parlamenta Geoffrey Dickens baratao je dosijeom o svim pedofilima u lancu, no isti bez traga nestaje u velikoj istrazi MI5, a zagubio ih je Leon Brittan, bivši lider te službe.

Edward Heath

Pedofilija je, s obzirom na klasu ljudi koji je praktikuju, postala gotovo ekskluzivna disciplina, a ne bolest zbog koje se krivično odgovara, pa je pravo pitanje šta će tek biti praksa u budućnosti. Britanski vrhovni sud prvi je dopustio da se pedofili brišu iz registra zlostavljača ukoliko 15 godina nemaju nijedan prijavljeni slučaj protiv sebe. Takav pravni presedan argumentovan je kršenjem Akta o ljudskim pravima. Usledila je ogromna debata, a registar je postao gotovo nebitan orijentir. Ukoliko se jednog dana udovolji sve češćim pedofilskim strankama širom Evrope, poput Holandije, onda će ljubav prema deci u budućnosti postati seksualna orijentacija. Tako je "pao" Stuart Hall, voditelj show-a "It’s a Knockout" i radijski fudbalski komentator. Bolesni Stuart je gotovo 40 godina silovao i zlostavljao decu. Prilikom ispitivanja i iznošenja dokaza priznao je kako je seksualno zlostavljao 14 devojčica, među kojima je najmlađa imala svega 9 godina. Najgore je upravo to što ovo nije bio izdvojeni slučaj nego već dobro uhodana praksa. Nakon što je Hall uhapšen, državni advokat Nazir Afzal proglasio ga je oportunističkim grabežljivcem, međutim zanimljivo je kako su upravo pravosudni kanali godinama "zviždanje" britanskog autora Davida Ickea nazivali "neutemeljenim ludostima". Paralelno su uhapšeni i William Roche, glumac sa najdužim stažom u sapunicama ("Coronation Street"), koji je priznao silovanje petnaestogodišnjakinje, a bolje nije prošao ni Jimmy Tarbuck. Ovaj sedamdesettrogodišnjak navodno je silovao dečaka još 1970-ih, a proslavio se kao komičar i voditelj kvizova. Uhapšeni su i marketinški stručnjak Max Clifford (69), voditelj emisije "Top of the Pops" DJ Dave Lee Travis, rocker Gary Glitter i komičar Freddie Starr. Icke navodi kako je ovakav trend vidljiv sve do najviših instanci i kraljevske porodice.

Stuart Hall

Globalni lanac pedofilije na najvišim pozicijama sve je bogatiji za nove članove, a poslednje ime u nizu koje se povezuje sa ekipom je bivši američki predsednik Bill Clinton. Nakon što su uhapsili Jeffreya Epsteina, poznatog biznismena, i to zbog podvođenja maloletnih prostitutki i orgijanja sa dečijim seksualnim robljem, otkrilo se da je na njegovo Ostrvo bluda na Karibima svojevremeno dolazio i prijatelj Bill Clinton. Epstein je inače prijatelj sa većim brojem poznatih osoba, ali je baš Clinton upleten u više različitih sumnjivih indicija. Ostrvo Little St. James bilo je središte pedofilije nalik onoj na britanskom BBC-u. Epsteinu ovo nije prva ovakva optužba jer je 2005. godine osumnjičen da je četrnaestogodišnjakinji platio za seks i tada je odležao 13 meseci i zabeležen je u registar pedofila. Clinton je posećivao ostrvo u razdoblju od 2002. do 2005. godine. "Sećam se da sam pitala Jeffreya šta Clinton radi na ostrvu, a on se nasmejao i rekao da mu duguje uslugu", rekla je jedna od zaštićenih svedokinja na suđenju i dodala da su orgije bile svakodnevne pa je teško i setiti se ko je sve bio na ostrvu. Seksualne robinje su protiv svoje volje tako podvođene političarima, biznismenima, plemstvu, akademicima, prenosi The Enquirer.

Ostrvo bluda


UN JE JAVNO UPOZORIO VELIKU BRITANIJU DA PRESTANE RITUALNO SILOVATI, UBIJATI I KOMADATI DECU!

Mučno ubijanje, silovanje i mučenje dece pred našim očima. A svi ćute...

Ono što David Icke vikao na sva zvona još pre nekoliko godina, danas je potpuna stvarnost. Velika Britanija kao predvodnik svetske masonske imperije ritualno ubija, siluje i komada decu. Naravno, nije to samo Velika Britanija, ali ona je predvodnik i mogli bismo slobodno reći nabavljač dece za celu Evropu. Sada je to potvrdio i UN koji je javno opomenuo Veliku Britaniju da prestane sa ubijanjem dece. Zamislite, kao da je reč o kazni za parking ili neplaćenom računu. Oni javno pred celim svetom upozoravaju da se prestane sa ritualnim žrtvovanjem nevine dečice, međutim svi mediji i dalje ignorišu tu strahotu. Upravo ova, od mainstream medija ignorisana objava o evropskim strahotama dokaz je da su mediji u kandžama te iste masonske imperije koja u ovim užasima ne vidi ništa loše. I dok se bruji o idiotarijama za zaglupljivanje masa, ovi grozni izveštaji UN-a ostali su po strani. Naime, UN-ov odbor za prava dece - CRC (United Nations Committee on the Rights of the Child) je pre čak nekoliko meseci poslao vladi Velike Britanije diplomatsku notu u kojoj se zahteva od ove evropske zemlje da prekine lanac preprodaje i otimačine dece koja na koncu završe silovana i raskomadana. Očekivalo bi se da najbrutalnija forma ljudskog traffickinga nikako ne bi smela biti opažena na tlu Evrope, a kamoli na području jedne od osnivačica Evropske Unije, ali čini se da patokratija danas ima puno veću ulogu u najmoćnijim zemljama sveta, te da se  ritualna pedofilija više ne može skrivati čak ni u okviru politike i najvažnijih medijskih kuća.

Voditeljka CRC-a i nekadašnja sutkinja Vrhovnog Suda Norveške, Kirsten Sandberg je jasno dala do znanja šta misli o najnovijim izveštajima koji kompromituju Veliku Britaniju do temelja: "Zabrinuti smo zbog činjenice otimačine na stotinu dece iz Afrike, koja se krijumčare u Veliku Britaniju, naročito u London, kako bi se podvrgli raznoraznim satanističkim ritualima žrtvovanja."

Uznemiravajući izveštaji pokazuju kako se godišnje na stotine dece iz Afrike otima kako bi se na području Velike Britanije podvrglo bestijalnim mučenjima, silovanjima i umorstvima. Bez obzira na činjenicu o tome da su ove vesti, u najmanju ruku zastrašujuće, samo je nekolicina svetskih medija prenela izveštaj CRC-a, dok je britanska nacionalna televizija još jednom pokazala kako će uraditi sve što može da o istoj temi ne izvesti nijednu jedinu reč.

Sandbergova je takođe navela delove izveštaja u kojima je evidentirano na hiljade maloletne dece koja su završila u širem delu Londona kao seksualno roblje, dok se za neke zna da su iskorišteni za snuff pornografske filmove u kojima se deca prvo siluju, a nakon toga ubijaju.

CRC je direktno poručila vladi Velike Britanije sledeće: "Pojačajte napore policijskih snaga i snaga državnog tužilaštva koje će detektovati i onesposobiti trafficking decom, ne samo za ilegalni rad i izrabljivanje, već i za sve seksualne forme eksploatacije, uključujući i te satanističke rituale žrtvovanja." U izveštaju CRC-a stoji i ovaj uznemirujući deo: "Stalno dobijamo izveštaje o državljanima Ujedinjenog Kraljevstva, od kojih su neki osuđeni pedofili i kriminalci, koji se predstavljaju kao dobročinitelji i aktivisti za prava dece, a koji zapravo putuju po svetu kako bi efektno skupili svoje maloletne seksualne žrtve."

Kirsten Sandberg je na koncu uputila otvoren poziv vladi Velike Britanije da što pre otkrije pedofile u svojim redovima, i da ih uz brzu identifikaciju privede u ruke pravde, te je zatražila opširnu istragu ne samo za najnovije slučajeve, već i za stvari koje se događaju u zadnjih 30 godina.

Hmm... Pa naravno da je i sam UN upleten u ove stvari, a opšte je poznato da se preko UN-a te strahote i odvijaju. Sama činjenica da tek sada o tome progovaraju samo je dokaz da se zlo počelo otkrivati, pa ko vidi vidi, a ko ne... No, upozorenje UN-a uz izveštaje i komentare Sandbergove apsolutan su dokaz da su ritualna žrtvovanja za satanističke crne mise i demonizovanu elitu, koja naprosto uživa prolivati nevinu krv za Lucifera, potpuna stvarnost o kojoj skoro niko ne govori. Pedofilski lanac u Velikoj Britaniji svima je poznat, i on nikada nije dovršen. Na površinu sistematski isplivavaju nova imena, ali većinom mnogo godina nakon zločina ili nakon smrti navodno otkrivenih predatora. Jasno je da su ljudi koji čine takve stvari debelo zaštićeni, te da je većina ljudi koja to čini globalna i svetska elita koju očigledno štite svi mediji i korporacije. I dok se s jedne strane Evropa predstavlja kao napredna demokratska i tolerantna zemlja koja legalizuje abortus i odobrava gay brakove koji ne stvaraju život, i dok se o tome na sva zvona bruji kao o ljudskim pravima, s druge strane ta ista Evropa sasvim javno ritualno žrtvuje, mučki ubija i siluje na hiljade dece godišnje. A neki se, prema rečima Davida Ickea, i hrane njima. I to sve u čast pravom pravcatom zlu. Neverovatno je kako čovek može biti slep i sve ovo ignorisati. Biblija nam u više navrata govori: "Ko ima oči neka vidi, ko ima uši neka sluša."

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KALENDAR SATANISTIČKIH RITUALA


1. Januar - Druid Feast Day, veliko slavlje, žrtvovanje putem vatre, žensko ili muško od 15 do 33 godine

5. Januar - nazvan noćno slavlje kreatora/uništača, žrtvuje se dete

6. Januar - Epiphany, inicijacija, krštenje, žrtvovanje, inicijacija u neki viši nivo (dete se žrtvuje)

7. Januar - Dan svetog Winebalda (St. Winebald Day), krvni ritual, životinja ili muškarac se žrtvuju i iseku na komade, muškarac od 7 do 17 godina se siluje

17. Januar - Satan Revels, seksualni ritual, ženska žrtva od 7 do 17 godina, oralno, analno i vaginalno silovanje

18-21. Januar - stari Epiphany (Sveta tri kralja)

20-27. Januar - kidnapovanje i ceremonijalna priprema žrtve za Candlemas, podrazumeva oralno, analno, vaginalno silovanje ženske žrtve od 7 do 17 godina

29. Januar - St. Agnes Eve, korišćenje magijskih rituala za bacanje čini na nekoga

1-3. Februar - Misterije Persephone, seksualni rituali (Persephone je po mitologiji bila prinuđena da živi pola godine u podzemnom svetu)

2. Februar - Candlemas (sabbat festival), mnogi seksualni rituali, postizanje višeg nivoa, vaginalni seks sa osobom koja treba da zatrudni, ali da ne bude žrtvovana, krvni ritual, žrtvovanje deteta putem vatre

2. Februar - Satan Revels, seksualni ritual, oralno, analno, vaginalno silovanje ženske zrtve od 7 do 17 godina

14. Februar - sveti Valentino, krvni ritual, žrtvuje se beba

15. Februar - Luperkalia, shapeshiftovanje (pretvaranje) u vukodlaka, ceremonija pročišćavanja, seksualno opštenje sa vukodlacima

21-22. Februar - Tenninalia, slavlje povezano sa Ovid

25. Februar - St. Walpurgis Day, krvni ritual, prolivanje krvi i raskomadanje žrtve neodređenih godina

1. Mart - St. Eichatadt, krvni ritual, pije se ljudska krv za snagu, prizivaju se i obožavaju razni demoni, žrtvovanje muško ili žensko bilo kojih godina

9. Mart - Festival Astarte, seksualni rituali, ženska osoba unutar iluminatske hijerarhije zatrudni, 13 godina treba da ima

15-17. Mart - Eides, rituali smrti i ponovnog rađanja, koristi se muška ili ženska žrtva

16. Mart - Montsegur dan, zaveže sa za drvo i zapali muška ili ženska žrtva

18. Mart - Jacques DeMolay dan, nema informacija

20-22. Mart - datumi variraju Spring Equinox, rituali oplodnje, orgije, oralno, analno, vaginalno silovanje ženske ili muške osobe bilo kojih godina i opštenje sa životinjama

24. Mart - The Bride Of Satan Ritual, Dan mlade Satanine - izigravanje svadbe Satane, seksualno terorisanje ženske osobe Shrovetide - varira nedelja, ponedeljak i utorak pre pepelne srede - inicijacija, kažnjavanje i gladovanje osobe koja se kazni, Pepelna Sreda - 7 sreda pre uskrsa, ženska ili muška osoba se žrtvuje putem vatre (uskršnji praznici su povezani sa kanibalizmom, ritualnim predstavljanjem dece visokom svešteniku)

1. April - All Fools Day, nema informacija

8. April - Dan vladara, nema informacija

19-26. April - kidnapovanje, ceremonijalna priprema i držanje žrtve za De Meur Corpus de Bahl festival

23. April - dan svetog Đorđa, nema informacija

24. April - Noć Svetog Marka, obožavanje i korišćenje biljaka

30. April - Walpurgis/Beltaine noć, žrtvovanje muške ili ženske osobe bilo kojih godina putem spaljivanja, rituali sa ženskim osobama u iluminatskoj hijerarhiji da zatrudne (prva bračna noć princa Vilijama i Kejt Midlton), svečani lov i ritualno žrtvovanje ljudi sa prizivanjem Drako bića

1. Maj - Druidski festival vatre, takođe ritualno zatrudne određene osobe u iluminatskoj hijerarhiji

8. Maj - Dan svetog Mihajla

9-11-13. Maj - Lumeria

12. Jun - rođendan kraljice, seksualni rituali, žrtvovanje životinje ili ženske osobe bilo kojih godina

21. Jun - Letnji solsticij, orgije, masovna seksualna aktivnost, životinjsko ili ljudsko žrtvovanje bilo kojih godina, oralno, analno i vaginalno silovanje

23. Jun - festival vatre, slavi se velika spiritualna moć

24. Jun - Dan Svetog Jovana, festival vatre

1. Juli - Demons Revel, druidska seksualna veza sa demonima, aktivnost sa incubusom (zlim duhom), određene ženske osobe u iluminatskoj hijerarhiji zatrudne, krvni ritual, žrtvuje se ženska osoba bilo kojih godina

20-26. Juli - kidnapovanje, ceremonijalna priprema i zadržavanje ženske osobe koja će biti žrtvovana u Grand Climax ritualu, može biti bilo kojih godina

22. Juli - Dan Marije Magdalene, seksualni rituali, ženska osoba se spali

25. Juli - Festival svetog Jovana

27. Juli - Grand Climax, oralno, analno i vaginalno silovanje ženske osobe i na kraju žrtvovanje, bilo kojih godina

31. Juli - Lammas Veče, priprema žrtve za Lammas Dan

1. Avgust - Lammas Dan, zvan Lugnasadh, žrtvovanje životinje, muškarca ili žene bilo kojih godina

3. Avgust - Satan Revels, oralno, analno, vaginalno silovanje ženske osobe od 7 do 17 godina

6. Avgust - dan transfiguracije kad se astralno putuje

7. Avgust - Festival prve svetlosti

24. Avgust - Dan svetog Bartolomeja, festival vatre i spajanje sa demonima

28. Avgust - Feast of Nepthys, žrtvovanje muško ili žensko, bilo kojih godina

6. Septembar - svadba sa Satanom, seksualni rituali, žrtvovanje ženske osobe od 2 do 21 godine putem kasapljenja na komade

7. Septembar - Feast of the Beast, isto se dešava kao prethodni dan

8. Septembar - pad Sofije, bondage rituals

20-21. Septembar - Midnight Host, raskomadanje ženske osobe do 21 godine gde se ostave njene ruke da se koriste kao Hand of Glory (ukucajte hand of glory na google za informacije)

18-22. Septembar - razlikuje se datum praznika svake godine, Fall Equinox, orgije, oralno, analno, vaginalno silovanje ženske osobe bilo kojih godina

23. Septembar - Mystery of Eleusis, rituali povezani sa uspehom koji je postignut

29. Septembar - festival svetog Mihajla

2. Oktobar - Mysteries of Eleusis, inicijacija

4. Oktobar - St. Francis of Assisi dan, žrtvovanje životinja

5. Oktobar - otvaranje neba, spiritualni ritual

10. Oktobar - ratovanje na nebu

13. Oktobar - Martyrs of the holy templars, oblačenje u crno i crveno, odrasla muška osoba se koristi

13-30. Oktobar - priprema za All Hallows Eve ritual sa kidnapovanjem, zadržavanjem i ceremonijalnim pripremanjem muške i ženske žrtve

28. Oktobar - Grand Climax, dan prve ljudske žrtve za period Samhain

29. Oktobar - seksualno mučenje i žrtvovanje drugih žrtava

30. Oktobar - prizivanje demona sa žrtvovanjem ili muške ili ženske osobe i životinja, seksualni rituali takođe

31. Oktobar - Samhain, All Hallows Eve, povratak mrtvih Zemlji, seksualni i krvni rituali sa muškim i ženskim žrtvama i sa životinjom, nekromantija (prizivanje duhova umrlih)

1. Novembar - All Saints Day, incubus, tortura, ljudsko žrtvovanje bilo kojih godina i pola

2. Novembar - All Souls Day, krvno spajanje životinja i ljudi

4. Novembar - Satan revels, seksualni rituali, oralno, analno vaginalno silovanje ženske osobe od 7 do 17 godina

5. Novembar - Guy Fawkes Day, ritual sa vatrom

7. Novembar - ponovo rađanje Ozirisa

20. Novembar - Day of All Saints, rituali na kojima se simulira smrt

6. Decembar - (pomeren za 19. Decembar u pravoslavnom kalendaru) dan svetog Nikole, grupno silovanje dece, muške i ženske, od 2 do 13 godina

13. Decembar - dan svete Lucije ili Lucifera

18. Decembar - dan svetog Tome, ritual vatre

18-22. Decembar - Winter Solstice, datum varira, vatre, orgije, svakakva silovanja muško ili žensko, sa životinjama

24. Decembar - Demon Revels, Da Meur ritual, muška beba se žrtvuje, torture, muško ili žensko

25. Decembar - Božić, krvni ritual, muška beba se raskomada i daju se delovi kao božićni pokloni

26. Decembar - (pomeren za 9. Januar za pravoslavce) dan svetog Stevana

31. Decembar - krvni rituali, izjavljivanje lojalnosti određenim familijama
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šokantna svedočanstva i dodaci

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


KOMERCIJALNI SATANIZAM I KONTROLA UMA


Tokom 80-ih godina 20. veka započelo je popularisanje hevi metal i gotik muzičkog žanra, u kojima tekstovi uglavnom govore o sotoni, raznim demonima, samoubistvu, mržnji prema hrišćanstvu... Veliki broj ubistava među mladima podstaknut je ovakvom muzikom. Velike svetske televizijske kuće, od kojih posebno treba istaći muzički televizijski program - MTV, imaju posebne emisije za popularizaciju ovakve muzike i drugih vidova satanizma. Čak su napravljene i posebno osmišljene emisije za decu, u kojima se deca uče pijenju krvi, činjenjem raznih monstruoznih ubistava, od životinja pa sve do roditelja i prijatelja. Bog se predstavlja kao senilni čikica koji nema nikakvu moć, dok je đavo onaj koji sve može. Sve se to servira deci kroz muziku koja je kombinovana sa crtanim filmovima i nastupima u emisijama njihovih vršnjaka. Veliki broj hevi metal i gotik sastava na sceni tokom koncerata, ubijaju životinje, uriniraju i pljuju na publiku, huleći na sve božansko. Mnogi govore da se tu radi samo o "poziranju", međutim, nastupi takvih bendova predstavljaju opasnost za uvlačenje mladih ljudi u neke vrlo ozbiljnije stvari. Promovisanje ove muzike vrši se i preko časopisa "Metal Hammer" koji izlazi i u našoj zemlji. U Beogradu se često organizuju takozvane "gotik večeri" gde se poklonici satanizma, posebno vampirizma, okupljaju obučeni kao vampiri, "opuštajući se" uz svoju "gotik" muziku. Gotik je mladima predstavljen kao "stil života", tako da dâ bi bio pravi "gotičar" moraš biti i propisno obučen, a obući će vas niko drugi nego neka od satanističkih modnih kuća, koja svoja dostignuća u svetu mode plasira preko nekog satanističkog sajta, i naravno sve to za veliki novac, i ne zaboravimo - dušu. Što se tiče porno industrije ona zasigurno predstavlja najveći izvor zarade. Na svojim sajtovima satanisti nude razne vrste bizarnosti uključujući i pedofiliju i nekrofiliju, naravno sve po "dobroj ceni".

Međutim, nisu najveći problem gotičari i hevi metalci. To je samo jedna grupa čudaka-ludaka-satanista koja je, pa može se slobodno reći, "bezazlenija" od ove druge o kojoj ćemo upravo govoriti. Gotičari i hevi metalci otvoreno mrze Boga, tj. obožavaju Sotonu, i vi možete, a i ne morate da budete deo toga. Kod tih pomračenih ljudi nema tajni, nema skrivanja, sve je jasno k'o dan, odnosno crnje od noći. Poznate su nam njihove aktivnosti i djavolje rabote koje uživaju i bez kojih njihov život ne bi imao smisla. Znamo o kakvoj se muzici radi i možemo da je prepoznamo i zaobiđemo u širokom luku. Ono što je opasnije i ono što zaslužuje mnogo više pažnje i na šta takođe treba da se ukazuje ljudima je "suptilni satanizam i kontrola uma". Zašto opasnije i zašto suptilni? Zato što smo svi deo toga, a većina homosapiensa nema pojma da je deo toga. Ovaj satanizam nas svakodnevno okružuje, uvlačeći nam se neprimetno u um putem TV-a, radia, interneta, časopisa i bilborda, i nemoguće je niti prepoznati ga, niti izbeći ga, ukoliko nismo opskrbljeni znanjem. Teško je primetiti šta je iza kulisa jer je sve pretežno obavijeno debelim velom glamura, laži i obmane. Ali, kada maske padnu i kada se posmatra iz prave prespektive, slika postaje kristalno jasna. U ovoj "suptilnoj" priči glavnu ulogu igraju Iluminati (a ko će drugi) koji nas na najlukaviji i najpodmukliji način umno kontrolišu, burgijaju podsvest i na finjaka bombarduju satanizmom kroz filmsku i muzičku industriju. Pored svega što Bratstvo radi, i činjenica da oni kontrolišu apsolutno sve na ovoj planeti, bilo bi čudno da ovde nisu umešali prste. To je prosto nemoguće. Filmska i muzička industrija je jedna perfektno osmišljena fabrika, pod iluminatskom dirigentskom palicom, iz koje neprestano izlaze iluminatske marionete (pretežno umno programirane i pretežno donatori duša đavolu) kojima će se diviti i obožavati ih ljudi-ovce, dok će nas oni zauzvrat obasipati filmovima, spotovima, pesmama, crtanim filmovima, slikama i reklamama koje vrište od iluminatskih, tj. satanističkih simbola, radnji, poruka i tekstova, ali na jedan, kao što već rekosmo, UGLAVNOM neprimetan način, ukoliko nemamo znanje. Znanje jedino može da ih raskrinka. Bez znanja smo slepi i odlične mete za manipulaciju.

Dakle, razlika između prve i druge vrste komercijalnog satanizma je ta što se prva prepoznaje iz aviona jer deluje javno i potpuno otvoreno, a za drugu bi većini, čini se, trebao još jedan par očiju i ušiju da bi je prepoznali, ali kako stvari stoje, nekim ljudima ni to ne bi pomoglo, jer jednostavno ne žele da vide i čuju istinu, ili su već toliko izmanipulisani i saživljeni sa lažima i iluzijama, da im nema pomoći. A Vi, ako ste čak dovde dogurali sa čitanjem ove teško svarljive teme, onda zasigurno ne spadate u tu kategoriju. Toplo preporučujemo članke ispod.

Нема коментара:

Постави коментар